Når myndigheder lyver, bliver sandheden ”fake news”

24. maj 2024

Klar til næste pandemi?

Medierne varmer op med nye virushistorier et par gange om måneden, og WHO er ved at være klar med en ny traktat, som vil få den forgangne pandemi til at blegne mod de kommende indgreb i borgerrettigheder, personlig frihed og ytringsfrihed.

Men vi hører ikke et ord.

Er det fordi politikerne ikke aner, hvad der foregår?
Eller er de så optaget af det kommende EU-valg, at WHO kan få lov til at agere diskret i skyggen af valget?

I disse uger arbejder WHO diskret og hurtigt for at få medlemsstaterne til at ratificere ret så omfattende ændringer til det internationale pandemiregulativ.
Alle disse tiltag sigter blandt andet mod at give WHO mere magt på bekostning af medlemsstaterne.

Hvorfor skal det ændres i al hast og uden offentlig debat?
Hvad er det for ændringer, som offentligheden kunne tænkes at opponere imod?

De første ændringsforslag var ret så rabiate og er nærmere beskrevet i nyhedsbrev og kronik i Nordjyske 1/3-23. Disse blev mødt med en del modstand af de samme kredse, som ændringsforslaget vil kunne bortcensurere.

Man havde et centralt forslag om at oprette en særlig afdeling til at formidle ”den rette viden” samt censurere information, der måtte stride mod denne; -et bolværk mod det, som efter WHO’s opfattelse var fake news og misinformation.

Mange har den opfattelse, at WHO er en neutral, offentlig institution under FN.

Det er den ikke.

En meget stor del af WHO’s budget er finansieret af private donorer, herunder den farmaceutiske industri.
Rimeligheden af dette har aldrig haft politisk interesse, og alligevel er man på vej ind i en jungle af paragraffer, som i fremtiden vil kunne knægte vor personlige frihed og borgerrettigheder.

Den norske professor i retsvidenskab Morten Walløe Tvedt har 21/10-23 publiceret en meget grundig juridisk gennemgang af udviklingen i WHO og analyse af udkastet til ny Pandemitraktat, som WHO ønsker gennemført. Disse tiltag er mere bindende og særdeles håndfaste ordrer til de enkelte medlemslande, som skal udvise loyalitet over for Generaldirektørens anbefalinger. Samme Generaldirektør er også den, der udvælger medlemmerne til den rådgivende gruppe, nemlig den meget magtfulde ”Emergency Committee”, som dog skal have medlemmer fra de ramte lande, men i artikel 49  nævnes desværre ikke, at komiteens medlemmer skal være uafhængige af vaccineindustrien.

Når man betænker WHO’s flossede image fra pandemien (svineinfluenza) i 2009, er dette en alvorlig mangel i ændringsforslaget.
Det er derfor også et problem, at det er Generaldiretøren, som beslutter, om verden eller en region befinder sig i en folkesundhedskrise af international interesse.
Indpakket i smukke ord betyder det mere direkte magt til WHO og til Generaldirektørens person i særdeleshed, da denne alene beslutter, om en tilfældig influenza skal erklæres for ”pandemi”, hvorefter hele orkesteret spiller med alle de indskrænkninger i vores frihed, vi var underkastet for 4 år siden.

Jeg mindes, da jeg i maj-2020 i et interview fortalte, at man kunne forebygge svær sygdom og død af covid-19 med tilstrækkeligt D-vitamin i kroppen. Interviewet blev lagt på YouTube, men da det nåede 50.000 seere, blev det fjernet som ”medicinsk misinformation”.
Dette til trods for, at der allerede da var videnskab, der begrundede mine udtalelser, som nævnt i nyhedsbrev d.6/5-20.

Det var dengang.

Siden er der publiceret et hav af videnskabelige studier, som bekræfter netop dette udsagn (se litteraturliste nedenfor).
Dette er blot ét af mange eksempler på de udsagn, som under pandemien blev stemplet og censureret som misinformation, men som både før og efter har vist sig at hvile på solid videnskabelig evidens.

Samme kunne siges om den manglende effekt af isolation og afstandskrav på to meter, om manglende effekt af masker, om undertrykkelse af viden om, at naturlig immunitet var mere effektiv og længere varende end vaccineimmunitet, om fejlinformationen om at vaccinerede ikke smitter videre, hvilket var hele rationalet bag vaccination af børn; -og mange flere eksempler på ting, som politikere og myndigheder mere eller mindre bevidst har bildt os ind på diverse pressemøder.
Og hvad har politikerne og Sundhedsstyrelsen så lært af Covid-19-pandemien fra 2020?

Har de indset og erkendt, at de aktivt har forholdt befolkningen viden om muligheder for at beskytte sig? Har de forstået, hvor alvorligt det er?
Har de forstået, at de har hæmmet mennesker i at få viden om at beskytte sig selv mod alvorlig sygdom og død?
Jeg har forståelse for, at en sådan erkendelse kan rumme en del samvittighedsnag, og dette kan naturligvis blokere for en erkendelse af de faktiske forhold.
Men lad det så være. Vi kan alle tage fejl.

Men vi bør også lære af vore fejl.

Hvis politikerne ratificerer de nye ændringsforslag fra WHO, så cementerer de ikke blot de gamle fejl, men de øger også muligheden for igen at censurere videnskabelige publikationer, hvis de går WHO’s interesser for nær.
Så vil vi igen se forbud mod at ordinere medicin, som kunne hjælpe. Vi vil igen se bortcensurering af gode råd, der måtte hjælpe, og befolkningen vil igen blive efterladt hjælpeløs i WHO’s vold uden viden om, at der er let tilgængelige muligheder for at undgå at blive syg.
Og det sker i disse uger.

Pas på dig selv og andre.
Du får brug for det.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

 

Litt:

Vitamin D reduces with very high confidence mortality, ICU admission, hospitalization, recovery, cases, viral clearance, and in pooled analysis, high confidence for progression, and very low confidence for ventilation.
8th treatment shown with ≥3 clinical studies in October 2020, now with p < 0.00000000001 from 120 studies, and recognized in 8 countries.
Vitamin D for COVID-19: real-time meta analysis of 316 studies (120 treatment studies and 196 sufficiency studies)
Covid Analysis, May 18, 2024, Version 282
https://c19early.org/dmeta.html

As a safe, widely available, and affordable treatment, Vitamin D may help to reduce the severity of the COVID-19 pandemic.
Association between vitamin D supplementation and COVID-19 infection and mortality
Jason B. Gibbons et al. Nature Scientific Reports volume 12, Article number: 19397 (2022)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-24053-4

In this observational study, low levels of 25(OH)D were associated with a higher risk of severe COVID‐19.
Vitamin D status and severity of COVID‐19
Nete Munk Nielsen et al. Nature, Scientific Reports volume 12, art.19823 (2022)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-21513-9

Reduced vitamin D values resulted in a higher infection risk, mortality and severity COVID-19 infection. Supplementation may be considered as preventive and therapeutic measure.
Therapeutic and prognostic role of vitamin D for COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies
Fausto Petrelli et al. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
Volume 211, July 2021, 105883.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076021000765

Effect of Calcifediol Treatment and best Available Therapy versus best Available Therapy on Intensive Care Unit Admission and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Pilot Randomized Clinical study. Castillo ME, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, Alcala ́ D ́ıazJF,MirandaJL,BouillonR,QuesadaGomezJM, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology (2020).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764

Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths
William B Grant, Henry Lahore, Sharon L McDonnell, Carole A Baggerly, Christine B French, Jennifer L Aliano, Harjit P Bhattoa, Nutr. 2020 Apr 2;12(4):988.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252338/

In conclusion, we found significant crude relationships between vitamin D levels and the number COVID-19 cases and especially the mortality caused by this infection. The most vulnerable group of population for COVID-19, the aging population, is also the one that has the most deficit Vitamin D levels.
The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019
infection and mortality
Petre Cristian Ilie,Simina Stefanescu,Lee Smith, Aging Clinical and Experimental Research (2020) 32:1195–1198
https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-020-01570-8

In the randomized trials and meta-analysis, vitamin D supplementation has been shown to have protective effects against respiratory tract infections; therefore, people who are at higher risk of vitamin D deficiency during this global pandemic should consider taking vitamin D supplements to maintain the circulating 25(OH)D in the optimal levels (75–125 nmol/L).
Nurshad Ali, J Infect Public Health. 2020 Oct; 13(10): 1373–1380.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7305922/

Aggregated evidence from 11 randomized controlled trials indicates that supplementation with vitamin D could be an effective means of preventing respiratory tract infection.
Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Peter Bergman, Åsa U. Lindh, Linda Björkhem-Bergman, and Jonatan D. Lindh. PLoS One. 2013; 8(6): e65835
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686844/

Dearth of treatment for COVID-19 leaves us with no choice but to take precautionary and prophylactic measures to stand a better chance to fight this pandemic. We conclude that correlation exists between Vit D levels and COVID-19 susceptibility and Vit D could prove to be an essential element in our fight against COVID-19.
Vitamin D Levels and COVID-19 Susceptibility: Is there any Correlation?
Karan Razdan, Kuldeep Singh and Dilpreet Singh, Med Drug Discov. 2020 Sep; 7: 100051.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7266578/

Vitamin D Insufficiency May Account for Almost Nine of Ten COVID-19 Deaths: Time to Act. Comment on: “Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients”.
Hermann Brenner and Ben Schöttker. Nutrients 2020, 12, 2757
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/12/3642

COVID-19 fatalities, latitude, sunlight, and vitamin D. Paul B. Whittemore, PhD Am J Infect Control. 2020 Sep; 48(9): 1042–1044. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319635/

As a conclusion, in this period when we fought against the COVID-19 pandemic, which affected many countries around the world and caused thousands of people to die, no clear agent has been found in its treatment. In fact, an easily accessible agent such as vitamin D may be an important weapon in our hands. However, there was no clear evidence for high-dose or dose of vitamin D supplementation in patients with SARS-CoV-2 infection. Although there is a need for more research related to this subject, we think that supplementing vitamin D as a part of standard nutrition may be somewhat effective in providing clinical benefit.
Is Vitamin D One of the Key Elements in COVID-19 Days?
M. T. Aslan, İ.Ö.Aslan and Öner Özdemir
J Nutr Health Aging. 2020 Jun 13:1–2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293167/

African Americans (AAs) have a much higher risk of COVID-19 infection and death than white Americans. Now, however, it is well-known that AAs have much higher COVID-19 infection and mortality rates. Based on the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001–2010, the prevalence of serum 25(OH)D concentrations <50nmol/l was 72% for blacks, 43% for Hispanics, and 19% for whites.
Of all the risk factors, AAs have for becoming infected with COVID-19, raising serum
25(OH)D concentrations is the easiest one to counter”.
Evidence That Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. William Burgess Grant, Carole Baggerly, Henry Lahore. Nutrients, June 2020, 12(6):1620
https://www.researchgate.net/publication/341810531_Reply_Vitamin_D_Supplementation_in_Influenza_and_COVID-19_Infections_Comment_on_Evidence_That_Vitamin_D_Supplementation_Could_Reduce_Risk_of_Influenza_and_COVID-19_Infections_and_Deaths_Nutrients_2020

Vitamin D treatment shortened hospital stay and decreased mortality in COVID-19 cases, even in the existence of comorbidities.
Rapid and Effective Vitamin D Supplementation May Present Better Clinical Outcomes in COVID-19 (SARS-CoV-2) Patients by Altering Serum INOS1, IL1B, IFNg, Cathelicidin-LL37, and ICAM1
Mustafa Sait Gönen et al., Nutrients. 2021 Nov; 13(11): 4047.
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/11/4047

SARS-CoV-2 positivity is strongly and inversely associated with circulating 25(OH)D levels, a relationship that persists across latitudes, races/ethnicities, both sexes, and age ranges. Our findings provide impetus to explore the role of vitamin D supplementation in reducing the risk for SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease.
SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. Harvey W. Kaufman et al. PlosOne 2020 september 17.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252

Low serum vitamin-D levels were significantly associated with the risk of COVID-19 infection.
Vitamin D Deficiency and Comorbidities as Risk Factors of COVID-19 Infection: A Systematic Review and Meta-analysis
Pinki Mishra et al. J Prev Med Public Health 2022;55:321-333.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9371781/

Vacciner er hævet over erstatningskrav. Men også over gængse dokumentationskrav?

22. marts 2024

Vitalrådet har modtaget nedenstående fra Dyrlæge Hanne Koplev, som slår til lyd for, at vaccinedebatten bør hvile på videnskab og ikke på myter.
Teksten er let tilrettet til brug i dette nyhedsbrev.

—————————————————–

Vaccineproducenter er ikke ansvarlige for de bivirkninger, deres produkter måtte forårsage på de vaccinerede, men det virker også som om, der er mere lempelige dokumentationskrav for vacciner, end der er for anden medicin.

Hanne Koplev oplyser, at hun endnu aldrig har mødt personer, som af princip er imod vaccination, men den kritiske tilgang til vacciner opstår, når der opleves vaccineskader på egen krop, hos de pårørende eller i vennekredsen.

Da disse personer jo har ladet sig eller deres børn vaccinere, har de jo netop ikke været ”anti-vaxxere”.

Det kommer, som en stor overraskelse, når denne persongruppe erhverver sig viden om vacciner og bl.a. erfarer, at stort set alle vacciner, på nær de nye mRNA-“vacciner”, ikke har været undersøgt ved den videnskabelige metode…den dobbelt-blindede randomiserede placebo-kontrollerede forsøgs-metode (RCT).

Hvilket vil sige, at det kun er en estimering, når Sundhedsmyndigheder med flere påstår, at vacciner er “safe and effective”.

Det er reelt ikke undersøgt på videnskabelig vis!

Man kunne så påstå, at vaccine-fejl og vaccine-bivirkninger kan opfanges, når vaccinerne tages i brug, men det estimeres, at kun 1 % af vaccine-bivirkninger indberettes.
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

Et andet vigtigt aspekt er, at vaccine-industrien, modsat medicin-industrien, ikke er ansvarlige for deres produkter.
Det fremgår her med USA præsident Reagan´s underskrift i år 1986.
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Childhood_Vaccine_Injury_Act
Det synes kun at være ganske få i befolkningen, som er klar over dette misforhold, selv indenfor lægestanden.

Vacciner kan indeholde forskellige ingredienser.
Tidligere indeholdt de danske børnevacciner det kviksølvholdige konserveringsmiddel Thiomersal.

I Ugeskrift for Læger udtaler Kåre Mølbak, SSI i år 2009 under svineinfluenza H1N1 pandemien: ”Er H1N1-vaccinen sikker og effektiv?”

(citat):“Nogle er bekymrede over vaccinens kviksølvindhold. Hvor meget får man i kroppen?
»Man får 0,5 mikrogram Thiomersal pr. dosis, og man får to doser. Det er langt under den eksponering for kviksølv, som man får, når man f.eks. spiser fisk. Der er lavet masser af undersøgelser, og Thiomersal er ikke farligt i de mængder, der bruges i vacciner. Det har været brugt siden 1930’erne og er meget effektivt til at dræbe bakterier, som måtte forurene vacciner«. (citat slut).

At et produkt har været brugt i mange årtier, er ikke en videnskabelig begrundelse for, at det er sikkert at bruge.
Vi har siden 1930erne fået mange “nye” sygdomme af ukendte årsager samt stigning (af ukendte årsager) af kendte sygdomme.

Man kunne også nævne, at kviksølv har været brugt til behandling af syfilis i adskillige årtier, uden at det derved er et sikkert produkt.

Kåre Mølbak burde, som forsker, have gennemskuet, hvor ringe undersøgelserne af Thiomersal har været.
Thiomersal fraspalter ethyl-kviksølv. At etyl-kviksølv forsvinder fra blodet, betyder ikke, at stoffet er udskilt fra kroppen.

Kviksølvet kan også være blevet deponeret (etyl-kviksølv lader sig gerne deponere f.eks. i hjernevæv) eller ethyl-kviksølv kan være omformet til en anden kviksølv-forbindelse.

Desuden har Kåre Mølbak fået flyttet kommaet på koncentrationen af kviksølv med en faktor 10. Vaccinen indeholder ikke 0,5, men 5,0 mikrogram Thiomersal.
Den forkerte angivelse af kviksølvkoncentrationen stod i adskillige uger, indtil jeg henvendte mig til redaktøren for Ugeskrift for Læger.

Imens havde lægerne travlt med at vaccinere den danske befolkning.

Underligt at ikke en eneste læge synes at have læst produktresume af vaccinen Pandemrix!
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2010/2010081283948/anx_83948_da.pdf

Det hedder sig, at “Ved eksempelvis vaccination, er den behandlende læge imidlertid altid forpligtet til at informere patienten om vaccinens virkning og bivirkninger før indhentelse af samtykke til behandling.”
https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/190/svar/1091690/1303715/index.htm

Med hensyn til Kåre Mølbak´s sammenligning af injiceret etyl-kviksølv med indtagelse af metyl-kviksølv gennem spisning af fisk, vil jeg henvise til Prof. Maths Berlin´s kommentar til tilsvarende fejl fra de svenske sundhedsmyndigheder.
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/13461/LKT0952s3521_3522.pdf

Vacciner kan også indeholde bl.a. vaccine-adjuvans af aluminium, i form af aluminiums-salte.
Vores sundhedsmyndigheder påstår, at det er så små mængder.

WHO skriver f.eks. således:
(Citat):” The FDA analysis indicates that the body burden of aluminium following injections of aluminium-containing vaccines never exceeds safe US regulatory thresholds based on orally ingested aluminium even for low birth-weight infants.” (citat slut).
https://www.who.int/groups/global-advisory-committee-on-vaccine-safety/topics/adjuvants

Her ses det tolerable ugentlige indtag af aluminium fra føden.
(Citat): “Scientists at Europe’s food safety watchdog have assessed the safety of aluminium from all sources in food and established a Tolerable Weekly Intake (TWI) of 1 milligram of aluminium per kilogram of body weight.” (citat slut).
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-safety-aluminium-food

Det fremgår, at kun ca. en tusindedel af aluminium optages fra føden.
(citat):”The overall bioavailability of ingested aluminum is low, with approximately …… 0.1% from food.” (citat slut).
https://www.videncenterforallergi.dk/wp-content/uploads/files/ph.d-afhandlinger/PhD-Hoffmann.pdf)

Her ses en beregning af eksponering for aluminium ved vaccination med Gardasil 9 mod HPV.
I punkt 2 fremgår koncentrationen af aluminium i vaccinen.
(Citat): Adsorbed on amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate adjuvant (0.5 milligrams Al). (citat slut).
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-9-epar-product-information_en.pdf

0.5 mg Aluminium injiceret svarer til 500 mg aluminium indtaget gennem føden (ifølge informationen ovenfor).
En 12-år gammel pige (ved alderen for HPV-vaccination) vejer gennemsnitlig 40 kg, hvilket betyder, at hun må udsættes for 40 mg. aluminium i løbet af én uge.
Vaccination med Gardasil 9 svarer derfor til 12 ½ uges tolerable indtag af aluminium.
To vacciner betyder, at hun eksponeres for ca. ½ års tolerable mængde af aluminium.

Her er regne-eksemplet for vaccination af et 3-mdr gammelt barn, vægt ca. 5,7 kg.
Den orale ugentlige tolerable mængde af aluminium ved en kropsvægt på 5,7 kg er 5,7 mg aluminium.

Der vaccineres ved 3-mdr vaccination med Pentavax (som indeholder 0,3 mg Al 3+++) samt Prevenar (som indeholder 0,125 mg Al)
I alt 0,425 mg Al ved injektion, hvilket svarer til oral dosis af aluminium på 425 mg.
Vaccination af en 3-mdr. gammel baby i Danmark svarer altså til tolerable indtag af aluminium i 75 uger, eller næsten 1 ½ år.
Produktresume af de to nævnte vacciner, som bruges ved 3-mdr vaccination.
https://produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=✓&id=&type=&q=Pentavac&button=Søg
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20121220125137/anx_125137_da.pdf

Det danske børnevaccinationsprogram indeholder 9-10 vacciner, som indeholder aluminium-adjuvans.

Tilmed skriver sundhedsmyndighederne at (citat): “2 eller flere inaktiverede vacciner kan administreres samtidigt” (citat slut).

Her siges det endnu tydeligere.
(citat): ”Research indicates that patients with impaired kidney function, including premature neonates, who receive parenteral levels of aluminum at greater than 4 to 5 micrograms/kg/day accumulate aluminum at levels associated with central nervous system and bone toxicity. Tissue loading may occur at even lower rates of administration.” (citat slut).
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=201.323

Hvordan kan fhv. direktør Thomas Senderovitz for Lægemiddelstyrelsen med flere påstå, at HPV-vaccinen er en sikker vaccine?
https://politiken.dk/debat/art6021409/HPV-vaccinen-er-sikker-og-effektiv

Hvordan kan det gå til, at ingen synes at være opmærksom på den ovenfor omtalte “regnefejl” med en faktor 1000?

Apropos Sundhedsmyndighedernes påstand om, at HPV-vaccinen er sikker:
Af tabel 9 fremgår det af vaccine-producentens egne oplysninger, at 2,3 % af tidligere raske unge kvinder udvikler alvorlige autoimmune lidelser efter injektion med Gardasil (den kvadrivalente) eller et falskt placebo-præparat indeholdende aluminium-adjuvansen AAHS.
https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf

2,3 % synes jeg er mange.
Da Gardasil 9 indeholder mere end dobbelt så meget aluminium-adjuvans, end Gardasil, må det formodes, at der er flere end 2,3 % tidligere raske unge kvinder, som udvikler alvorlige autoimmune lidelser efter vaccination med Gardasil 9.

Det har været meget op i medierne at påstå, at HPV-vaccineskader er en funktionel lidelse.
https://ugeskriftet.dk/nyhed/professor-hpv-bivirkninger-kan-vaere-funktionel-lidelse

Men de muligt HPV-vaccineskadede piger har ikke været undersøgt for, om der kan være nogle fysiske, bagvedliggende årsager til symptomerne, da man ikke i det offentlige danske sundhedsvæsen behersker viden om diagnostiske muligheder for at diagnosticere vaccineskader f.eks. allergi overfor komponenter i vaccinen.

Jeg kunne fortsætte med at påpege fejl ved vacciner, men jeg vil afslutte med at gøre opmærksom på den censur, som finder sted.

Det er ikke kun vaccineskadede individer eller forældre / pårørende til vaccineskadede, som rammes af censur. Det rammer også forskere, professorer, læger.
Her et eks.:
https://www.scientificfreedom.dk/2021/11/17/youtubes-removal-of-a-lecture-on-the-effects-of-vaccines-on-mortality-horrible-censorship/

Bemærk gerne omtalen af de ½ million piger, som er døde p.g.a. infektionssygdomme.
De inaktiverede vacciner har en negativ effekt på immunforsvaret.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29616207/
“Evidence of Increase in Mortality After the Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine to Children Aged 6-35 Months in Guinea-Bissau: A Time for Reflection?”

Det er på tide, at vi får en debat om vacciner grundlagt på videnskab og ikke på myter.

Hanne Koplev
pensioneret dyrlæge

—————————————————–

Ja. Hanne Koplev har fat i noget centralt.
Enhver sundhedsdebat skal bygge på videnskab og ikke myter.
Næste gang vi hører den sædvanlige automatreaktion om at virkningen af et eller andet f.eks. vitamin ”ikke er dokumenteret”, må vi med god ret spørge: ”Hvor ved du det fra?”  Der findes tusindvis af videnskabelige artikler om disse ting.
Vi skal ikke acceptere sådanne uvidenskabelige udsagn bygget på myter.
Debatten skal bygge på videnskab.

Pas på dig selv og andre.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Kan man påvirke sin biologiske alder?

29. januar 2024

Det korte svar er: ”Ja. Selvfølgelig kan man det.”
Det vanskelige spørgsmål er: ”Hvor meget?”

Det er jo ikke raketfysik at regne ud, at man forringer sine chancer for et langt og godt liv, hvis man sidder i ensomhed i sofaen dagen lang, ryger, spiser chips og drikker cola, sover for lidt og vejer for meget. Man ældes hurtigere. Det er vist almen viden.

Derfor ligger det lige til højrebenet at starte med at lave om på sådanne uvaner, hvis man vil øge chancen for et godt og langt liv, altså hæmme hastigheden, hvormed man ældes. Det er det, der populært kaldes at sænke sin biologiske alder.

Dette spørgsmål er aktualiseret af en populær TV-udsendelse med omtale af forskning på Rigshospitalet, hvor forskere forsøger at påvirke aldringshastigheden således, at man ældes langsommere eller måske kan blive lidt yngre ud fra en biologisk betragtning

Og her har man da også taget fat i de ovennævnte, specifikke uvaner, hvorefter man ”beregner” den biologiske alder før, under og efter interventionen.

Hvordan beregner man så denne biologiske alder? Det er jo selvfølgelig en rent teoretisk alder, baseret på forventet restlevetid, beregnet ud fra en algoritme, som er konstrueret efter de parametre, som man nu her i 2024 mener vil påvirke levealderen og aldringens hastighed.

Selvsamme personer vil måske have en helt anden biologisk alder om 5 år, hvor videnskaben har blotlagt helt andre parametre, som påvirker levealderen endnu kraftigere. Dette drejer sig specielt om forskellige blodprøver, altså biokemiske parametre, hvor vi hele tiden bliver klogere.

En af de mest sikre målinger af et menneskes biologiske alder, er formentligt måling af rest-telomererne i cellekernernes arvemateriale. Disse telomerer forkortes ved celledeling, og når vi ikke har flere, så dør vi. Mange internationale forskere har interesseret sig for dette de sidste 20 år, herunder den svenske professor Urban Alehagen, der, som nævnt i vort sidste nyhedsbrev, har forsket i den livsforlængende effekt af Q10 og selen.

I ovennævnte TV-udsendelse har man suppleret de forskellige livsstils-tiltag med indtagelse af en pille med Nikotinamid Ribosid, som støtter cellernes energiproduktion.

Mange har spurgt mig, hvad det er for noget, og for at bringe klarhed i de mange forkortelser og biokemiske sammenhænge, har jeg lavet en lille præsentation, som kan ses på Youtube. Det er vanskeligt at beskrive disse biokemiske processer i et nyhedsbrev, hvorfor vi supplerer med denne video.

Nikotiamid Ribosid er kun en af mange former for vitamin B3, som alle bidrager til øget energiproduktion i cellernes kraftværker, hvor cellen laver sin energi, de såkaldte mitokondrier.

Vi indtager vitamin-B3 som nikotinsyre eller nikotinamid, hvorefter det omdannes til nikotinamid ribosid (NR) og derefter til nikotinamid mononukleosid (NMN), som herefter omdannes til det, som det hele drejer sig om, nemlig nikotinamid adenin dinukleotid (NAD) i cellerne.

(NAD har den egenskab, at det kan veksle mellem to oksidationstrin NAD+ og NADH, og derved bidrage til energiproduktionen sammen med Q10.) Dette foregår i mitokondriernes indre membran.

Om man indtager NR eller NMN eller Nikotinamid, er et spørgsmål om, hvor langt nede ad syntesevejen, man vil starte. Overordnet vil slutresultatet være nogenlunde det samme, blot med forskel i den dannede mængde NAD.

Jeg beklager de mange forkortelser og den lidt tunge forklaring, som jeg håber den lille film kan råde bod på.

Tilskud kan være spændende og gode, -og endda livsforlængende. Men glem ikke det vigtigste:

En sund kost, daglig motion, en god søvn, undgå overvægt og hold fast i dine ungdomsvenner. Dem får du ikke nye af. Lad være med at ryge og moderér dit alkoholforbrug. Det er alt sammen med til at løfte din livskvalitet og hæmme aldringsprocessen.

Pas på dig selv og andre.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Vitalrådets 7 minutters video om NAD kan ses her:
https://youtu.be/66BTyE6c5UU

Patent eller ej, det er spørgsmålet

16. november 2023

Skal det virkelig være nødvendigt med et patent og milliarder af kroner, før medierne interesserer sig for selv sensationelt gode resultater?

Forleden kunne man i Politiken læse en artikel (1) om Ozempic og Wegovy /Semaglutid, og herunder et interview med professor Jens Søndergaard, som udtalte, at et nyligt studie fra Cleveland Clinic havde vist en reduktion på 20% af alvorlige hjerte-kartilfælde efter 4 års behandling, hvilket er et så stort medicinsk gennembrud, at han aldrig havde set noget lignende, og sammenlignede det med penicillinets opdagelse. -Det er stort.

Semaglutid koster 2.400 kr. pr. måned og har bivirkninger i form af dårlig mave og kvalme.

Resultatet er ganske imponerende, selv om der er tale om relativ risikoreduktion. Men der er nu andre videnskabelige studier fra i år, som har vist langt mere imponerende resultater.

Hvad nu hvis der var en behandling, som efter 4 år viste en reduktion af hjerte-kar dødelighed på over 50% til en pris af 369 Kr. pr. måned og helt uden bivirkninger? … Hvad??

Ja, det er netop konklusionen på 10-års follow-up af 2013 studiet (2) af Selen og Q10 i kombination.

Studiet (3) er tidligere beskrevet i Vitalrådets nyhedsbrev af 23. april 2023, og det er da heller ikke det, jeg vil fokusere på her. Det er snarere selektionen af nyheder i medierne, jeg vil ind på.

Det undrer mig nemlig såre, at en risikoreduktion på 20% for hjertetilfælde trækker kæmpe overskrifter og næsegrus beundring, hvorimod et lige så validt studie, som endda viser en reduktion i hjerte-dødelighed på over 50% ikke en gang nævnes i de selv samme aviser. -Og der er vel at mærke ikke en finger at sætte på kvaliteten af dette studie.

Er det fordi, det er for godt til at være sandt, at man end ikke vil ulejlige sig med at læse den videnskabelige artikel, eller skal det absolut være en dyr receptmedicin med bivirkninger, før det er interessant?

Professor Urban Alehagen tvivlede faktisk også selv på sine egne resultater, hvorfor han analyserede dem igen og igen fra forskellige sider, men kom til samme resultat.

Og han er jo ikke den eneste, idet talrige tidligere studier har vist samstemmende øget overlevelse med selen og/eller Q10.

Overlæge Sven Aage Mortensen på Rigshospitalet publicerede flere fine studier (4) af Q10 mod hjertesvigt, men uden at de vandt nogen som helst genklang i den meget ortodokse lægestand.

Stoffer som Q10 kan jo ikke patenteres. Er det der, hunden ligger begravet? Et patent åbner jo muligheder for helt eksorbitant indtjening og deraf følgende markedsføring, presseomtale o.a., ligesom der er midler til yderligere forskning, publikationer, presse o.s.v. -Et selvforstærkende hjul, der bare kører hurtigere og hurtigere.

Stoffer, der ikke kan patenteres, drukner let i mediestrømmen, fordi der ikke er nogen større interesse, når der ikke er de store penge i det. Men netop derfor burde man da interessere sig endnu mere for den seriøse forskning, som finder sted inden for disse produkter, og Alehagens studier har med al tydelighed vist, at det er ikke nødvendigt med et dyrt, patenteret produkt for at halvere risikoen for at dø af hjerte-karsygdom.

Det er ganske enkelt utroligt, at det ikke har fundet plads på mediernes forsider.

Pas på dig selv og andre.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Litt:

 1. Politiken 13/11-2023
 2. U Alehagen et al. Int J Cardiol 2013;167:1860-1866.
 3. U Alehagen et al. Antioxidants 2023, 12, 759
 4. https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/biof.5520180210

Behandling af følger efter Covid-19 og skader efter mRNA-vacciner

20. september 2023

Titusinder af danskere har fået langvarige følger af Covid-19 sygdommen og lige så mange har fået alvorlige senfølger efter Covid-19-vaccinationerne.

Vitalrådet har i de seneste to år modtaget mange opfordringer til at sammensætte et kortfattet og let forståeligt program til behandling af ovennævnte senfølger, som har ramt et stort antal danskere, der ikke har kunnet få hjælp i det offentlige sundhedsvæsen.

I vore nyhedsbreve fra 20/1-22 og specielt 4/7-22, er beskrevet forskellige behandlingsmetoder af covid-19 og følgeskaderne efter covid-19-vaccination.

Nærværende nyhedsbrev er en opdatering af disse kombineret med de internationale erfaringer, der efterhånden er samlet.

Meget tyder på, at følgerne efter Covid-19 sygdom (long covid) og efter mRNA-vaccination følger nogenlunde samme mønster, og de kan begge betegnes som en ”spike-protein sygdom”.

Da myndighederne har negligeret og direkte modarbejdet forebyggelse og tidlig behandling af covid-19, er det naturligt noget som Vitalrådet tager op.

Da myndigheder og medier ligeledes nedtoner mængden og alvoren i bivirkninger fra mRNA-vaccinerne, må Vitalrådet råde bod på dette svigt.

Spike-proteinet er den del af covid-19 virus, som laver ravage i kroppen og forårsager sygdomssymptomerne. Da vaccinerne er en gen-terapi, som sætter vore celler til at producere netop dette spike-protein, så er det nærliggende at behandle long-Covid på samme måde som vaccine-bivirkningerne.

Se meget mere om dette i nyhedsbrevet fra 4/7-22, hvor de biokemiske baggrunde også gennemgås.

Den højt estimerede cardiolog Peter McCullough holdt d.13/9-23 en tale i Europaparlamentet (1), hvor han advarede om, at 4% af den europæiske befolkning var i løbende livsfare på grund af mRNA vaccinerne, og at vaccinerne har været skyld i stribevis af hjertestop hos yngre, raske personer.

Han sagde også, at det er problematisk at fjerne spikeproteinet, fordi vaccinen har kodet cellerne til at fortsætte med at producere det.

Imidlertid er proteinet mere følsomt, når det cirkulerer i blodet, end når det er trængt ind i en celle. Og derfor har man i USA forsket i behandling med direkte ultraviolet bestråling af blodet, hvorved det er lykkede at reducere virusmængden og den vigtige markør ”D-dimer”, som er en risikomarkør for blodpropper.

Hos næsten alle vaccinerede ses en øget D-dimer i forhold til ikke-vaccinerede.

Mange er syge længe efter vaccinationen. En sygdom som egentlig kunne kaldes ”Long-vax”. Men ofte bortforklares som ”Long-Covid”, -også selv om man ikke har været syg af covid.

For ikke at drukne i et skænderi om det er covid eller vaccinen, der er mest skadelig, så vil jeg foretrække at kalde begge dele ”Spike-protein-sygdom”, da det er spike-proteinet, der er skadevolderen, hvad enten man er blevet smittet med det, eller selv har lavet det efter vaccination.

Men hvad kan man så gøre, når man først er blevet vaccineret og har fået ”spike-protein-sygdom”?

I det seneste år har hundredevis af læger samarbejdet internationalt med deres kliniske resultater, og der er efterhånden enighed om nogle grundprincipper meget godt beskrevet i en letlæselig oversigtsartikel fra World Council for Health (2), og i vor egen Orthomolecular News service er der flere gode artikler om emnet (3).

Her følger hovedpunkterne i behandling af Spike-protein-sygdom:

Antiinflammatorisk kost med masser af grønt og frugt, sunde fedtstoffer (smør, olivenolie, kokosolie, avocadoolie), sunde proteiner (æg, lyst kød, skaldyr og fisk) uden færdig industrimad, alkohol, sukker, slik, chips o.s.v.
Der er en række udmærkede artikler på nettet og for nørder en lang række videnskabelige artikler (4).

Ivermectin er receptmedicin primært beregnet til fnat og parasitter, men har også potente antivirale egenskaber. Det forhindrer spikeproteinet i at binde sig til ACE2 receptoren i cellemembranen.

Tages gerne i 0,3 mg/kg dgl. i 1-2 måneder. Har været kendt i årtier og har en meget høj grad af sikkerhed. Tages ikke sammen med Quercetin, da de modvirker hinanden. Ivermectin er desværre meget dyrt i Danmark.

Hydroxyklorkinin er et middel til forebyggelse af malaria, men viser også at kunne blokere spikeproteinets binding til ACE2 receptoren. Doseres ofte 200 mg 2 x dgl. i en uge og derefter 200 mg dgl. i 3 uger. En gammel, velkendt og billig medicin med høj sikkerhed, og som i Danmark fås på recept.

Nattokinase er et fibrinolytisk enzym, som stammer fra mikroorganismen  Bacillus natto og findes i fermenteret soja i natto, en traditionel japansk ret.

Findes som kosttilskud og har fibrinolytiske egenskaber (forebygger blodpropper). Dosis er typisk 100 mg dgl.

Quercetin er et bioflavonoid fra frugt og grøntsager med kraftige antioxidante egenskaber, ligesom det også blokerer spikeproteinets binding. Desuden letter det optagelse af zink i cellerne, hvorved enzymer til virusreplikation hæmmes.

Quercetin og Ivermectin konkurrerer om samme receptorer, hvorfor samtidig behandling med disse to vil svække effekten. Quercetin tages ofte med 100 mg dgl.

Vitamin C er kraftigt antiviralt og antioxidant, tåles i meget store doser og kan gives såvel intravenøst som i tabletform. Alt efter tilstanden kan man tage det som pulver, tabletter, liposomalt eller intravenøst hos en læge.

Hvis man selv tager det, starter man med 2-3 gram 2 x dgl., og hvis der er behov, så går man stille og roligt op i dosis med et par gram om dagen indtil afføringen begynder at blive løs. Så kan man ikke opnå bedre effekt ad den vej.

Hvis der er tale om en alvorlig tilstand, hvor større doser er nødvendige, så må det gives intravenøst.

EPA/DHA er potent antiinflammatorisk og tages som regel som fiskeolie-kapsler.

Der findes også algebaserede produkter, som er udmærkede. Tages 2 gram morgen og aften – typisk svarende til 4 kapsler.

De øvrige anbefalinger skal som standard lyde således:

Vitamin D3 80 µg dgl. er immunstimulerende og dæmper en eventuel cytokinstorm.
Zink 50 mg dgl. hæmmer virusreplikation.
Magnesium 300-500 mg dgl. (alt efter om det er Mg–citrat eller Mg–carbonat) kan evt. tages som olie. Nødvendigt for effekt af D-vitamin.
Vitamin K2 100 µg dgl. er bl.a. antiinflammatorisk.
Selen 200 µg dgl. er antiviralt og antioxidativt. Selengær optages bedst.
NADH + Niacin for cellulær energi
Co-Q10—for cellulær energi
N-acetylcystein 600 mg dgl. Er en antioxidant.
Melatonin 3 mg til natten er antiinflammatorisk og antioxidant.
Evt. lavdosis Hydrokortison 5 mg dgl. for at dæmpe inflammationen.
Evt. LDN (lavdosis Naltrexon) 4,5 mg dgl., som menes at være immunstimulerende.

I svære tilfælde, skal der behandles ved en læge, og her kan der være god effekt af Intravenøs vitamin-C og Hyperbar oxygenbehandling.

Listen er lang, og det er ikke meningen, at man skal tage det hele. Men den er et godt udgangspunkt for de læger og andre, som står rådvilde over for en person med spike-protein-sygdom længe efter vaccinationen.

Og hvis du stadig er i tvivl om du skal tage en ny mRNA-vaccine, så lyt igen til Dr. McCullough’s tale i Europa-parlamentet! (1)

Pas på dig selv og andre.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

 1. https://rumble.com/v3hwcgm-dr.-mcculloughs-speech-at-the-european-parliament.html
 2. https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/06/SpikeDetoxSummary_DANISH.pdf
 3. http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=anti-inflammatory+nutrition

Q10 og Selen beskytter hjertet

23. april 2023

Tilskud af Q10 og Selen over en 4 årig periode
kunne halvere hjerte-kar-dødeligheden.

For kort tid siden udkom en meget vigtig videnskabelig artikel.
Artiklen var en udløber af den opsigtsvækkende artikel af forskeren Dr. Urban Alehagen og kolleger fra 2015, som viste massiv hjerte-kar-beskyttelse med tilskud af Q10 i kombination med selen.
Alehagen og kolleger har herefter lavet en opfølgning af dette studie, men ikke blot det. De har også søgt at grave efter selve årsagen til denne positive virkning, som var en halvering af hjerte-kar-dødeligheden efter 4 års tilskud.

Logikken er lige til højrebenet. Langt de fleste hjerte-kar-sygdomme skyldes åreforkalkning, og denne forårsages af en kombination af inflammation altså en form for betændelse samt oxidation (her harskning). Uden disse to faktorer finder åreforkalkning ikke sted.

Kort fortalt er mekanismen, at oxidation harsker LDL3 kolesterol, som derved ”spises” af en type hvide blodlegemer kaldet monocytter via en struktur på celleoverfladen kaldet en ”scavenger-receptor” . Det betyder, at LDL kolesterol ledes uden om den sædvanlige LDL receptor, som ellers let kunne lukke for indtag. Men scavenger receptoren kan ikke stoppe sit indtag af LDL-kolesterol, hvis det er oxideret, fordi LDL i denne form agerer som et frit radikal. Og det er lige præcis hvad scavenger receptoren er designet til at lukke ind i monocytten. Da indtaget imidlertid ikke kan stoppe, selv om monocytten er nok så overfyldt, svulmer den op og ses under mikroskop som en stor hvid klat. Og når der er mange af disse monocytter samlet, så ligner det skum. Derfor kaldes disse ”forædte” monocytter for ”skumceller”.
Det kræver altså oxidation for at en monocyt bliver til en skumcelle.
Når monocytten cirkulerer rundt i blodbanen så vil den reagere, hvis den finder et område, f.eks. karvæggen, hvor der er inflammation f.eks. på grund af højt blodtryk. Monocytten vil søge mod det inflammerede område, trænge ind i karvæggen (ind i det subendotheliale lag), hvor den vil gå til grunde og efterlade et fedtstrøg af oxideret LDL3 kolesterol. Dette vil øge inflammationen og tiltrække endnu flere skumceller, som igen går til grunde og efterlader mere af det harske fedt, som efterhånden konsolideres af fibrin og til sidst stabiliseres af calcium, som er sidste trin i åreforkalkningen.

Hele den ovennævnte proces vil ikke finde sted, med mindre der er såvel øget inflammation som oxidation.
Og lige præcis selen og Q10 hæmmer både inflammation og oxidation. Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at de forebygger hjerte-kar sygdom og nedsætter risikoen for at dø af den.

Q10
Kroppens celler producerer energi for at kunne fungere, og denne energi kræver Q10 i cellernes indre kraftværk, mitokondrierne.
Desværre er der et naturligt fald i kroppens produktion af Q10 efterhånden som vi bliver ældre, og det er derfor naturligt at supplere dette.
Q10 er et stof, som kroppen producerer på næsten samme måde, som den producerer kolesterol. Q10 og kolesterol er faktisk søstermolekyler, som ligner hinanden meget. Så når man tager kolesterolsænkende medicin, så sænker man også produktionen af Q10. Man skal derfor være opmærksom på, at man ofte mangler Q10, hvis man tager kolesterolsænkende medicin.

Selen
Selen er et stof, vi meget nødigt må mangle, og talrige studier har igennem årene bekræftet, at selenmangel kan medføre bl.a. hjertesvigt, kræft, stofskiftelidelser, gigt, barnløshed, åreforkalkning, øget inflammation og en række immunologiske svigt, som var særligt aktuelle i corona-tiden.
Der er tusindvis af artikler, der cementerer tung forskning i selen, som f.eks. et studie af selenmangel relateret til hjerte-karlidelser og inflammatoriske tilstande . Da hjerte-karlidelser også igangsættes af inflammation, er det naturligt at undersøge dette samlet.
Tidligere studier har da også vist, at lavt selen i blodet, var årsag til øget inflammation, øget risiko for hjerte-kar-sygdom og tidlig død.

Ovennævnte aktuelle studie er da også primært rettet mod at finde den biokemiske mekanisme bag denne effekt.

Det bygger som oven nævnt på Alehagen og kollegers artikel fra 2015, og der er tale om evidens med en meget høj grad af pålidelighed, idet det var et dobbelt blindt, randomiseret, prospektivt studie. Deltagerne var raske ældre med en gennemsnitsalder på 76 år. 165 fik 200µg Selen + 200mg Q10 dagligt, og 161 fik placebo. Behandlingen varede 4 år, hvorefter man målte forskellige parametre.
Man var specielt interesseret i at måle ændringen i Sirtuin1, et enzymatisk protein (deacetylase), som er vigtigt for cellernes overlevelse, når de udsættes for oxidativt stress, fordi Sirtuin1 øger effekten af visse antioxidanter.
Men ikke nok med det. Sirtuin1 hæmmer også det såkaldte NFκB signal, som er et stof, der ellers giver et kraftigt inflammatorisk respons.
Så hvis man kan øge Sirtuin1, så vil man derved kunne hæmme inflammation og oxidation, -altså netop de to faktorer, som er hovedansvarlige for bl.a. hjerte-kar-sygdomme.
Efter 4 års interventionsperiode fandt man SIRT1 koncentrationen signifikant øget ( fra 252 til 469 ng/ml ) i den aktive gruppe og nedsat ( fra 269 til 190 ng/ml) i placebogruppen.
I en 10-års opfølgende periode døde 25 i den aktive gruppe og 52 i placebogruppen af hjerte-kar sygdom, og de 77 døde havde signifikant lavere SIRT1 koncentration, end resten.
En lille krølle på studiet er, at også det såkaldte mikroRNA bliver påvirket i en retning, der hæmmer ældningen af hjerte-kar systemet. Mikro-RNA medvirker i regulering af gen-aktiviteten. Dette har meget vide konsekvenser for epigenetikken, altså forskellige modifikationer af DNA, som kan tænde eller slukke for generne, og vil givetvis blive udforsket intensivt i fremtiden.

Alehagen og kolleger har i dette videnskabelige forsøg vist, at blot 4 års tilskud af Selen og Q10 hæmmer oxidation og inflammation, og halverer hjerte-kar-dødeligheden over en 10-års periode.

Når nu selen og Q10 er effektive til at hæmme oxidation og inflammation, så er det ikke mærkeligt, at de kan halvere risikoen for at dø at hjerte-kar-sygdom.
Det er mere mærkeligt, at dette ikke er standard rådgivning fra lægestanden, når dokumentationen er så solid.

Pas på dig selv og andre.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Det er nu, vi skal udvise rettidig omhu i god tid før næste pandemi

13. april 2023

En veldrevet virksomhed investerer i gode tider, så den kan klare en krise. Hvad gør det danske sundhedsvæsen for at forbedre indsatsen ved den næste pandemi? Og hvad har Regeringen, Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut og Lægemiddelstyrelsen lært af covid-19 pandemien?
Intet?

Hvad har man lært?

Min påstand er, at myndighederne intet har lært, fordi de stadig er fastlåst i deres eget skæve billede af tingenes sammenhæng.

Nu er der jo en væsentlig forskel på, hvad verdens videnskabsmænd har erfaret, og hvad verdens politikere ønsker at vide.
Da politikerne har en udtalt evne til at vride armen om på embedsmænd i sundhedsvæsenet, er der ikke den forventede glatte og velfungerende informationsstrøm fra embedsmændene til politikerne, men derimod en begrænset strøm af information med mange blinde sidegrene og sluser, som sikrer, at politikernes verdensbillede ikke forstyrres af irriterende videnskab.
Af denne grund er det op ad bakke at informere politikere om noget, der konflikter med det narrativ, deres beslutninger har hvilet på. Det er altid svært at formidle viden til folk, der har fundet sandheden.

Men hvis vi nu prøver at slette al skyld i denne sag, og blot søger de reelle informationer, som tusindvis af videnskabelige artikler dokumenterer, så kan vi lære ganske meget og derved forberede os bedre til næste gang.
De videnskabelige resultater tårner sig op, og billedet bliver mere og mere tydeligt, for hver uge, der går.
For at lære noget af forskningen, er man nødt til at slette de billeder, man hidtil har haft, og møde forskningsresultaterne med åbent sind. –Også selv om de konflikter med ens fastlåste overbevisning.
Et videnskabeligt resultat skal ikke blot skydes til hjørne som ”fake news” eller ”en konspirationsteori.” Man bør åbent debattere disse nye resultater.

For at kunne lære at håndtere den næste pandemi bedre, er der derfor en række erkendelser, vi er nødt til at tage stilling til og i det mindste debattere:

1. Indtil for nylig var den officielle holdning, at SARS-cov-2 virus stammede fra et dyr, muligvis fra et af de åbne markeder med vilde dyr eller fisk, som man ser i Kina og her Wuhan. Der var tidligt en teori om, at det var et laboratorie-udslip, men det blev slået hen som en konspirationsteori. Imidlertid er der flere og flere instanser, som efterhånden anser det som mest sandsynligt, at det var et udslip fra virus-laboratoriet i Wuhan, som ligger få hundrede meter fra markedet.
Men vi kommer nok aldrig helt i mål, fordi WHO for få dage siden har stoppet sin undersøgelse af virus’ oprindelse.

2. I Danmark var løsningen, at man foranstaltede omfattende nedlukninger, selv om det i første omgang ikke var Sundhedsstyrelsens løsning. Ikke desto mindre fik befolkningen at vide, at det skete efter råd fra myndighederne. Ikke just noget, der styrkede befolkningens tillid til Statsministeren.
I dag tegner der sig et billede af, at nedlukningerne har skadet langt mere, end det har gavnet. Mest tydeligt er det at se på vort naboland Sverige, som valgte ikke at lukke landet ned, og som ifølge Eurostat i perioden 2019-2022 har EU’s laveste overdødelighed. Bortset fra en højere dødelighed i marts-2020, har Sverige ligget lavere end EU gennemsnittet hele tiden derefter.

3. Vi har altid troet, at håndsprit og 2 m’s afstand ville reducere smitten. Men vi glemte, at virus er aerosolbåret og let smitter 10 meter væk, når man f.eks. er sammen i et supermarked. Nu er man blevet klogere.

4. Vi troede længe på vaccinerne som mirakelmidlet, og naturlig immunitet blev nærmest betragtet som en konspirationsteori. Nu viser en nylig metaanalyse i Lancet, at naturlig immunitet yder samme beskyttelse som en velfungerende vaccine.

5. Vi har fået at vide, at mundbind beskytter mod smitte, og der var krav om mundbind i offentlige transportmidler og indendørs alle vegne, undtagen i restauranter, når man sad ned. –Så smitter man nemlig ikke.
Men ganske meget forskning har vist, at mundbind skader mere end de gavner, og i øvrigt er alt for åbne til at beskytte mod en aerosolbåret virus. Masker stopper bakterier, ikke virus, men de forhindrer selvfølgelig, at folk piller næse. Alt i alt har masker først og fremmest haft symbolsk betydning og er specielt gode til at sygeliggøre en befolkning, som fastholdes i frygt, så man bliver en lydig samfundsborger.

6. Et sjette problem er de evindelige testninger, som også var med til at sygeliggøre befolkningen. Det er ikke nok at gå hjem i seng, hvis man bliver syg. Sådan som vi altid har gjort. Næh, man skulle med feber og hoste tage offentlige transportmidler (hvis man ikke har bil) til et testcenter, hvor der så skal tages en PCR-test, som man får svar på dagen efter. Når man har fået et positivt svar, så er man officielt syg og tæller med i statistikken. Hvis ikke man bliver testet, så tæller det ikke, og så kan man ikke få det eftertragtede grønne coronapas, som giver ret til at gå i biffen, på museum, i Zoologisk have eller tage færgen til Bornholm. -Med mindre man vil tage vaccinen, som også giver det grønne adgangstegn på mobilen. Så kan man gå i biffen, ligegyldigt om man er syg eller ej.

7.Og værst var måske hele vaccinekomedien.
Traditionelt har den danske befolkning fået indoktrineret, at vacciner er et gode, og at de kun gavner. Vacciner har officielt næsten ingen bivirkninger, og omtale af disse bivirkninger, er blevet bortcensureret for ikke at skræmme befolkningen. Der har endda været beretninger fra et plejecenter, hvor ledelsen blokerede for indberetning af bivirkninger ved mRNA-vaccination.
Derfor bliver der indrapporteret så få bivirkninger fra vacciner, og derfor er disse covid-vacciner givet til folk uden skygge af informeret samtykke, selv om der var tale om en vaccine, som kun var betinget godkendt og dermed med skærpet pligt til indberetning af bivirkninger.
Det var jo imponerende, men næppe betryggende, at man sådan kunne stampe en vaccine op af jorden på mindre end et år, mod normalt de ti år, det tager at udvikle en vaccine.
Lige fra dag ét blev det gjort klart, at vi skulle lukke alt ned, og håbe på, at der snart kom en vaccine. –Et chancerytteri af en regering i panik at den satsede alt på vacciner og ikke så meget som en tanke på forebyggelse, behandling af de syge eller naturlig immunitet.
Tværtimod blev der spændt ben for forebyggelse og behandling, idet praktiserende læger pludselig ikke måtte skrive recept på hydroxyklorokin, som masser af forsøg havde vist en udmærket dæmpende effekt på sygdomsforløbet, ligesom Ivermectin slet ikke blev nævnt til trods for solidt dokumenteret effekt.
Lægemiddelstyrelsen havde travlt med at forsikre om, at der ikke var nogen som helst effekt af høje doser vitamin-C, selv om dette var tilfældet. Uden tilgængelig behandling var der nemlig kun tilbage at vente på vaccinerne. Og jo mere ufrihed og tvang, der var i ventetiden, des mere opsat var befolkningen på at få vaccinen, når den endelig kom.
Ja, vaccinerne blev hypet i en sådan grad, at folk klappede, da lastbilerne med vaccinerne ankom, og det var lige før man dryssede rosenblade på vejen foran. Troen på vaccinernes fortræffelighed var så massivt indoktrineret i befolkningen, at der hurtigt var kø for at lade sig stikke. Man gik endda så langt, at man bildte befolkningen ind, at de vaccinerede ikke kunne smittes eller give smitten videre, så det blev til en god og samfundsnyttig gerning at lade sig vaccinere ”af hensyn til andre”. Mange blev truet på deres job, hvis de ikke lod sig vaccinere, og mange mennesker var endda så rettroende, at de gik ind for tvangsvaccination for at beskytte andre, og kaldte det asocialt ikke at ville vaccineres.
–Rent vrøvl, skulle det vise sig.
Mette Frederiksen tog dog prisen, da hun som en anden despot valgte at udskamme en minoritet i befolkningen. På åbent TV sagde hun, at det var de uvaccinerede, der var skyld i, at alle andre skulle gå med mundbind, i isolation o.s.v. Især med vor nuværende viden, må man væmmes over en sådan udtalelse, som Statsministeren passende kunne undskylde over for de, der undlod vaccination.
Hvad er det så for en viden om vaccinerne, som vi har nu?
Vaccinerne beskytter en lille gruppe af ældre mod et alvorligt forløb af covid-19.
Vaccinerne beskytter 2-3 måneder. Derefter er det nødvendigt med en ny vaccination, en såkaldt booster.
Vaccinerne beskytter ikke mod smitte.
Vaccinerne beskytter heller ikke mod at den vaccinerede smitter andre. Dette taget i betragtning virkede det som en meget alvorlig fejl at vaccinere børn, da disse meget sjældent blev særligt syge af Covid-19.
Af samme grund virkede det også tumpet at lukke skolerne.
Vaccinerne er faktisk ikke en vaccination, men en indsprøjtning af genmateriale, som får kroppens egne celler til at producere det skadelige spike-protein, som laver alle ulykkerne.
Spike-proteinet fra den virus, man indånder, rammer luftvejsslimhinderne og fremkalder herved den naturlige immunreaktion og de kendte influenza-lignende symptomer.
Spike-proteinet, som vore egne celler af vaccinen er sat til at producere, cirkulerer rundt med blodet og lander alle mulige andre steder i kroppen end blot luftvejene, og immunreaktionen er en anden. Dette er formentlig grunden til de ret alvorlige bivirkninger, der kan ses efter denne type vaccination.
Der er ingen i verden der aner, hvad dette har af virkning, eller hvor længe det måtte vare. Vi har kun godt to års erfaring med denne massevaccination.
Faktisk er der ingen i verden, der ved, om covid-19-vaccinerne på længere sigt skader mere, end de gavner. Men en metaanalyse kunne tyde på det.
Ups. Det skurrede vist i den fasttømrede forestilling om, at vacciner altid gavner og sjældent har bivirkninger.
Men denne gang er der ting, der ikke stemmer. Og det er måske fordi, det ikke er en vaccine, men en gen-terapi.
Billedet lader ane, at den er gal med covid-19 vaccinerne. Noget tyder på, at virkningen er svagere, og at der er langt flere bivirkninger, end hidtil rapporteret, og noget tyder på, at der er gjort alt for at hindre en seriøs debat af de videnskabelige resultater, der stiller spørgsmål ved denne såkaldte vaccination.

Rettidig omhu
Men hvad gør vi så, når nu der ikke er positiv effekt af vacciner, mundbind, nedlukninger, håndsprit, testninger og tvangsforanstaltninger?
Når næste virus-pandemi rammer, så er det for sent.
Derfor bør vi allerede nu forberede befolkningen ligesom den virksomhed, som investerer i de gode tider. –Det som salig A.P. Møller kaldte for ”rettidig omhu”.

Sundhedsstyrelsen skal tilbage i førerfeltet og atter være den uafhængige sundhedsfaglige myndighed, der stikker kursen for varetagelse af befolkningens sundhed, så vi ikke igen bliver vildført af to departementschefer og en statsminister, som handler i panik.

Sundhedsstyrelsen bør sætte sig i spidsen for en systematisk kortlægning af befolkningens individuelle immunforsvar.
Når hver enkelt dansker har et normalt og velfungerende immunforsvar, vil en virus-pandemi forløbe mildere med langt færre alvorlige forløb og dødsfald, og vaccination vil stort set være unødvendigt.
Sundhedsstyrelsen bør via de praktiserende læger investere i analyse og genopretning af borgernes immunforsvar, så de er rustede til næste epidemi eller pandemi, og regionerne skal have midler til at realisere det.

Analysen kan gøres ganske enkelt med en række blodprøver på hver enkelt borger. Når man kunne PCR-teste 100.000 borgere om dagen, da det gik hedt til, så kan man også over ½ års tid teste borgernes immunforsvar, og ved blodprøver sikre sig, at immunforsvaret har optimale forudsætninger -også i vintertiden. Altså at der ikke er mangel på de næringsstoffer, som er nødvendige for et velfungerende immunforsvar, f.eks. vitamin-D, zink, selen og magnesium.
Det koster penge at tage alle disser blodprøver, men det er den investering, en klog virksomhed gør i de gode tider -altså når vi er ude af en pandemi.
Det er klogere end at bruge de samme penge til testninger, når folk først er blevet syge under den næste pandemi, som vi ved kommer.
Prøv at lave et pilotforsøg og tag disse prøver på blot et enkelt plejehjem.
Man vil med garanti finde opsigtsvækkende skævheder og mangler, og dermed lettere sårbarhed ved næste virus-epidemi.

Genopretningen er enkel, når man først kender den enkeltes tilstand, for så er det blot at rette op på de skævheder og mangler, der måtte være.
Men uden en ordentlig analyse, kan det kun blive gætværk og ordinationer, som i mange tilfælde vil være ligegyldige.

Hvis vi i Danmark vil ruste os til næste gang WHO trutter i trompeten og alarmerer pandemi, så er det helt afgørende, at det er Sundhedsstyrelsen, der er øverste faglige myndighed, og hverken Sundhedsministeriet eller Regeringen.
Sundhedsstyrelsen har de faglige muskler til at vise rettidig omhu ved at opruste befolkningens immunforsvar, hvor dette måtte være insufficient, og de hermed forbundne udgifter for regionerne og staten vil være væsentligt mindre end blot en enkelt pandemi med den reaktion, vi netop har set.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

”D” já vu

27. november 2022

Ny forskning afslører forvirring hos myndighederne

Den trofaste læser af vort nyhedsbrev vil se træt mod himlen med mere om D-vitamin, og jeg beklager dybt.
Men den uvidenhed, som vort lands højeste sundhedsfaglige myndighed afslører, tvinger mig til at slå nogle ting fast, som de ikke har forstået endnu.

Det udspringer af et nyt studie, som Seruminstituttet (SSI) har lavet sammen med Harvard universitetet i USA, og som blev publiceret for nogle dage siden (17/11).
Der er tale om en observationsundersøgelse af 447 personer, som viste, at lavt D-vitamin indhold i blodet gav dobbelt så høj risiko for alvorligt forløb af covid-19.
Så vidt så godt. Det er jo ikke nyt, men beskrevet allerede i vort nyhedsbrev 6.maj 2020 og mange tidligere studier.
I øvrigt er det blot et observationsstudie, som jo ikke har verdens højeste evidens-score. Det kan måske undre, at det er så interessant, da der foreligger andre studier, som er mere valide.

Men det er heller ikke det, der er interessant.
Det interessante er, at det er Seruminstituttet, som står for denne publikation; -og deres forbehold, som er lige så interessante.
For eksempel lyder det i pressemeddelsen fra SSI, ”Det er vigtigt at understrege, at vores resultater ikke er en opfordring til at indtage høje doser af vitamin D eksempelvis igennem kosttilskud.”  -En pudsig formulering ”eksempelvis”. For nej. Det er ikke noget eksempel. Det er præcis det, udtalelsen sigter imod. Der er jo ikke andre muligheder for høje doser D-vitamin, når solen ikke står højt på himlen.

En anden interessant pudsighed er Sundhedsstyrelsens (SST) svar på Facebook for et par dage siden, hvor en debattør, grundet ovennævnte studie, opfordrer SST til at leve op til sit navn.
I svaret fra SST er der desværre flere eklatante forståelsesfejl:
”Du kan ikke spise dig til et stærkere immunforsvar, og dermed undgå at blive smittet med virus.”
Det er en meget vigtig misforståelse, som meget af covid-19 narrativet hviler på. Et nok så stærkt immunforsvar vil ikke hindre smitte, men derimod sygdom.
Smitte er ikke lig med sygdom. Når SST og SSI de sidste par år har talt om ”tilfælde”, er det ikke syge, men blot smittede. Tallet er blevet brugt til at skræmme os, som om antallet af ”tilfælde” betyder antallet af syge.
Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor mange smittede der er, hvis der ikke er nogen syge.
Længere ned i sit svar skriver Sundhedsstyrelsen:
”Langt størstedelen af befolkningen får dækket deres vitamin- og mineralbehov via den kost, som de spiser.”

Nej. Det er en gammel misforståelse.
Der er 4 grunde til, at vi ikke får dækket dette:

 1. Vi køber den forkerte mad: (Alt for meget junk-food og alt for få grøntsager.)
 2. Kosten indeholder ikke det, vi tror: (Fisk med n-6 fedtsyrer, og meget lidt D-vitamin. Drivhusgrøntsager uden sporstoffer.)
 3. Kosten indeholder ting, vi ikke tror: (Pesticidrester i grøntsager, tungmetaller og plasticider i fisk.)
 4. Vi tilbereder kosten forkert: (Vi steger i flerumættede fedtsyrer ved for høj varme, og vi koger grøntsagerne for længe og smider mineraler som magnesium ud med kogevandet.)

Som om dette ikke var nok, så er der meget store befolkningsgrupper, som har meget lavt indhold af D-vitamin.
Det drejer sig om:

 • Plejehjemsbeboere, som sjældent kommer ud i solen, som er småt spisende, og som har nedsat D-vitamin produktion.
 • Mørkhudede, som på grund af deres naturlige solfilter ikke danner ret meget D-vitamin i den lavtstående sol på vore breddegrader.
 • Mennesker som altid går tildækket eller undgår solen.
 • Mennesker som mangler magnesium, der er nødvendigt for dannelse af aktivt D-vitamin.
 • Overvægtige, som ophober deres D-vitamin i fedtvævet, hvor det ikke gør meget nytte.
 • Mennesker i behandling med kolesterolsænkende medicin. D-vitamin dannes af kolesterol.

Ovennævnte grupper er en ganske stor del af befolkningen, og det ville være interessant at se en sammenlignende undersøgelse af D-vitamin-niveauet i en gruppe mennesker, som er naturligt ude i solen om sommeren, og en gruppe af hver af de ovennævnte kategorier.

Det har i de sidste par år været særdeles vanskeligt for befolkningen at manøvrere i det narrativ af frygt og misinformation, som er kommet fra myndighederne, som vi jo ellers skulle stole på. Men myndighedernes information til befolkningen har været præget af en blanding af politisk armvridning, gammel overtro og mangel på viden.
Det er derfor meget relevant, at en Facebook-debattør anbefaler Sundhedsstyrelsen at leve op til sit navn, så tilliden til myndighederne kan genoprettes.

 

Pas på dig selv og andre

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Er frygtboblen bristet?

12. november 2022

Naturlig immunitet giver langt bedre beskyttelse end antaget og skaber vaccinetvivl.

Af speciallæge i almen medicin Claus Hancke, fysioterapeut Michael Schulz og statistiker og økonom Max Schmeling.

Artiklen har været bragt i Nordjyske Stiftstidende 6. november 2022.

Bange for virus? En vaccine mere? Er du i tvivl? Årtiers studier viser nu, at der måske ikke er grund til at være så bange for virus.

I 2008 gjorde forskere et opsigtsvækkende fund i menneskers blod 196 . Man undersøgte om 32 ældre, født i eller før 1915, havde været smittet med 1918-influenzaen, ”Den spanske syge”.

Hvad fandt man så i blodet? Jo, alle havde såmænd virusrester fra 1918 og 7 havde endda hukommelsesceller, der fortsat kunne aktivere antistoffer mod virussen. Et tegn på livslang immunitet.

Dette konflikter med fortællingen, vi har fået, om at naturlig immunitet efter infektion er kortvarig.

De første par Corona-år var begrebet naturlig smitteimmunitet nedtonet og kunstig vaccineimmunitet i fokus 134 .
Sundhedspolitisk har man endda tildelt vaccineimmunitet længere varighed end smitteimmunitet, selv om det faktuelt er lige omvendt.

Magtapparatet har ønsket at skabe frygt i befolkningen for at fremme motivationen til overholdelse af restriktioner og vaccination.

Officielt har ekkoet lydt at ”vi kun er beskyttet i 5 mdr. efter smitte” 220 og ”uvaccinerede lever livet farligt” 1 .

Det strider imidlertid mod solide videnskabelige data! Vi har derfor fundet det påkrævet at dokumentere effekten af smitteimmunitet på basis af den, os bekendt, største litteratursamling om emnet nogensinde, over 200 anerkendte studier.

Et dansk statsfinansieret faktatjekmedie 1 har i øvrigt, uden held, forsøgt at få Sundhedsstyrelsen til at dokumentere påstanden om ”det farlige uvaccinerede liv”.

Man har altid kunne finde virusrester i mennesker. For vi udsættes løbende for virus, uden at blive syge. Intet nyt i det. Det nye er, at vi er begyndt at ”navngive” varianter og nu pludselig skal frygte noget, der er sket altid?
Men er der nu også grund til det?

Vi vil her afmystificere skrækhistorierne vi er blevet fortalt, i håb om aldrig igen at se en så uproportional, usaglig, dyr og samfundsskadelig 55, 218 panikreaktion, som vi har måttet lægge ryg til.

Studierne
3 årtiers studier viser, at smitteimmunitet er langvarig 2, 19, 25, 47, 54, 64, 72, 74, 102, 103, 109, 113, 143, 151, 155, 170, 178, 179, 190 , ofte livslang 151, 196 , og stærkere 2, 4, 16, 19, 23, 29, 41, 53, 62, 63, 64, 75, 81, 97, 109, 112, 127, 135, 154, 155, 185, 218 og bredere 30, 53, 59, 59, 94, 121, 154, 156, 162, 168, 171, 192, 218, 219 end kunstig vaccineimmunitet. Dvs. at vi også beskyttes mod alvorlige symptomer, ved smitte med varianter eller beslægtede vira 197 . Nogle studier viser mindst 15-20 mdr´s immunitet 3, 15, 50, 19, 112 fra de første Covid-tilfælde. Andre viser immunitet 17 år efter Sars-Cov-1 6, 53, 139, 170, 178 .

Et studie med 12 mio. personer viser ”lille risiko” for ny infektion efter 1. smitte 11 . Studier betragter fejlagtigt positive PCR-test hos raske som ”sygdomstilfælde” 42 . Det er nonsens, når de ikke er syge. 80% der smittes med SARS-Cov-2, udvikler ikke sygdom 213 .

Immunitet er kroppens svar på smitte, og sikrer ingen eller milde symptomer næste gang vi møder samme eller lignende virus. Når man er immun, kan man godt smittes, men bliver ikke syg 9, 78, 118 , og man smitter sjældent andre 34, 122, 137, 141. En positiv test betyder ikke, at man syg og kan smitte, og vacciner hindrer heller ikke smitte, trods myndighedernes påstand.

Studier viser, at tidligere smittede er bedre beskyttede, når de møder virus igen, end vaccinerede, der møder den 1. gang 4, 6, 41, 71, 77, 81, 119, 127, 135. Smitte giver effektiv 118, 127, 130, 153, 154 , og længere primær- og variantbeskyttelse end vaccineimmunitet, potentielt livslangt og længe nok til at sikre milde eller symptomfrie forløb året efter.

Det bør huskes, at smitte ikke kun sker via kontakt- og dråbesmitte (7-8 m væk), ved host og nys. Viruspartikler er nemlig så små, at de spredes luftbåret som såkaldte aerosoler, og svæver i indeluften i timer 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 , fx i supermarkedet. De er kun ca. 2/1.000-del mm 200, 205 og stoppes derfor ikke med mundbind eller afstand.
Vi udsættes således for virus uanset om vi vil det eller ej.

Forkølelse giver uspecifik beskyttelse (krydsimmunitet) mod Covid-symptomer 13, 20, 25, 36, 52, 86, 87, 89, 91, 99, 102, 103, 120, 141, 159, 166, 167, 170, 175, 177, 179, 180, 184, 187, 189, 194, 197 .
80-90% 87, 116 er helt eller delvist immune uden tidligere Sars-Cov-2-smitte, også selvom man er antistof-negativ 86, 107, 139, 144, 151, 170, 189, 192 . Studier viser at vaccination kan påvirke immunsystemet negativt 6, 8, 53, 111, 221, 222, 223, 224, 230 .

Samlet viser studierne, at naturlig smitteimmunitet er bredere, stærkere og mere langvarig end kunstig vaccineimmunitet, fordi hukommelsescellerne modnes korrekt 22, 36, 47, 62, 105, 130, 192 og optimalt under og efter infektion, og derfor bedre og hurtigere aktiverer antistoffer, end efter vaccination 120, 130, 150, 161, 192, 197 .

Vi smittes og immuniseres, virus muterer, vi smittes med varianten og får ingen eller kun milde symptomer, afhængigt af ernæringstilstand 215, 217 og virus´ mutationsgrad. Det er vigtigt for befolkningens modstandskraft, at raske immuniseres naturligt, fordi de svage derved automatisk også beskyttes.
Hvis vi med isolation afbryder den løbende udsættelse for smitte, er vi i risiko når samfundet åbner, fordi vi pludseligt møder mange nye varianter på én gang, som vi så ikke er immune imod.

Ældre
Studier viser større risiko for variantinfektion i en måned efter vaccination hos vaccinerede, især plejehjemsbeboere og misbrugere med livsstilssygdomme 17 .
I stedet for ensidigt vaccinefokus bør forebyggelse også baseres på at hindre immunsvækkelse, der tit kan fjernes, let og billigt.
Et studie fandt, at ældres immunitet mod genkendte vira er god, men dårligere mod ny 90 . Det taler for, at ældre bør være i gensidig kontakt længst muligt gennem livet, da deres immunsystem så løbende stimuleres af en bred vifte af virus. Det taler også imod social isolation, da undgåelse af virus i én sæson, vil ramme hårdere året efter. Dette sås tydeligt i dødelighedsforløbet i Danmark og Sverige i 2020-2021 og i Australien i år.

Sverige
Sveriges sundhedschef, A. Tegnell, vurderede Covid’s farlighed som lav, og hans råd til politikerne om ikke at nedlukke Sverige sikrede en hurtig smitteimmunitet i befolkningen.
Sverige klarede pandemien godt. Det på trods af 15% flere +80-årige 229 og dobbelt så mange mørkhudede indvandrere 225, 226 (med nedsat evne til at danne nok D-vitamin på vore breddegrader), som i Danmark.
Sveriges relative antal døde med Covid-19 i 2020-21 matcher, uden nedlukning, Danmarks 227.

D-vitamin
Det er veldokumenteret, at D-vitamin er nødvendigt for normale infektionsforløb. Det er nemt og billigt at afhjælpe ældres og mørkhudedes mangel og dermed immunsvækkelse. 60 års international forskning viser dette. En 2016 DR-dokumentar anslog at D-vitaminmangel koster Danmark 30 mia. kr. årligt 228 .
Antivirale vitaminer og mineraler kurerer og hindrer ikke Covid, men kan normalisere, lindre og forkorte forløbet. Mangeltilstande er potentielt farlige og bør elimineres, da de er udbredte, selv i Danmark.

En ny stor metaanalyse 215 viser, at en 3-dobling af D-vitamin i blodet i forhold til danske anbefalinger, vil sænke den i forvejen lave Covid-dødelighed til teoretisk nul.

Supervåben?
I stedet for blindt at stole på vacciner som ”supervåben”, bør vi huske, at vi har et effektivt, naturligt immunforsvar, når ellers kroppen fungerer normalt 217 . Ved fremtidige epidemier bør immunsvækkelse pga. vitaminmangel minimeres. Immunitet er mere end smitte og vacciner 61 . Vores ernæringstilstand og livsstil påvirker også vores modstandskraft.

Enkel, billig forebyggelse virker ikke kun på immuniteten, men bredt forebyggende mod en række sygdomme og må opprioriteres med kampagner.
Dernæst bør man ikke igen 134 negligere menneskers egne muligheder for naturlig forebyggelse.

Endelig bør samfundsskadelig isolationspolitik og nedlukninger undgås, medmindre der er tale om ekstremt sjældne, farlige sygdomme, som hverken Covid eller Influenza er.

*     *     *     *     *

Interessekonflikter: Ingen
Det understreges, at forfatterne ikke på nogen måde er vaccinationsmodstandere, men man skal heller ikke blindt lade sig besnære af vaccineindustriens billede af, at det er det eneste, der duer. Kroppen kan også selv.

*     *     *     *     *

Litteratur- og kilde oversigt:

1) TjekDet.dk: Lever uvaccinerede unge livet farligt? Det mener Søren Brostrøm, men forskere maner til besindighed
https://www.tjekdet.dk/indsigt/lever-uvaccinerede-unge-livet-farligt-det-mener-soeren-brostroem-men-forskere-maner-til

2) Pilz et al: SARS-CoV-2 reinfections: Overview of efficacy and duration of natural and hybrid immunity. Environmental Research, 2022, Feb. 2022 Jun; 209: 112911.
”Risk of hospitalizations and deaths was also reduced in SARS-CoV-2 reinfections versus primary infections. Observational studies indicate that natural immunity may offer equal or greater protection against SARS-CoV-2 infections compared to individuals receiving two doses of an mRNA vaccine, but data are not fully consistent. The combination of a previous SARS-CoV-2 infection and a respective vaccination, termed hybrid immunity, seems to confer the greatest protection against SARS-CoV-2 infections, but several knowledge gaps remain regarding this issue. Natural immunity should be considered for public health policy regarding SARS-CoV-2”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8824301/

3) Alejo et al: Prevalence and Durability of SARS-CoV-2 Antibodies Among Unvaccinated US Adults by History of COVID-19. JAMA, 2022, March, 15;327(11):1085-1087.
“Although evidence of natural immunity in unvaccinated healthy US adults up to 20 months after confirmed COVID-19 infection is encouraging, it is unclear how these antibody levels correlate with protection against future SARS-CoV-2 infections”.
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788894
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35113143/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8814952/

4) Cohen et al: Long-term humoral immunity of COVID-19 recovered and BNT162b2 vaccinated individuals: a prospective comparative study. European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID 2022, Lisbon, 23-26 April)
“While the quantity of antibodies decrease with time in both COVID-19 recovered patients and vaccinated individuals, the quality of antibodies increases following infection but not after vaccination. Obese individuals have a significantly higher and sustained humoral response following infection. These results provide specific characteristics of the immune response that may explain the differential protection against COVID-19 in previously infected and vaccinated individuals”.
https://drive.google.com/file/d/17Hjiz-d8JXsbTdVpmHQNpmKn_jvSWXIf/view
https://www.eurekalert.org/news-releases/942946

5) Willyard et al: What the Omicron wave is revealing about human immunity. Nature, 602, 22-25 (2022)
”A drop in antibody levels after infection is normal. What immunologists really want to know is where – or whether – the decline will stop. In April 2020, Ahmed and his team began studying people who had recovered from COVID-19. The scientists found that those people’s antibody levels dropped quickly for the first two or three months after infection. But then, after about four months, the researchers saw the curve start to flatten. They have published results on the first eight months, but now have data up to 450 days, and Ahmed is encouraged by what they see. So far, “looking at the shape of the curve, it looks pretty damn good”, he says. “It is really quite stable”.
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00214-3

6) Kojima et al: Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection. The Lancet Infectious Disesases, 2022 Jan; 22(1): 12–14.
“Nogle mennesker, der er blevet raske efter COVID-19, har muligvis ikke gavn af COVID-19-vaccination. Faktisk fandt en undersøgelse, at tidligere COVID-19 var forbundet med øgede bivirkninger efter vaccination med Comirnaty BNT162b2 mRNA-vaccinen (Pfizer–BioNTech). Derudover er der sjældne rapporter om alvorlige bivirkninger efter COVID-19-vaccination.
I Schweiz anses beboere, der kan bevise, at de er kommet sig fra en SARS-CoV-2-infektion gennem en positiv PCR eller anden test inden for de seneste 12 måneder, lige så beskyttede som dem, der er blevet fuldt vaccineret. Selvom længere opfølgningsundersøgelser er nødvendige, bør klinikere forblive optimistiske med hensyn til den beskyttende effekt af genopretning fra tidligere infektion.
Fællesskabsimmunitet til at kontrollere SARS-CoV-2-epidemien kan opnås med den erhvervede immunitet på grund af enten tidligere infektion eller vaccination… I betragtning af beviserne på immunitet fra tidligere SARS-CoV-2-infektion, bør politiske beslutningstagere dog overveje at komme sig fra tidligere SARS -CoV-2-infektion svarende til immunitet mod vaccination til formål relateret til adgang til offentlige arrangementer, virksomheder og arbejdspladsen eller rejsekrav.
Forskere har også fundet ud af, at personer, der kom sig fra SARS-CoV-infektion i 2002-03, fortsat har hukommelses-T-celler, der er reaktive over for SARS-CoV-proteiner 17 år efter det udbrud. Derudover udvikler en hukommelses-B-celle-respons på SARS-CoV-2 sig mellem 1,3 og 6,2 måneder efter infektion, hvilket er i overensstemmelse med længerevarende beskyttelse…

Vi gennemgik undersøgelser offentliggjort i PubMed fra start til 28. september 2021 og fandt veludførte biologiske undersøgelser, der viste beskyttende immunitet efter infektion (panel). Ydermere fandt flere epidemiologiske og kliniske undersøgelser, herunder undersøgelser i den seneste periode med overvejende delta (B.1.617.2) varianttransmission, at risikoen for gentagen SARS-CoV-2-infektion faldt med 80,5-100 % blandt dem, der havde haft COVID-19 tidligere (panel). De rapporterede undersøgelser var store og udført over hele verden. En anden laboratoriebaseret undersøgelse, der analyserede testresultaterne fra 9119 personer med tidligere COVID-19 fra 1. december 2019 til 13. november 2020, viste at kun 0,7% blev reinficeret”…

Kildetekst:
“Some people who have recovered from COVID-19 might not benefit from COVID-19 vaccination. In fact, one study found that previous COVID-19 was associated with increased adverse events following vaccination with the Comirnaty BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer–BioNTech). In addition, there are rare reports of serious adverse events following COVID-19 vaccination. In Switzerland, residents who can prove they have recovered from a SARS-CoV-2 infection through a positive PCR or other test in the past 12 months are considered equally protected as those who have been fully vaccinated. Although longer follow-up studies are needed, clinicians should remain optimistic regarding the protective effect of recovery from previous infection. Community immunity to control the SARS-CoV-2 epidemic can be reached with the acquired immunity due to either previous infection or vaccination… Given the evidence of immunity from previous SARS-CoV-2 infection, however, policy makers should consider recovery from previous SARS-CoV-2 infection equal to immunity from vaccination for purposes related to entry to public events, businesses, and the workplace, or travel requirements.
Researchers have also found that people who recovered from SARS-CoV infection in 2002–03 continue to have memory T cells that are reactive to SARS-CoV proteins 17 years after that outbreak. Additionally, a memory B-cell response to SARS-CoV-2 evolves between 1·3 and 6·2 months after infection, which is consistent with longer-term protection.
We reviewed studies published in PubMed from inception to September 28, 2021 and found well-conducted biological studies that demonstrated protective immunity after infection. Furthermore, multiple epidemiological and clinical studies, including studies during the recent period of predominantly delta (B.1.617.2) variant transmission, found that the risk of repeat SARS-CoV-2 infection decreased by 80·5–100% among those who had had COVID-19 previously (panel). The reported studies were large and conducted throughout the world. Another laboratory-based study that analysed the test results of 9119 people with previous COVID-19 from Dec 1, 2019, to Nov 13, 2020, found that only 0·7% became reinfected”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8575467/

7) Qureshi et al.: Reinfection With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Patients Undergoing Serial Laboratory Testing. Clinical Infectious Diseases, 2022 Jan 15; 74(2): 294–300.
“We identified a low rate of reinfection confirmed by laboratory tests in a large cohort of patients with SARS-CoV-2 infection. Although reinfection appeared to be milder than primary infection, there was associated mortality… Reinfection was identified in 0.7% (n = 63, 95% CI: .5%–.9%) of the patients… Due to concerns for reinfection, the Centers for Disease Control and Prevention [54] currently recommends vaccination for patients who had SARS-CoV-2 infection after 90 days but acknowledges that limited data available to support the recommendation”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8135382/

8) Seneff and McColluch et al.: Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs. Food and Chemical Toxicology, 2022 Jun;164:113008.
“The mRNA SARS-CoV-2 vaccines were brought to market in response to the widely perceived public health crises of Covid-19. The utilization of mRNA vaccines in the context of infectious disease had no precedent, but desperate times seemed to call for desperate measures. The mRNA vaccines utilize genetically modified mRNA encoding spike proteins. These alterations hide the mRNA from cellular defenses, promote a longer biological half-life for the proteins, and provoke higher overall spike protein production. However, both experimental and observational evidence reveals a very different immune response to the vaccines compared to the response to infection with SARS-CoV-2. As we will show, the genetic modifications introduced by the vaccine are likely the source of these differential responses. In this paper, we present the evidence that vaccination, unlike natural infection, induces a profound impairment in type I interferon signaling, which has diverse adverse consequences to human health. We explain the mechanism by which immune cells release into the circulation large quantities of exosomes containing spike protein along with critical microRNAs that induce a signaling response in recipient cells at distant sites. We also identify potential profound disturbances in regulatory control of protein synthesis and cancer surveillance. These disturbances are shown to have a potentially direct causal link to neurodegenerative disease, myocarditis, immune thrombocytopenia, Bell’s palsy, liver disease, impaired adaptive immunity, increased tumorigenesis, and DNA damage. We show evidence from adverse event reports in the VAERS database supporting our hypothesis. We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines excludes them as positive contributors to public health, even in the context of the Covid-19 pandemic”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35436552/

9) Hancke et al.: Analyse af Covid-19 situationen (Analysis of the Covid-19 situation), Vitalrådet, 2022 Jan.
”In terms of danger compared to flu, there is not much difference. The Delta variant seems to be like a severe flu for a few percent where it settles in the lower respiratory tract. It does not infect a large part of the population, but has roughly the same mortality rate as influenza.
The Omikron variant spreads significantly faster than the delta variant and influenza with a doubling time of 1.2 days. On the other hand, it is significantly milder, settles mainly only in the upper respiratory tract and has meant a large decrease in the need for hospitalization and intensive treatment, just as mortality is very low, almost insignificant.
There seems to be a fundamental biological misconception behind the development of vaccines if the idea was that they should be “a superweapon” to stop an epidemic, let alone a pandemic. The vaccines do not protect against infection or re-infection, but provide a declining protection against serious illness and death for just over 3 months.

But after 3-4 months, the vaccine effect is directly negative for Omikron, so that the risk of becoming infected is 76% greater than if you have not been vaccinated at all. In terms of infection, the vaccines have no effect on the
Omikron variant, which removes any argument for vaccinating children. Furthermore, the available data show that reinfection occurs mainly in vaccinated and not in persons with natural immunity after Covid-19”.

Kildetekst:
”Hvad angår farlighed sammenlignet med influenza, er der ikke den store forskel. Delta-varianten synes at være som en svær influenza for nogle få procent, hvor den sætter sig i de nedre luftveje. Den smitter ikke så stor en del af befolkningen, men har nogenlunde samme dødelighed som influenza.

Omikronvarianten spredes væsentlig hurtigere end deltavarianten og influenza med en fordoblingstid på 1,2 døgn. Til gengæld er den væsentligt mildere, sætter sig hovedsageligt kun i de øvre luftveje og har betydet et stort fald i behovet for indlæggelse og intensiv behandling, ligesom dødeligheden er meget lav, nærmest ubetydelig.

Der synes at hvile en grundliggende biologisk misforståelse bag udviklingen af vacciner, hvis tanken var, at de skulle være ”et supervåben” til at stoppe en epidemi, endsige en pandemi. Vaccinerne beskytter ikke mod smitte eller videresmitte, men yder i godt 3 måneder en faldende beskyttelse mod svær sygdom og død.

Men efter 3-4 måneder er vaccineeffekten direkte negativ for Omikron, således at risikoen for at blive smittet er 76 % større, end hvis man slet ikke er vaccineret. Hvad angår smitte, har vaccinerne ingen effekt på Omikron-varianten, hvilket fjerner ethvert argument for at vaccinere børn. De foreliggende data viser desuden, at reinfektion hovedsageligt sker hos vaccinerede, og ikke hos personer med naturlig immunitet efter Covid-19”. https://www.vitalraadet.dk/da/analyse-af-covid-19-situationen/

10) Altarawneh et al.: Protection afforded by prior infection against SARS-CoV-2 reinfection with the Omicron variant. New England Journal of Medicine, 2022 March 2022; 386:1288-1290.
“PES (prior infection in preventing reinfection) against symptomatic reinfection was estimated at 90.2% (95% CI: 60.2-97.6) for Alpha, 84.8% (95% CI: 74.5-91.0) for Beta, 92.0% (95% CI: 87.9-94.7) for Delta, and 56.0% (95% CI: 50.6-60.9) for Omicron. None progressed to critical or fatal COVID-19. Protection afforded by prior infection in preventing symptomatic reinfection with Alpha, Beta, or Delta is robust, at about 90%. While such protection against reinfection with Omicron is lower, it is still considerable at nearly 60%. Prior-infection protection against hospitalization or death at reinfection appears robust, regardless of variant”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268782v1
New England Journal of Medicine:
“Overall, in a national database study in Qatar, we found that the effectiveness of previous infection in preventing reinfection with the alpha, beta, and delta variants of SARS-CoV-2 was robust (at approximately 90%), findings that confirmed earlier estimates. Such protection against reinfection with the omicron variant was lower (approximately 60%) but still considerable. In addition, the protection of previous infection against hospitalization or death caused by reinfection appeared to be robust, regardless of variant.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2200133

11) Chivese et al.: The prevalence of adaptive immunity to COVID-19 and reinfection after recovery – a comprehensive systematic review and meta-analysis, Pathogens and Global Health, 2022 Jul;116(5):269-281
“Fifty-four studies from 18 countries, with around 12,000,000 individuals, followed up to 8 months after recovery, were included. Around 90% of recovered individuals had evidence of immunological memory to SARS-CoV-2, at 6-8 months after recovery and had a low risk of reinfection”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35099367/

12) A. Sigal: Milder disease with Omicron: is it the virus or the pre-existing immunity?  Nature reviews Immunology, 2022 Jan, pages 69–71 (2022)
”Is Omicron infection really milder than Delta, or have the populations that Omicron is infecting built up enough immunity so that the disease course will be milder with any variant of SARS-CoV-2? There is support for both scenarios”.
https://www.nature.com/articles/s41577-022-00678-4

13) Kundu et al.: Cross-reactive memory T cells associate with protection against SARS-CoV-2 infection in COVID-19 contacts, Nature Communications, 2022 Jan, 2022; 13: 80.
“Vi observerer højere frekvenser af krydsreaktive (p = 0,0139) og nukleocapsid-specifikke (p = 0,0355) IL-2-udskillende hukommelses-T-celler hos personer, der forblev PCR-negative trods eksponering. Vores resultater er således i overensstemmelse med allerede eksisterende ikke-spike krydsreaktiv hukommelses T-celler, der beskytter SARS-CoV-2-usmittede kontakter mod infektion”.

Kildetekst:
“We observe higher frequencies of cross-reactive (p = 0.0139), and nucleocapsid-specific (p = 0.0355) IL-2-secreting memory T cells in contacts who remained PCR-negative despite exposure… Our results are thus consistent with pre-existing non-spike cross-reactive memory T cells protecting SARS-CoV-2-naïve contacts from infection…”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8748880/

14) Rahman et al.: COVID-19 reinfections among naturally infected and vaccinated individuals, Scientific Reports volume 12, 2022 Jan, Article number: 1438
“Naturally infected populations were less likely to be reinfected by SARS-CoV-2 than the infection-naïve and vaccinated individuals. Although, reinfected individuals did not suffer severe disease, a remarkable proportion of naturally infected or vaccinated individuals were (re)-infected by the emerging variants”.
(”Naturligt inficerede populationer var mindre tilbøjelige til at blive reinficeret med SARS-CoV-2 end de uden tidligere infektion og vaccinerede individer. Selvom reinficerede individer ikke led af alvorlig sygdom, blev en bemærkelsesværdig andel af naturligt inficerede eller vaccinerede individer (re)inficeret af de nye varianter”.)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-05325-5

15) Rivelli et al,: Incidence of COVID-19 reinfection among Midwestern healthcare employees, PLOS ONE, 2022 Jan., doi: 10.1371/journal.pone.0262164
”Denne undersøgelse understøtter konsensus om, at COVID-19-reinfektion, defineret som efterfølgende infektion ≥ 90 dage efter forudgående infektion, er sjælden, selv blandt et udvalg af sundhedspersonale med hyppig eksponering”.

Kildetekst:
“This study supports the consensus that COVID-19 reinfection, defined as subsequent infection ≥ 90 days after prior infection, is rare, even among a sample of healthcare workers with frequent exposure”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8726474/

16) León et al.: COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis – California and New York, May-November 2021.  Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 2022 Jan 28;71(4):125-131.
“Importantly, infection-derived protection was higher after the Delta variant became predominant, a time when vaccine-induced immunity for many persons declined because of immune evasion and immunologic waning”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35085222/

17) Hollinghurst et al.: COVID-19 infection risk amongst 14,104 vaccinated care home residents: a national observational longitudinal cohort study in Wales, UK, December 2020–March 2021. Age and Ageing, 2022 Jan; 51(1): afab223.
”COVID-19-infektionsrisiko blandt 14.104 vaccinerede plejehjemsbeboere. Den øgede risiko for infektion efter 21 dage var relateret til personer med skrøbelighed. Vi fandt, at de fleste infektioner opstod inden for 28 dage efter vaccination, hvilket tyder på, at der bør tages ekstra forholdsregler for at reducere smitterisikoen inden for denne tidsramme”.

Kildetekst:
”COVID-19 infection risk amongst 14,104 vaccinated care home residents… Increased risk of infection after 21 days was associated with frailty. We found most infections occurred within 28 days of vaccination, suggesting extra precautions to reduce transmission risk should be taken in this time frame”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8690013/

18) Spizer et al.: Protective Immunity after Natural Infection with Severe Acute Respiratory Syndrome Corona-virus-2 (SARS-CoV-2) – Kentucky, USA, 2020. International Journal of Infectious Diseases, 2022 Jan; 114: 21–28.
“Natural infection provides substantial and persistent immunologic protection for a period of several months for most individuals”.

Kildetekst:
Naturlig infektion giver væsentlig og vedvarende immunologisk beskyttelse i en periode på flere måneder for de fleste individer”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8506664/

19) Mobaraki et al.: Long-Term Persistence of IgG Antibodies in recovered COVID-19 individuals at 18 months and the impact of two-dose BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA vaccination on the antibody response. MedRxiv, 2022.01.18.22269349 (pre-print)
“At 18 months, 97% participants tested positive for anti-NCP (anti-nucleocapsid protein) hinting towards the persistence of infection-induced immunity even for the vaccinated individuals. Our study findings demonstrate that while double dose vaccination boosted the IgG titers in recovered individuals 161 times, this “boost” was relatively short-lived. The unvaccinated recovered individuals, in contrast, continued to show a steady decline but detectable antibody levels”.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.22269349v1

20) Wang et al.: Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 2021 Mar; 12: 1724
“In summary, by examining a substantial number of clinical samples, we determined the SARS-CoV-2-specific memory T-cell immunity in COVID-19 patients with various clinical symptoms. Despite some subtle differences, most patients developed measurable amounts of SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ memory T cells which were stably maintained between 48–86 days after convalescence. Importantly, our discovery of the presence of significant levels of SARS-CoV-2-specific memory T-cell immunity in a group of individuals (close contacts) who were exposed to but not infected by the virus highlights some unique characteristics in the dynamic interactions between SARS-CoV-2 and its human host. Although cross-reactive memory T cells were present in healthy donors who had never been exposed to SARS-CoV-2, their role in host protection needs to be thoroughly investigated as they were hardly able to proliferate”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7979809/#MOESM3

21) Laidlaw et al.: The germinal centre B cell response to SARS-CoV-2. Nature Reviews Immunology, 2022; 22(1): 7–18
”Et centralt spørgsmål er, om yderligere ‘booster’-vacciner, der udtrykker mRNA fra variantstammer, vil være nødvendige for at inducere et B-cellerespons med tilstrækkelig bredde og affinitet til at neutralisere fremtidige SARS-CoV-2-varianter. Selvom administration af en tredje vaccinedosis af den samme formulering sandsynligvis vil resultere i en stigning i antistofkoncentrationen, er det usandsynligt, at det vil ændre specificiteten af ​​hukommelses B-celle-responset dybtgående…

SARS-CoV-2-vacciner administreres intramuskulært og vil derfor sandsynligvis ikke inducere tilstrækkelige niveauer af antigenekspression eller inflammation i slimhindevæv til at understøtte et lokalt GC-respons (GerminalCelle-reaktion). I fravær af en slimhinde B-cellerespons vil beskyttelse mod reinfektion være afhængig af at opretholde en høj nok mængde af cirkulerende antistoffer til at neutralisere vira, der inficerer luftvejene.

Relateret hertil, vil det være vigtigt fremover at forstå, hvordan det SARS-CoV-2-specifikke IgA-respons adskiller sig mellem vaccinerede og inficerede individer. Serum-IgA-responset falder hurtigt efter både SARS-CoV-2-vaccination og SARS-CoV-2-infektion og er mindre potent til at neutralisere SARS-CoV-2 end IgG…

Imidlertid fremkalder SARS-CoV-2-infektion også et virusspecifikt IgG-, IgA- og IgE-antistofrespons i spyt og bronchoalveolær væske. Dimerisk SARS-CoV-2-specifik IgA, den primære form for IgA, der er til stede i næsesvælget, har en forbedret evne til at neutralisere virus sammenlignet med IgG og kan have en vigtig rolle i at forhindre reinfektion. Selvom det ikke vides, om SARS-CoV-2-vaccination inducerer et slimhinde-IgA-respons hos mennesker, førte intramuskulær vaccination af mus til et minimalt slimhinde-IgA-respons og var ikke så god til at mediere viral clearance på slimhindesteder som intranasal vaccination”

Kildetekst:
“One central question is whether additional ‘booster’ vaccines expressing mRNA from variant strains will be necessary to induce a B cell response with sufficient breadth and affinity to neutralize future SARS-CoV-2 variants. While the administration of a third vaccine dose of the same formulation will likely result in an increase in antibody titres, it is unlikely to profoundly alter the specificity of the memory B cell response…

SARS-CoV-2 vaccines are administered intramuscularly and therefore are unlikely to induce sufficient levels of antigen expression or inflammation in mucosal tissues to support a local GC response. In the absence of a mucosal B cell response, protection from reinfection will be reliant on maintaining a high enough titre of circulating antibodies to neutralize viruses that infect the airways…

Relatedly, understanding how the SARS-CoV-2-specific IgA response differs between vaccinated and infected individuals will be important going forwards. The serum IgA response rapidly declines following both SARS-CoV-2 vaccination and SARS-CoV-2 infection and is less potent at neutralizing SARS-CoV-2 than IgG…

However, SARS-CoV-2 infection also elicits a virus-specific IgG, IgA and IgE antibody response in the saliva and bronchoalveolar fluid. Dimeric SARS-CoV-2-specific IgA, the primary form of IgA present in the nasopharynx, has an enhanced ability to neutralize the virus compared with IgG and may have an important role in preventing reinfection. While it is not known whether SARS-CoV-2 vaccination induces a mucosal IgA response in humans, intramuscular vaccination of mice drove a minimal mucosal IgA response and was not as good at mediating viral clearance at mucosal sites as intranasal vaccination”.
https://www.nature.com/articles/s41577-021-00657-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8647067/

22)  Lindsley et al.: Understanding memory B cell selection. Journal of Theoretical Biology. 2021 Dec 21; 531:110905
”Et kerneaspekt af det adaptive immunsystems humorale respons er træning af to typer B-celler gennem en proces kaldet affinitetsmodning (AM): plasma B-celler, som genererer antistoffer til at identificere det aktuelle antigen, og hukommelses-B-celler, som bruges i efterfølgende immunresponser, til at identificere lignende antigener i fremtiden. AM-processen er meget usædvanlig, idet en specifik DNA-region i de deltagende B-celler muterer for at generere afkom, som er udvalgt til at have højere affinitet til det pågældende antigen. Bevarelsen af ​​DNA-sekvenser er normalt af største vigtighed i de fleste celler, men den region af genomet, som definerer formen af ​​B-cellereceptoren, skal modificeres hurtigt, for at B-cellereceptoren har en chance for at blive bedre til at genkende antigenet af interesse (Meyer-Hermann et al., 2012). Disse mutationer er ansvarlige for B-cellernes utrolige evne til at genkende praktisk talt ethvert antigen, de præsenteres for, hvilket gør pattedyrets adaptive immunsystem til et af de mest effektive indlærte identifikationssystemer i naturen”.

Kildetekst:
“A core aspect of the adaptive immune system’s humoral response is training two types of B cells through a process called affinity maturation (AM): plasma B cells which generate antibodies to identify the current antigen, and memory B cells which are used in subsequent immune responses to identify similar antigens in the future. The AM process is highly unusual, in that a specific region of DNA within participating B cells is mutated to generate offspring which are selected to have higher affinity to the antigen in question. The preservation of DNA sequences is usually of utmost importance in most cells, but the region of the genome which defines the shape of the B cell receptor must be rapidly modified for the B cell receptor to have a chance of becoming better at recognizing the antigen of interest (Meyer-Hermann et al., 2012). These mutations are responsible for the B cells’ incredible ability to recognize practically any antigen that they are presented, making the mammalian adaptive immune system one of the most effective learned identification systems in the natural world”.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022519321003246?via%3Dihub
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543633/

23) Goldberg et al.: Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity. The New England Journal of Medicine, 2022 Jun 9;386(23):2201-2212.
”Beskyttelsen mod reinfektion falder med tiden efter tidligere infektion, men er ikke desto mindre højere end den, der er givet ved vaccination med to doser på samme tidspunkt siden sidste immunitetsgivende hændelse”.

Kildetekst:
“Protection from reinfection decreases with time since previous infection, but is, nevertheless, higher than that conferred by vaccination with two doses at a similar time since the last immunity-conferring event.”
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.04.21267114v1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35613036/

24) Dowell et al.: Children develop robust and sustained cross-reactive spike-specific immune responses to SARS-CoV-2 infection. Nature Immunology, 2021 Dec., Nature Immunology; 23(1): 40–49.
”Vigtigt nok, bevarede børn deres antistof- og cellulære responser 6 måneder efter infektion, hvorimod en relativ aftagen forekom hos voksne. Spike-specifikke responser var også stort set stabile efter 12 måneder. Derfor genererer børn robuste, krydsreaktive og vedvarende immunresponser på SARS-CoV-2 med fokuseret specificitet for spike-proteinet.”

Kildetekst:
“Importantly, children retained antibody and cellular responses 6 months after infection, whereas relative waning occurred in adults. Spike-specific responses were also broadly stable beyond 12 months. Therefore, children generate robust, cross-reactive and sustained immune responses to SARS-CoV-2 with focused specificity for the spike protein. These findings provide insight into the relative clinical protection that occurs in most children and might help to guide the design of pediatric vaccination regimens”.
https://www.nature.com/articles/s41590-021-01089-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8709786/

25) Milne et al.: Does infection with or vaccination against SARS-CoV-2 lead to lasting immunity? The Lancet Respiratory Medicine, 2021 Dec; 9(12): 1450–1466
”SARS-CoV-2-infektion fremkalder et adaptivt immunrespons mod en stor bredde af virale epitoper, selvom varigheden af ​​responset varierer med alder og sygdommens sværhedsgrad. Aktuelle beviser fra casestudier og store observationsstudier tyder på, at i overensstemmelse med forskning i andre almindelige luftvejsvira, varer et beskyttende immunologisk respons i ca. 5-12 mdr. fra primær infektion”.

Kildetekst:
“SARS-CoV-2 infection elicits an adaptive immune response against a large breadth of viral epitopes, although the duration of the response varies with age and disease severity… Current evidence from case studies and large observational studies suggests that, consistent with research on other common respiratory viruses, a protective immunological response lasts for approximately 5–12 months from primary infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8530467/

26) Adamo et al.: Signature of long-lived memory CD8+ T cells in acute SARS-CoV-2 infection. Nature, 2022; 602(7895): 148–155.
”Her, ved hjælp af spektral flowcytometri kombineret med cellulær indeksering af transkriptioner og T-cellereceptorsekventering, karakteriserede vi løbende individuelle SARS-CoV-2-specifikke CD8+ T-celler fra patienter med COVID-19 fra akut infektion til 1 år i bedring og fandt tydelige tegn på tilstedeværelsen af langlivede hukommelse CD8+ T-celler”.
Samlet beskriver vi en transkriptionel signatur, der markerer langlivede, cirkulerende humane hukommelse CD8+ T-celler efter en akut virusinfektion”.

Kildetekst:
“Here, using spectral flow cytometry combined with cellular indexing of transcriptomes and T cell receptor sequencing, we longitudinally characterized individual SARS-CoV-2-specific CD8+ T cells of patients with COVID-19 from acute infection to 1 year into recovery and found a distinct signature identifying long-lived memory CD8+ T cells… Collectively, we describe a transcriptional signature that marks long-lived, circulating human memory CD8+ T cells following an acute viral infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8810382/

27) Saade et al.: Live virus neutralization testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2. Emerging Microbes & Infections, 2021; 10(1): 1499–1502.
“However, a significant decrease in neutralization ability was found for 20I/501Y.V1 in comparison with 19A isolate for critical patients and HCWs 6-months post infection. Concerning 20H/501Y.V2, all populations had a significant reduction in neutralizing antibody titers in comparison with the 19A isolate. Interestingly, a significant difference in neutralization capacity was observed for vaccinated HCWs between the two variants but not in the convalescent groups”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8330769/

28) A. Israel et al.: Large-Scale Study of Antibody Titer Decay following BNT162b2 mRNA Vaccine or SARS-CoV-2 Infection. Vaccines (Basel), 2022 Jan; 10(1): 64.
“This study demonstrates individuals who received the Pfizer-BioNTech mRNA vaccine have different kinetics of antibody levels compared to patients who had been infected with the SARS-CoV-2 virus, with higher initial levels but a much faster exponential decrease in the first group”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8781423/

29) Almendro-Vázquez et al.: Longitudinal dynamics of SARS-CoV-2-specific cellular and humoral immunity after natural infection or BNT162b2 vaccination. PLOS Pathogens, 2021 Dec; 17(12): e1010211
”Three months post-vaccination, the cellular response was comparable, while the humoral response was consistently stronger, to that measured in COVID-19 recovered patients. Thus, measurement of both humoral and cellular responses provides information on prognosis and protection from infection, which may add value for individual and public health recommendations”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8757952/

30) S. Sureshchandra et al.: Single-cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine. JCI Insight, 2021 Dec 22; 6(24): e153201
”Natural infection induced expansion of larger CD8 T cell clones occupied distinct clusters, likely due to the recognition of a broader set of viral epitopes presented by the virus not seen in the mRNA vaccine. Our study highlights a coordinated adaptive immune response where early CD4 T cell responses facilitate the development of the B cell response and substantial expansion of effector CD8 T cells, together capable of contributing to future recall responses”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8783687/

31) A. Haveri et al.: Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS‐CoV‐2 infection in humans. European Journal of Immunology, 2021 Dec; 51(12): 3202–3213.
“We found that NAb (Neutralizing Anti bodies, red.) against the WT (Wild Type) virus persisted in 89% and S-IgG in 97% of subjects for at least 13 months after infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8646652/

32) Keeton et al.: SARS-CoV-2 spike T cell responses induced upon vaccination or infection remain robust against Omicron.
Nature, 2022; 604(7907): E25.
“These results demonstrate that despite Omicron’s extensive mutations and reduced susceptibility to neutralizing antibodies, the majority of T cell response, induced by vaccination or natural infection, cross-recognises the variant. Well-preserved T cell immunity to Omicron is likely to contribute to protection from severe COVID-19, supporting early clinical observations from South Africa.”
“Overall, our data show that unlike neutralizing antibodies, the SARS-CoV-2 T cell responses generated upon vaccination or previous infection are highly cross-reactive with Omicron”.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.26.21268380v1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35102311/
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04460-3

33) Chemaitelly et al.: Efficacy of Natural Immunity against SARS-CoV-2 Reinfection with the Beta Variant. New England journal of Medicine, 2021 Dec 15 : NEJMc2110300.
”Beskyttelse ved tidligere SARS-CoV-2-infektion mod geninfektion med beta-varianten blev observeret, selv 1 år efter den primære infektion, men beskyttelsen var lidt lavere end den mod alfa-varianten og vildtype-virus, der cirkulerede i Qatar. Disse resultater giver nogle indsigter i hypotesen om, at naturlig immunitet kan give beskyttelse mod kendte varianter”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8693689/

34) Z. Lyski et al.: SARS-CoV-2 specific memory B-cells from individuals with diverse disease severities recognize SARS-CoV-2 variants of concern. Journal of Infectious Diseases, 2022 Mar 15;225(6):947-956.
“This finding, that VoC-RBD-reactive MBCs are present in the peripheral blood of all subjects including those that experienced asymptomatic or mild disease, provides a reason for optimism regarding the capacity of vaccination, prior infection, and/or both, to limit disease severity and transmission of variants of concern as they continue to arise and circulate”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865053/

35) N. Kojima et al.: A Systematic Review of the Protective Effect of Prior SARS-CoV-2 Infection on Repeat Infection. Evaluation and The Health Professions, 2021 Dec; 44(4): 327–332.
“The protective effect of prior SARS-CoV-2 infection on re-infection is high and similar to the protective effect of vaccination”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8564250/

36) Ortega et al.: Seven-month kinetics of SARS-CoV-2 antibodies and role of pre-existing antibodies to human coronaviruses. Nature Communications, 2021 Aug.; 12: 4740.
“Impact of pre-existing antibodies to human coronaviruses causing common cold (HCoVs), is essential to understand protective immunity to COVID-19… after the peak response, anti-spike antibody levels increase from ~150 days post-symptom onset in all individuals (73% for IgG), in the absence of any evidence of re-exp
Thus, pre-existing cross-reactive HCoVs antibodies could have a protective effect against SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease.,, Strong correlations were found between antibody neutralization capacity and the days PSO, as identified in the previous literature…, in accordance with the antibody affinity increase after the maturation of the immune response”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8346582/

37) S. Mahajan et al.: Immunodominant T-cell epitopes from the SARS-CoV-2 spike antigen reveal robust pre-existing T-cell immunity in unexposed individuals. Scientific Reports, 2021 June; 11: 13164.
“Our findings suggest that SARS-CoV-2 reactive T-cells are likely to be present in many individuals because of prior exposure to flu and CMV viruses (Cytomegalovirus, red.)”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8222233/

38) B. Mizrahi et al.: Correlation of SARS-CoV-2-breakthrough infections to time-from-vaccine. Nature Communications, 2021 Nov; 12: 6379.
”Efter kontrol for potentielle konfoundere som alder og komorbiditeter, fandt vi en signifikant 1,51 gange (95 % CI, 1,38-1,66) øget risiko for infektion for tidligt vaccinerede sammenlignet med dem, der blev vaccineret senere, som var ens på tværs af alle aldersgrupper. Den øgede risiko nåede 2,26 gange (95 % CI, 1,80-3,01), når man sammenlignede dem, der blev vaccineret i januar med dem, der blev vaccineret i april.
Denne foreløbige konstatering af, at vaccinen aftager som en faktor i tiden efter vaccination, burde foranledige yderligere undersøgelser af langsigtet beskyttelse mod forskellige stammer”.

Kildetekst:
“After controlling for potential confounders as age and comorbidities, we found a significant 1.51 fold (95% CI, 1.38–1.66) increased risk for infection for early vaccinees compared to those vaccinated later that was similar across all ages groups. The increased risk reached 2.26- fold (95% CI, 1.80–3.01) when comparing those who were vaccinated in January to those vaccinated in April. This preliminary finding of vaccine waning as a factor of time from vaccine should prompt further investigations into long-term protection against different strains”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8569006/

39) S. Andeweg et al.: Increased risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals. Science Translational Medicine, 2022 Jul 21; eabn4338
”I modsætning til vaccine-induceret immunitet blev der ikke fundet nogen øget risiko for reinfektion med Beta-, Gamma- eller Delta-varianter i forhold til Alpha-varianten hos individer med infektionsinduceret immunitet”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.24.21266735v1.full-text
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35862508/

40) L. Abu-Raddad et al.: Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections. New England Journal of Medicine, 2021 Nov 24: NEJMc2108120.
“Reinfections had 90% lower odds of resulting in hospitalization or death than primary infections. Four reinfections were severe enough to lead to acute care hospitalization. None led to hospitalization in an ICU, and none ended in death. Reinfections were rare and were generally mild, perhaps because of the primed immune system after primary infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8631440/

41) R. Satwik et al.: ChAdOx1 nCoV-19 effectiveness during an unprecedented surge in SARS COV-2 infections.
European Journal of Internal Medicine, 2021 Nov; 93: 112–113.
“The third key finding is that previous infections with SARS-CoV-2 were significantly protective against all studied outcomes, with an effectiveness of 93% (87 to 96%) seen against symptomatic infections, 89% (57 to 97%) against moderate to severe disease and 85% (-9 to 98%) against supplemental oxygen therapy. All deaths occurred in previously uninfected individuals. This was higher protection than that offered by single or double dose vaccine”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8364816/

42) B. Sciscent et al.: COVID-19 reinfection: the role of natural immunity, vaccines, and variants. Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives, 2021; 11(6): 733–739.
”Definitionen af ​​reinfektion er blevet fortolket forskelligt på tværs af mange undersøgelser. Centers for Disease Control definerede geninfektion som en infektion i det samme individ over en anden tidsperiode med tegn på genotypisk varians, dvs. infektion hos et individ med to forskellige virusstammer inden for ≥45 dage i tilfælde af COVID-19 eller ≥ 90 dage i asymptomatiske tilfælde eller i tilfælde med lav mistanke[3].
Ovenstående model tager også hensyn til cyklustærskelværdier mindre end eller lig med 35[9]. Mange andre undersøgelser definerer reinfektion som to positive SARS-CoV-2 RT-PCR-tests med negative tests imellem uden at tage den genotypiske variation i betragtning.

Hall et al. rapporterede, at tidligere SARS-CoV-2 infektion er forbundet med en 83 % lavere risiko for geninfektion, og at den beskyttende effekt kan vare i 5 måneder. I en stor befolkningsundersøgelse udført i Danmark af Hansen et al., blev beskyttelse mod gentagen infektion vurderet til at være 80,5 % i den generelle befolkning og 47,1 % hos patienter på 65 år eller ældre.
Imidlertid definerede denne undersøgelse reinfektion anderledes. Her inkluderede forfatterne personer, der blev testet med COVID-19 RT-PCR under den første stigning før juni 2020 og fulgte kohorten fra september til december 2020 for at analysere SARS-CoV-2 kontraktion[11].

Abu-Raddad et al. undersøgte effektiviteten af ​​naturlig infektion mod geninfektion, der skyldtes en ændring i viral genomsekventering. Denne undersøgelse viste, at frekvensen af ​​geninfektion blev estimeret til at være 95,2 %”.

Kildetekst:
“The definition of reinfection has been interpreted differently across many studies. The Centers for Disease Control defined reinfection as an infection in the same individual across a different time period with evidence of genotypic variance, i.e., infection in an individual with two different viral strains within ≥45 days in highly suspicious cases of COVID-19 or ≥90 days in asymptomatic cases or in cases with low suspicion[3].
The above model also takes into consideration cycle threshold values less than or equal to 35[9]. Many other studies define reinfection as two positive SARS-CoV-2 RT-PCR tests with negative tests in between without taking the genotypic variation into account.
Hall et al. reported that the prior history of SARS-CoV-2 is associated with an 83% lower risk of reinfection and that the protective effect may last for 5 months[10]. In a large population study done in Denmark by Hansen et al., protection against repeat infection was deemed to be 80.5% in the general population and 47.1% in patients 65 years or older[11].
However, this study defined reinfection differently. Here, the authors included people who were tested with COVID-19 RT-PCR during the first surge before June 2020 and followed the cohort from September to December 2020 to analyze SARS-CoV-2 contraction[11].
Abu-Raddad et al. studied the efficacy of natural infection against reinfection, which was accounted for by a change in viral genome sequencing. This study found that the rate of reinfection was estimated to be 95.2%”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8604456/

43) A. Jeffrey-Smith et al.: SARS-CoV-2–specific memory B cells can persist in the elderly who have lost detectable neutralizing antibodies. The Journal of Clinical Investigation, 2022 Jan 18;132(2):e152042
”Som konklusion, ved at fokusere på en ældre kohorte med en høj andel af neutraliserende antistof-tab (nAB-tab), påviste vi, at denne aftagende del i den første linje af humoralt forsvar kunne kompenseres af tilstedeværelsen af ​​en reserve af adaptiv B-cellehukommelse i de fleste tilfælde. Vores resultater fremhæver vigtigheden af ​​at inkludere målinger af B-cellehukommelse i større undersøgelser af naturlig infektion og vaccination for at bestemme deres rolle som yderligere beskyttelseskorrelater.
Vores data understreger ideen om, at identifikation af antigen-specifikke B-celler ved tetramer-antigenfarvning er nyttig til kvantificering og grundig ex vivo karakterisering, men kan ikke nødvendigvis sidestilles med bevarelsen af ​​en funktionel respons, i overensstemmelse med uoverensstemmelser mellem hyppigheden og funktionen af ​​Memory B Celler (MBC), beskrevet i kronisk viral infektion (43, 64).
Den relative bevarelse af IgA-antigen-specifikke MBC’er hos dem med aftaget serum nAb rejser muligheden for, at slimhinde sekvestreret immunitet kan vare længere end det, der kan påvises i (blod og lymfe) cirkulationen. Øget udvidelse af aktiverede MBC’er hos ældre fremhæver behovet for at undersøge, om disse celler er mere tilbøjelige til langvarig stimulering fra vedvarende reservoirer af SARS-CoV-2-antigen”.

Kildetekst:
“Our findings demonstrate that a reserve of SARS-CoV-2–specific MBCs persists beyond the loss of nAbs…
In conclusion, by focusing on an elderly cohort with a high proportion of nAb loss, we demonstrated that this waning in the first line of humoral defense could be compensated by the presence of a reserve of adaptive B cell memory in the majority of cases. Our findings highlight the importance of including measures of B cell memory in larger studies of natural infection and vaccination to determine their role as additional correlates of protection.

Our data underscore the idea that identifying antigen-specific B cells by tetramer antigen staining is useful for quantitation and thorough ex vivo characterization, but may not necessarily equate with the preservation of a functional response, in line with discrepancies between the frequency and function of MBCs described in chronic viral infection).
The relative preservation of IgA antigen–specific MBCs in those with waned serum nAb raises the possibility that mucosal sequestered immunity may outlast that which is detectable in the circulation. Increased expansion of activated MBCs in the elderly highlights the need to investigate whether these cells are more prone to prolonged stimulation from persistent reservoirs of SARS-CoV-2 antigen.”
https://www.jci.org/articles/view/152042
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34843448/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8759779/

44) Kojima et al.: A Systematic Review of the Protective Effect of Prior SARS-CoV-2 Infection on Repeat Infection. Evaluation and The Health Professions 2021 Dec; 44(4): 327–332.
”Vi identificerede 1.392 rapporter. Af dem var 10 undersøgelser kvalificerede til vores systematiske gennemgang. Den vægtede gennemsnitlige risikoreduktion mod reinfektion var 90,4% med en standardafvigelse på 7,7% (p-værdi: <0,01). Beskyttelse mod SARS-CoV-2-geninfektion blev observeret i op til 10 måneder. Undersøgelser havde potentielle informations-, udvælgelses- og analyseforstyrrelser. Den beskyttende effekt af tidligere SARS-CoV-2-infektion på re-infektion er høj og svarer til den beskyttende effekt af vaccination”.

Kildetekst:
“We identified 1,392 reports. Of those, 10 studies were eligible for our systematic review. The weighted average risk reduction against reinfection was 90.4% with a standard deviation of 7.7% (p-value: <0.01). Protection against SARS-CoV-2 reinfection was observed for up to 10 months. Studies had potential information, selection, and analysis biases. The protective effect of prior SARS-CoV-2 infection on re-infection is high and similar to the protective effect of vaccination”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8564250/

45) Sarraf et al.: Immunity to COVID-19 in India through vaccination and natural infection. MedRxiv (pre-print), https://doi.org/10.1101/2021.11.08.21266055
“We compared the vaccination induced immune response profile with that of natural infection, evaluating thereby if individuals infected during the first wave retained virus specific immunity… The overall immune response resulting from natural infection in and around Kolkata is not only to a certain degree better than that generated by vaccination, especially in the case of the Delta variant, but cell mediated immunity to SARS-CoV-2 also lasts for at least ten months after the viral infection”.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.08.21266055v1

46) Abu-Raddah et al.: Assessment of the Risk of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Reinfection in an Intense Reexposure Setting. Clinical Infectious Diseases, 2021 Oct 1; 73(7): e1830–e1840.
“SARS-CoV-2 reinfection can occur but is a rare phenomenon suggestive of protective immunity against reinfection that lasts for at least a few months post primary infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7799253/

47) L. de Campos‐Mata et al.: SARS‐CoV‐2 sculpts the immune system to induce sustained virus‐specific naïve‐like and memory B‐cell responses. Clinical & Translational Immunology, 2021; 10(9): e1339.
”SARS-CoV-2 former immunsystemet for at inducere vedvarende virusspecifikke jomfruelig-lignende og hukommelses-B-celle-responser. Sammenfattende afslørede vores dybdegående karakterisering af SARS-CoV-2-specifikke B-celle-responser en hidtil ikke værdsat udvidelse af virus-specifikke jomfruelig-lignende B-celler over tid, måske gennem den kontinuerlige mobilisering af modne B-celle-prækursorer til periferi. Desuden konsoliderede vores resultater tidligere resultater om immunresponsdynamikken, der forekommer hos COVID-19-patienter, og viser både forbigående og langvarige ændringer forbundet med sygdommens sværhedsgrad og udvikling af immunhukommelse”.

Kildetekst:
”SARS‐CoV‐2 sculpts the immune system to induce sustained virus‐specific naïve‐like and memory B‐cell responses. In summary, our in‐depth characterisation of SARS‐CoV‐2‐specific B‐cell responses revealed a previously unappreciated expansion of virus‐specific naïve‐like B cells over time, perhaps through the continuous mobilisation of mature B‐cell precursors to the periphery. Moreover, our results consolidated previous findings on the immune response dynamics occurring in COVID‐19 patients, showing both transient and long‐lasting changes associated with disease severity and development of immune memory”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8418925/

48) Y. Mao et al.: Reinfection rates among patients previously infected by SARS-CoV-2: systematic review and meta-analysis.
Chinese Medical Journal, 2022 Jan 20; 135(2): 145–152
”Frekvensen af ​​geninfektion med SARS-CoV-2 er relativt lav. Beskyttelsen mod SARS-CoV-2 efter naturlig infektion er sammenlignelig med den, der er estimeret for vaccineeffektivitet”

Kildetekst:
The rate of reinfection with SARS-CoV-2 is relatively low. The protection against SARS-CoV-2 after natural infection is comparable to that estimated for vaccine efficacy”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8769121/

49) Vimvara Vacharathit et al.: CoronaVac induces lower neutralising activity against variants of concern than natural infection. Lancet, Infectious diseases, 2021 Oct; 21(10): 1352–1354.
CoronaVac medfører lavere neutraliserende aktivitet mod varianter af bekymring end naturlig infektion.
”Samlet set var procentdelen af ​​deltagere med kvantificerbare NAb-mængder (≥20 enheder) højest mod Wild Type-stammen, efterfulgt af meget lavere koncentration mod alfa-, beta- og deltavarianterne (appendiks s. 5). Dette mønster blev konsekvent observeret i alle kohorter, og især var procentdelen af ​​individer med påviselige NAbs lavere hos CoronaVac-modtagere end hos de naturligt inficerede kohorter”.

Kildetekst:
CoronaVac induces lower neutralising activity against variants of concern than natural infection
“Overall, the percentage of participants with quantifiable NAb titres (≥20 units) was highest against the WT strain, followed by much lower titres against the alpha, beta, and delta variants (appendix p 5). This pattern was consistently observed in all cohorts, and notably, the percentages of individuals with detectable NAbs were lower in CoronaVac recipients than in the naturally infected cohorts “.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8389976/

50) J. Wei et al.: Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population. Nature Communications, 2021; 12: 6250.
”Vi estimerede antistofniveauer forbundet med beskyttelse mod geninfektion, der sandsynligvis varer 1,5-2 år i gennemsnit, med niveauer forbundet med beskyttelse mod alvorlig infektion til stede i flere år”.

Kildetekst:
“We estimated antibody levels associated with protection against reinfection likely last 1.5-2 years on average, with levels associated with protection from severe infection present for several years”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8556331/

51) J. Vitale et al.: Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Internal Medicine, 2021 Oct; 181(10): 1407–1408
“The study results suggest that reinfections are rare events and patients who have recovered from COVID-19 have a lower risk of reinfection. Natural immunity to SARS-CoV-2 appears to confer a protective effect for at least a year”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8164145/

52) L. Loyal, Drosten et al.: Cross-reactive CD4+ T cells enhance SARS-CoV-2 immune responses upon infection and vaccination, Science, 2021 Oct 8;374(6564):eabh1823
”Der er stigende beviser for, at immunologisk hukommelse efter infektion med sæsonbestemte humane coronavirusser (hCoV’er) bidrager til krydsbeskyttelse mod alvorligt akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”… Eksisterende krydsreaktiv immunitet kan være ansvarlig for den uventede hurtige induktion af beskyttende immunitet efter primær SARS-CoV-2-immunisering og den høje frekvens af asymptomatiske og milde COVID-19-sygdomsforløb”.

Kildetekst:
”There is mounting evidence that immunological memory after infection with seasonal human coronaviruses (hCoVs) contributes to cross-protection against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)… Preexisting cross-reactive immunity may be responsible for the unexpectedly rapid induction of protective immunity after primary SARS-CoV-2 immunization and the high rate of asymptomatic and mild COVID-19 disease courses”.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh1823?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34465633/

53) H. Banoun: Covid-19: Natural immunity versus vaccine immunity. Qeios, Oct 1, 2021
”Overlevende fra 2003 SARS-CoV har cellulær immunhukommelse mere end 17 år efter infektion. Talrige undersøgelser har undersøgt humoral (antistof) og cellulær immunitet over for SARS-CoV-2 efter Covid-19-infektion: den varer ved i mindst et år (og endda 14 måneder) på en måde i rekonvalescent og ville være af bedre kvalitet end vaccine immunitet: naturlige antistoffer er mere potente, har et bredere spektrum og er i stand til at udvikle sig mod varianter mere effektivt end vaccineantistoffer.

Disse in vitro-undersøgelser bekræftes af beskyttelsen mod reinfektioner, som en primær infektion giver, især i tidlige og højt vaccinerede lande som Israel og Det Forenede Kongerige (UK, red.).
Vaccination af en primo-inficeret person kan også mindske effektiviteten af ​​hans naturlige immunitet mod fremtidige reinfektioner.

Disse in vitro-observationer af antistof- og hukommelsescelleniveauer bekræftes godt ved at lede efter reinfektioner hos rekonvalescenter: disse er meget sjældne. Talrige publikationer (se den seneste BMJ-artikel16 for bibliografi) viser, at frekvensen af ​​geninfektion er meget lav (mindre end 1%) efter en første infektion med SARS-CoV-2. Langt størstedelen af ​​disse reinfektioner er ikke reinfektioner som sådan, da de er asymptomatiske: de er simpelthen nasal transport af virus uden systemisk infektion. Dette er ikke overraskende for en forkølelsesvirus; næsen er et immunfristed, hvor blodantistoffer ikke cirkulerer.

Naturlig immunitet mod Covid-19 (dvs. opnået efter naturlig infektion med virussen) er derfor bestemt robust og holdbar.
Arbejdet med post-vaccinationsimmunitet beskæftiger sig hovedsageligt med såkaldte “neutraliserende” antistoffer in vitro. Niveauerne af disse antistoffer er muligvis ikke en god korrelation af beskyttelse, fordi undersøgelser ofte finder højere niveauer af antistoffer efter vaccination end efter infektion. Reinfektioner er dog meget hyppigere hos vaccinerede patienter end hos rekonvalescente. Beskyttelse mod Covid-19 kan snarere afhænge af immunhukommelsen (på grund af hukommelses-T- og B-celler, der varer ved længe efter infektion) og ser ud til at være af bedre kvalitet end den, vacciner giver”.
Derudover kan vaccination af rekonvalescente forsøgspersoner være risikabelt: Der observeres flere systemiske bivirkninger hos rekonvalescerende forsøgspersoner end hos usmittede forsøgspersoner efter den første vaccinedosis.
Vaccination kan nedsætte evnen til at reagere på fremtidige varianter. Det kan også have en ikke-specifik effekt af remodellering af det medfødte immunrespons ved at mindske det potentielle respons på andre vira eller på cancere og ved at modificere forløbet af inflammatoriske og autoimmune sygdomme”.

Kildetekst:
“Survivors of the 2003 SARS-CoV have cellular immune memory more than 17 years after infection.
Numerous studies have explored humoral (antibody) and cellular immunity to SARS-CoV-2 after Covid-19 infection: it persists for at least one year (and even 14 months) in a robust manner in convalescents and would be of better quality than vaccine immunity: natural antibodies are more potent, have a broader spectrum, and are able to evolve against variants more efficiently than vaccine antibodies.

These in vitro studies are confirmed by the protection against reinfections conferred by a primary infection, particularly in early and highly vaccinated countries such as Israel and the United Kingdom.
Vaccination of a primo-infected person could also decrease the effectiveness of his natural immunity against future reinfections…

These in vitro observations of antibody and memory cell levels are well confirmed by looking for reinfections in convalescents: these are very rare.
Numerous publications (see for bibliography the recent BMJ article16 ) show that the rate of reinfection is very low (less than 1%) following a first infection with SARS-CoV-2. The vast majority of these reinfections are not reinfections as such since they are asymptomatic: they are simply nasal carriage of virus without systemic infection. This is not surprising for a cold virus; the nose is an immune sanctuary where blood antibodies do not circulate.

Natural immunity to Covid-19 (i.e., obtained after natural infection with the virus) is therefore certainly robust and durable.
Work on post-vaccination immunity is mainly concerned with so-called “neutralizing” antibodies in vitro. The levels of these antibodies may not be a good correlate of protection because studies often find higher levels of antibodies after vaccination than after infection. However, reinfections are much more frequent in vaccinated patients than in convalescents. Protection against Covid-19 could rather depend on immune memory (due to memory T and B cells that persist long after infection) and seems to be of better quality than that conferred by vaccines.
In addition, vaccination of convalescent subjects could be risky: more systemic adverse events are observed in convalescent subjects than in naïve subjects after the first dose of vaccine.

Vaccination may decrease the ability to respond to future variants. It could also have a non- specific effect of remodeling the innate immune response by decreasing the potential response to other viruses or to cancers and by modifying the course of inflammatory and autoimmune diseases”.
https://www.qeios.com/read/DP264J

54) H. Marcotte et al.: Immunity to SARS-CoV-2 up to 15 months after infection. Iscience, 2022 Feb 18; 25(2): 103743.
”SARS-CoV-2-specifikke hukommelses-B- og T-celler varede i de fleste patienter i op til 15 måneder, selvom et signifikant fald i specifikke T-celler, men ikke B-celler, blev observeret mellem 6 og 15 måneder. Antiviral specifik immunitet, især hukommelse B-celler hos COVID-19 rekonvalescente patienter, er langvarig, men nogle varianter af bekymring kan i det mindste delvist undslippe den neutraliserende aktivitet af plasmaantistoffer”.

Kildetekst:
“SARS-CoV-2-specific memory B and T cells persisted in the majority of patients up to 15 months although a significant decrease in specific T cells, but not B cells, was observed between 6 and 15 months. Antiviral specific immunity, especially memory B cells in COVID-19 convalescent patients, is long-lasting, but some variants of concern may at least partially escape the neutralizing activity of plasma antibodies”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8736281/

55) Shenai et al.: Equivalency of Protection From Natural Immunity in COVID-19 Recovered Versus Fully Vaccinated Persons: A Systematic Review and Pooled Analysis.
 Cureus, 2021 Oct; 13(10): e19102.
”Vores gennemgang viser, at naturlig immunitet hos COVID-restituerede individer i det mindste svarer til den beskyttelse, der ydes ved fuldstændig vaccination af COVID-usmittede populationer. Der er en beskeden og trinvis relativ fordel ved vaccination hos COVID-restituerede individer; dog er nettogevinsten marginal på absolut basis. Derfor bør vaccination af COVID-restituerede individer være underlagt klinisk evaluering og individuel præference”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8627252/

56) Giorgi et al.: Naturally Acquired SARS-CoV-2 Immunity Persists for Up to 11 Months Following Infection. Journal of Infectious Diseases, 2021 Oct 15; 224(8): 1294–1304
”Vores data tyder på, at immunologisk hukommelse erhverves hos de fleste individer, der er inficeret med SARS-CoV-2 og opretholdes hos flertallet af patienterne i op til 11 måneder efter bedring”.

Kildetekst:
“Our data suggest that immunological memory is acquired in most individuals infected with SARS-CoV-2 and is sustained in a majority of patients for up to 11 months after recovery”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8195007/

57) Zhang et al.: One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents. Clinical infectious Diseases, 2021 Oct 5 : ciab884.
“SARS-CoV-2-specific cellular and humoral immunities are durable at least until one year after disease onset”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8524303/

58) E. Callaway: COVID super-immunity: one of the pandemic’s great puzzles. Nature, 2021 Oct;598(7881):393-394.
”Naturlig infektion udløste antistoffer, der fortsatte med at vokse i styrke og deres bredde mod varianter i et år efter infektion, hvorimod de fleste af dem, der blev fremkaldt ved vaccination, så ud til at stoppe med at ændre sig i ugerne efter en anden dosis. Hukommelse B-celler, der udviklede sig efter infektion, var også mere tilbøjelige end dem fra vaccination til at danne antistoffer, der blokerer immunundvigende varianter såsom Beta og Delta”.

Kildetekst:
“Natural infection triggered antibodies that continued to grow in potency and their breadth against variants for a year after infection, whereas most of those elicited by vaccination seemed to stop changing in the weeks after a second dose. Memory B cells that evolved after infection were also more likely than those from vaccination to make antibodies that block immune-evading variants such as Beta and Delta.”
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02795-x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650244/

59) A. Cho et al.: Anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain antibody evolution after mRNA vaccination,
Nature, 2021; 600(7889): 517–522.
”Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection produces B cell responses that continue to evolve for at least a year. During that time, memory B cells express increasingly broad and potent antibodies that are resistant to mutations found in variants of concern…While individual memory antibodies selected over time by natural infection have greater potency and breadth than antibodies elicited by vaccination, the overall neutralizing potency of plasma is greater following vaccination. These results suggest that boosting (previously uninfected, red.) vaccinated individuals with currently available mRNA vaccines will increase plasma neutralizing activity but may not produce antibodies with equivalent breadth to those obtained by vaccinating convalescent individuals.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8674133/

60) R. Reyes et al.: SARS-CoV-2 spike-specific memory B cells express markers of durable immunity after non-severe COVID-19 but not after severe disease. BioRxiv, Preprint. 2021 Sep 27.
”SARS-CoV-2-infektion fremkalder en robust B-celle-respons, hvilket resulterer i generering af langlivede plasmaceller og hukommelses-B-celler. Samlet set tyder vores resultater på, at hukommelses B-celle-responsen fremkaldt under ikke-svær COVID-19 kan være af højere kvalitet end responsen efter alvorlig sygdom”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8491845/

61) J. Boechat et al: The immune response to SARS-CoV-2 and COVID-19 immunopathology – Current perspectives. Pulmonology, 2021 September-October; 27(5): 423–437.
“Severe COVID-19 appears to be due not only to viral infection but also to a dysregulated immune and inflammatory response. In this paper, the authors review the most recent publications on the immunobiology of SARS-CoV-2, virus interactions with target cells, and host immune responses, and highlight possible associations between deficient innate and acquired immune responses and disease progression and mortality… Much of the data from these first 12 months indicate that actions aimed at controlling the inflammatory response and immune dysregulation will be as important as those targeting the virus and its replication mechanisms”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8040543/

62) Pape et al: High-affinity memory B cells induced by SARS-CoV-2 infection produce more plasmablasts and atypical memory B cells than those primed by mRNA vaccines. Celle Reports, 2021 Oct 12; 37(2): 109823.
”Infektionsinducerede primære Memory B Celler (MBC) har bedre antigenbindingskapacitet og genererer flere plasmablaster og sekundære MBC’er af de klassiske og atypiske undergrupper end vaccine-inducerede primære MBC’er. Vores resultater tyder på, at infektionsinducerede primære MBC’er har gennemgået mere affinitetsmodning end vaccine-inducerede primære MBC’er og producerer mere robuste sekundære responser”.

Kildetekst:
“Infection-induced primary MBCs have better antigen-binding capacity and generate more plasmablasts and secondary MBCs of the classical and atypical subsets than do vaccine-induced primary MBCs. Our results suggest that infection-induced primary MBCs have undergone more affinity maturation than vaccine-induced primary MBCs and produce more robust secondary responses”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8463313/

63) Eyran et al: The longitudinal kinetics of antibodies in COVID-19 recovered patients over 14 months. PLOS Pathogens, June 3, 2022.
“We found a significantly faster decay in naïve vaccinees compared to recovered patients suggesting that the serological memory following natural infection is more robust compared to vaccination. Our data highlights the differences between serological memory induced by natural infection vs. vaccination, facilitating the decision making in Israel regarding the 3rd dose vaccination”. (a)
An exploration of the differences in the longitudinal kinetics between recovered patients and naïve vaccinees who had received two doses of the BNT162b2 vaccine showed a significantly faster decay in the naïve vaccinees, indicating that serological memory following natural infection is more robust than that following to vaccination”. (b)
(a) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.16.21263693v1
(b) https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010569

64) Chen et al: Differential antibody dynamics to SARS-CoV-2 infection and vaccination. BioRxiv, https://doi.org/10.1101/2021.09.09.459504 (pre-print)
“Optimal immune responses furnish long-lasting (durable) antibodies protective across dynamically mutating viral variants (broad). To assess robustness of mRNA vaccine-induced immunity…compared antibody durability and breadth after SARS-CoV-2 infection and vaccination…While vaccination delivered robust initial virus-specific antibodies with some cross-variant coverage, pre-variant SARS-CoV-2 infection-induced antibodies, while modest in magnitude, showed highly stable long-term antibody dynamics…Differential antibody durability trajectories favored COVID-19-recovered subjects with dual memory B cell features of greater early antibody somatic mutation and cross-coronavirus reactivity…illuminating an infection-mediated antibody breadth advantage and an anti-SARS-CoV-2 antibody durability-enhancing function conferred by recalled immunity.”
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.09.459504v1.abstract

65) F. Maghsood et al.: Differential Antibody Response to SARS-CoV-2 Antigens in Recovered and Deceased Iranian COVID-19 Patients. Viral immunology, 2021 Dec;34(10):708-713
“The levels of IgM and IgG specific to N and RBD proteins were detected by ELISA. N- and RBD-specific IgM was higher in deceased patients in comparison with recovered patients, while there was no significant difference in N- and RBD-specific IgG between the two groups. A significant correlation was observed between IgG and IgM titers against RBD and N, in both groups of patients. These results argue against impaired antibody response in deceased COVID-19 patients”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34534012/

66) T. Ma et al.: Protracted yet Coordinated Differentiation of Long-Lived SARS-CoV-2-Specific CD8 + T Cells during Convalescence. Journal of immunology, 2021 Sep 1;207(5):1344-1356
“Over the approximately six month period of convalescence monitored, we observed a slow and progressive decrease in the activation state and polyfunctionality of Nuc322-331-specific CD8+ T cells, accompanied by an increase in their lymph node-homing and homeostatic proliferation potential. These results suggest that following a typical case of mild COVID-19, SARS-CoV-2-specific CD8+ T cells not only persist but continuously differentiate in a coordinated fashion well into convalescence into a state characteristic of long-lived, self-renewing memory”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34389625/

67) Garrido et al.: Asymptomatic or mild symptomatic SARS-CoV-2 infection elicits durable neutralizing antibody responses in children and adolescents. JCI Insight, 2021 Sep 8; 6(17): e150909
“We evaluated humoral immune responses in 69 children and adolescents with asymptomatic or mild symptomatic SARS-CoV-2 infection. We detected robust IgM, IgG, and IgA antibody responses to a broad array of SARS-CoV-2 antigens at the time of acute infection and 2 and 4 months after acute infection in all participants. Notably, these antibody responses were associated with virus-neutralizing activity that was still detectable 4 months after acute infection in 94% of children. Moreover, antibody responses and neutralizing activity in sera from children and adolescents were comparable or superior to those observed in sera from 24 adults with mild symptomatic infection. Taken together, these findings indicate that children and adolescents with mild or asymptomatic SARS-CoV-2 infection generate robust and durable humoral immune responses that can likely contribute to protection from reinfection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8492306/

68) Schiffner et al.: Long-Term Course of Humoral and Cellular Immune Responses in Outpatients After SARS-CoV-2 Infection. Frontiers In Public Health, 2021 Sept.; 9: 732787.
“Our data suggest that immunological reaction is acquired in most individuals after natural infection with SARS-CoV-2 and is sustained in the majority of patients for at least 10 months after infection after a mild or moderate disease course”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8502872/

69) Dehgani-Mobaraki et al.: Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection. Clinical immunology, 2021 Sep; 230: 108814.
“Patients reporting loss of smell and taste during the clinical course of the disease developed significantly higher
antibody titers. In conclusion, our study findings are consistent with recent studies reporting antibody persistency suggesting that induced SARS-CoV-2 immunity through natural infection, might be very efficacious against re-infection (>90%) and could persist for more than six months. Our study followed up patients up to 14 months demonstrating the presence of anti-S-RBD IgG in 96.8% of recovered COVID-19 subjects”. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521661621001510
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34343708/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8325385/

70) Gazit et al.: Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv, https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415 (pre-print)
”Denne undersøgelse viste, at naturlig immunitet giver længerevarende og stærkere beskyttelse mod infektion, symptomatisk sygdom og hospitalsindlæggelse forårsaget af Delta-varianten af ​​SARS-CoV-2 sammenlignet med den BNT162b2-vaccineinducerede immunitet med to doser”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

71) Wang et al.: Ultrapotent antibodies against diverse and highly transmissible SARS-CoV-2 variants. Science, 2021 Aug 13;373(6556).
“Our study demonstrates that convalescent subjects previously infected with ancestral variant SARS-CoV-2 produce antibodies that cross-neutralize emerging VOCs with high potency… We identified four receptor binding domain-targeting antibodies from three early-outbreak convalescent donors with potent neutralizing activity against 23 variants, including the B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.429, B.1.526, and B.1.617 VOCs”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34210892/

72) Rank et al.: One Year after Mild COVID-19: The Majority of Patients Maintain Specific Immunity, But One in Four Still Suffer from Long-Term Symptoms. Journal of Clinical Medicine, 2021 Aug; 10(15): 3305
“Activation-induced marker assays identified specific T-helper cells and central memory T-cells in 80% of participants at a 12-month follow-up. In correlative analyses, older age and a longer duration of the acute phase of COVID-19 were associated with higher humoral and T-cell responses. A weak correlation between long-term loss of taste/smell and low IgA levels was found at early time points. These data indicate a long-lasting immunological memory against SARS-CoV-2 after mild COVID-19”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8347559/

73) Dopico et al.: Immunity to SARS‐CoV‐2 induced by infection or vaccination. Journal of Internal Medicine, 2022 Jan; 291(1): 32–50
“Evidence suggests that Ab immunity to endemic seasonal CoVs and SARS‐CoV wanes within a 2‐ to 3‐year period in the majority of those previously infected… Several case studies of SARS‐CoV‐2 reinfection have been documented in the literature…., although it is not known at present whether these were caused by infection with a different strain, waning immunity or unique clinical features explained the occurrence”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8447342/

74) Petersen et al.: SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands. Open Forum Infectious Diseases, 2021 Aug; 8(8): ofab378
”Although the protective role of antibodies is currently unknown, our results show that SARS-CoV-2 antibodies persisted at least 12 months after symptom onset and maybe even longer, indicating that COVID-19-convalescent individuals may be protected from reinfection. Our results represent SARS-CoV-2 antibody immunity in nationwide cohorts in a setting with few undetected cases [7], and we believe that our results add to the understanding of natural immunity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8360234/

75) Sariol et al.: Function is more reliable than quantity to follow up the humoral response to the Receptor Binding Domain of SARS- CoV-2 Spike protein after natural infection or COVID-19 vaccination. Viruses, 2021 Oct; 13(10): 1972
”Der blev ikke observeret forskelle mellem naturligt inficerede og vaccinerede individer, når totale anti-S-antistoffer og IgG-koncentrationer blev målt. Dette arbejde er et vigtigt bidrag til at forstå det naturlige immunrespons på den nye coronavirus i en befolkning, der er hårdt ramt af SARS-CoV-2. Ved at sammenligne dynamikken i immunresponsen efter den naturlige infektion versus vaccination, tyder disse resultater desuden på, at en funktionel neutraliserende antistoftest er mere relevante indikatorer end tilstedeværelsen eller fraværet af bindende antistoffer…
Desuden indikerer vores data, at naturlig infektion – sammenlignet med mRNA-vaccination – inducerer et mere robust humoralt immunrespons hos ueksponerede forsøgspersoner”.

Kildetekst:
“No differences were observed between naturally infected and vaccinated individuals when total anti-S antibodies and IgG titers were measured…This work is an important contribution to understanding the natural immune response to the novel coronavirus in a population severely impacted by SARS-CoV-2. Furthermore, by comparing the dynamics of the immune response after the natural infection vs. the vaccination, these findings suggest that a functional neutralizing antibody tests are more relevant indicators than the presence or absence of binding antibodies…
Furthermore, our data indicates that—compared with mRNA vaccination—natural infection induces a more robust humoral immune response in unexposed subjects.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8183028/ (pre-print-version)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538099/

76) Molodtsov et al.: SARS-CoV-2 specific T cells and antibodies in COVID-19 protection: a prospective study. Clinical infectious Diseases, 2022 Jul 1; 75(1): e1–e9.
“Explore the impact of T cells and to quantify the protective levels of the immune responses…5,340 Moscow residents were evaluated for the antibody and cellular immune responses to SARS-CoV-2 and monitored for COVID-19 up to 300 days. The antibody and cellular responses were tightly interconnected, their magnitude inversely correlated with infection probability. Similar maximal level of protection was reached by individuals positive for both types of responses and by individuals with antibodies alone…T cells in the absence of antibodies provided an intermediate level of protection.”
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262278v2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9047235/

77) A. Redd et al.: CD8+ T-Cell Responses in COVID-19 Convalescent Individuals Target Conserved Epitopes From Multiple Prominent SARS-CoV-2 Circulating Variants. Open Forum Infectious Diseases, 2021 Jul; 8(7): ofab143.
“This study examined whether CD8+ T-cell responses from coronavirus disease 2019 convalescent individuals (n = 30) potentially maintain recognition of the major severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) variants (alpha, beta, gamma; n = 45 mutations assessed). Only 1 mutation found in Beta variant-spike overlapped with a previously identified epitope (1/52), suggesting that virtually all anti-SARS-CoV-2 CD8+ T-cell responses should recognize these newly described variants”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8083629/

78) Mishra et al.: Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participant. MedRxiv, https://doi.org/10.1101/2021.07.19.21260302 (pre-print)
”Out of the 2238 participants, 1170 were sero-positive and 1068 were sero-negative for antibody against COVID-19. Our survey found that only 3 individuals in the sero-positive group got infected with COVID-19 whereas 127 individuals reported contracting the infection the sero-negative group. Interestingly, from the 127 sero-negative individuals who later contracted COVID-19 infection, 30 needed hospitalization, out of which 12 were on oxygen therapy, four in ICU and one was on ventilator. At the other hand, from the 3 sero-positives re-infected with COVID-19, one had hospitalization, but did not require oxygen support or critical care. These findings reinforce the strong plausibility that development of antibody following natural infection not only protects against re-infection by the virus to a great extent, but also safeguards against progression to severe COVID-19 disease”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.19.21260302v1

79) Letizia et al.: SARS-CoV-2 seropositivity and subsequent infection risk in healthy young adults: a prospective cohort study. Lancet Respiratory Medicine, 2021 Jul; 9(7): 712–720.
”Seropositive young adults had about one-fifth the risk of subsequent infection compared with seronegative individuals. Although antibodies induced by initial infection are largely protective, they do not guarantee effective SARS-CoV-2 neutralisation activity or immunity against subsequent infection”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33865504/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8049591/

80) Hoehl et al.: A new group at increased risk of a SARS-CoV-2 infection emerges: The recently vaccinated. Vaccine, 2021 Jul 5; 39(30): 4025–4026.
”I dagene efter starten af ​​vaccinationskampagnen blev en ny udvikling tydelig: Flere af det nyligt vaccinerede sundhedspersonale udviklede symptomer på Covid-19, og en infektion med SARS-CoV-2 blev bekræftet ved PCR. De nyligt vaccinerede udgjorde 35 % af det samlede antal af de 20 ansatte på Universitetshospitalet, som blev testet positive i den periode, hvilket betyder, at de nyligt vaccinerede var overrepræsenteret blandt dem med en symptomatisk infektion”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8185246/

81) D. Rosenberg: Natural infection vs vaccination: Which gives more protection? Nearly 40% of new COVID patients were vaccinated – compared to just 1% who had been infected previously. Israel National News, Article, Jul 13, 2021, 9:24 AM (GMT+3)
“With a total of 835,792 Israelis known to have recovered from the virus, the 72 instances of reinfection amount to 0.0086% of people who were already infected with COVID…By contrast, Israelis who were vaccinated were 6.72 times more likely to get infected after the shot than after natural infection, with over 3,000 of the 5,193,499, or 0.0578%, of Israelis who were vaccinated getting infected in the latest wave.”
https://www.israelnationalnews.com/news/309762

82) D. Kwon: This ‘super antibody’ for COVID fights off multiple coronaviruses. Nature, 2021 Jul 14.
doi: 10.1038/d41586-021-01917-9
“Scientists have uncovered an antibody that can fight off not only a wide range of SARS-CoV-2 variants, but also closely related coronaviruses… The researchers examined 12 antibodies that Vir Biotechnology, a company based in San Francisco, California, that was involved in the study, isolated from people who had been infected with either SARS-CoV-2 or its close relative SARS-CoV… The other 11 antibodies could target a variety of viruses, but the more effectively an antibody blocked the entry of the earliest known SARS-CoV-2 strain into a cell, the smaller the range of viruses it could bind. The team also found that antibodies that could disable a wide variety of viruses targeted sections of the binding domain that tended not to change as the virus evolved… It’s good news that the team has identified antibodies that can bind to a range of sarbecoviruses”.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01917-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34262194/

83) Bertolini et al.: Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARS-CoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar. JAMA, 2021 Jul 13; 326(2): 185–188
“Vaccination and prior infection were associated with reduced risk for SARS-CoV-2 PCR test positivity in residents of Qatar returning on international flights”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8190701/

84) Fraley et al.: Cross-reactive antibody immunity against SARS-CoV-2 in children and adults. Celluar and Molecular immunity, 2021 Jul; 18(7): 1826–1828.
”Vi fastslog, at børn og voksne uden SARS-CoV-2-infektionshistorik allerede havde eksisterende krydsreaktiv humoral immunitet, der kan bidrage til sygdomspatogenese. Krydsreaktiv humoral immunitet mod SARS-CoV-2 er dog kun et aspekt af immunsystemet, der kan spille en beskyttende rolle i forebyggelsen af ​​alvorlig COVID-19. Det er faktisk også blevet påvist, at mange uinficerede individer opbygger allerede eksisterende krydsreaktive T-celle-immunresponser på SARS-CoV-2”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8165340/

85) N. Kojima et al.: Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees. MedRxiv,  doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.03.21259976 (pre-print)
”Previous SARS-CoV-2 infection and vaccination for SARS-CoV-2 were associated with decreased risk for infection or re-infection with SARS-CoV-2 in a routinely screened workforce. The was no difference in the infection incidence between vaccinated individuals and individuals with previous infection”.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.03.21259976v2

86) Greany et al.: Antibodies elicited by mRNA-1273 vaccination bind more broadly to the receptor binding domain than do those from SARS-CoV-2 infection. Science Translational Medicine, 2021 Jun 30; 13(600): eabi9915.
”The neutralizing activity of vaccine-elicited antibodies was more targeted to the receptor-binding domain (RBD) of the SARS-CoV-2 spike protein compared to antibodies elicited by natural infection. However, within the RBD, binding of vaccine-elicited antibodies was more broadly distributed across epitopes compared to infection-elicited antibodies. This greater binding breadth means that single RBD mutations have less impact on neutralization by vaccine sera compared to convalescent sera. Therefore, antibody immunity acquired by natural infection or different modes of vaccination may have a differing susceptibility to erosion by SARS-CoV-2 evolution…  recent study suggests that mRNA vaccination elicits a different distribution of isotypes and fewer antibodies that cross-react to common-cold coronaviruses as compared to infection” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8369496/

87) Karl Friston: Up to 80% not even susceptible to Covid-19. Unherd, F. Sayers, June 4, 2020
“Results have just been published of a study suggesting that 40%-60% of people who have not been exposed to coronavirus have resistance at the T-cell level from other similar coronaviruses like the common cold…the true portion of people who are not even susceptible to Covid-19 may be as high as 80%.”
https://unherd.com/2020/06/karl-friston-up-to-80-not-even-susceptible-to-covid-19/

88) Lafon et al.: Potent SARS-CoV-2-Specific T Cell Immunity and Low Anaphylatoxin Levels Correlate With Mild Disease Progression in COVID-19 Patients. Frontiers in Immunology, 2021; 12: 684014.
“Our data clearly demonstrates a significantly stronger induction of SARS-CoV-2 specific CD8+ T lymphocytes and higher IFNγ production in patients with mild compared to patients with severe or critical COVID-19. In all patients SARS-CoV-2-specific antibodies with similar neutralizing activity were detected, but highest titers of total IgGs were observed in critical patients. Finally, elevated anaphylatoxin C3a and C5a levels were identified in severe and critical COVID-19 patients probably caused by aberrant immune complex formation due to elevated antibody titers in these patients. Crucially, we provide a full picture of cellular and humoral immune responses of COVID-19 patients and prove that robust polyfunctional CD8+ T cell responses concomitant with low anaphylatoxin levels correlate with mild infections. In addition, our data indicates that high SARS-CoV-2 antibody titers are associated with severe disease progression”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8237940/

89) Nelde et al.: SARS-CoV-2 T-cell epitopes define heterologous and COVID-19-induced T-cell recognition.
Nature Immunology, 2020 Sept., 22, pages 74–85 (2021)
“The first work identifying and characterizing SARS-CoV-2-specific and cross-reactive HLA class I and HLA-DR T-cell epitopes in SARS-CoV-2 convalescents (n = 180) as well as unexposed individuals (n = 185) and confirming their relevance for immunity and COVID-19 disease course…cross-reactive SARS-CoV-2 T-cell epitopes revealed pre-existing T-cell responses in 81% of unexposed individuals, and validation of similarity to common cold human coronaviruses provided a functional basis for postulated heterologous immunity in SARS-CoV-2 infection…intensity of T-cell responses and recognition rate of T-cell epitopes was significantly higher in the convalescent donors compared to unexposed individuals, suggesting that not only expansion, but also diversity spread of SARS-CoV-2 T-cell responses occur upon active infection.”
https://www.researchsquare.com/article/rs-35331/v1%20%20pubmed
https://www.nature.com/articles/s41590-020-00808-x

90) Ciocca et al.: Evolution of Human Memory B Cells From Childhood to Old Age. Frontiers in Immunology, 2021; 12: 690534.
”Efter in vitro-stimulering med CpG producerede B-celler fra ældre individer desuden signifikant færre IgM- og IgA-antistoffer sammenlignet med yngre individer. Aldring er en kompleks proces karakteriseret ved et funktionelt fald i flere fysiologiske systemer. Ældres immunsystem er godt rustet til at reagere på tidligere ofte mødte antigener, men har en lav evne til at reagere på nye patogener”.

Kildetekst:
“After in vitro stimulation with CpG, B cells from older individuals produced significantly fewer IgM and IgA antibodies compared to younger individuals. Aging is a complex process characterized by a functional decline in multiple physiological systems. The immune system of older people is well equipped to react to often encountered antigens but has a low ability to respond to new pathogens”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8343175/

91) R. Sealy et al.: Cross-Reactive Immune Responses toward the Common Cold Human Coronaviruses and Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Mini-Review and a Murine Study. Microorganisms, 2021 Jul 31;9(8):1643.
”Når mennesker blev naturligt inficeret med SARS-CoV-2, steg krydsreaktive antistoffer, der genkendte almindelig forkølelses-HCoV-antigener, i betydeligt omfang. Krydsreaktive T-celler, ligesom antistoffer, var til stede i mennesker før SARS-CoV-2-eksponeringer og steg efter SARS-CoV-2-infektioner. Nogle undersøgelser antydede, at humane infektioner med almindelige forkølelses-HCoV’er gav beskyttelse mod sygdom forårsaget af efterfølgende eksponeringer for SARS-CoV-2”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34442723/

92) H. Abo-Leyah et al.: The protective effect of SARS-CoV-2 antibodies in Scottish healthcare workers. ERJ Open Research,2021 Apr; 7(2): 00080-2021
”Sundhedspersonale var tre gange mere tilbøjelige til at teste positive for SARS-CoV-2 end den generelle befolkning. Næsten alle inficerede individer udviklede et antistofrespons, som var 85 % effektivt til at beskytte mod geninfektion med SARS-CoV-2”.

Kildetekst:
“HCWs were three times more likely to test positive for SARS-CoV-2 than the general population. Almost all infected individuals developed an antibody response, which was 85% effective in protecting against re-infection with SARS-CoV-2”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8164012/

93) Björkström et al.: Natural killer cells in antiviral immunity. Nature Reviews Immunology, 2022; 22(2): 112–123.
”Vigtigt er også, at Natural Killer-celler også kan eliminere virusinficerede celler via CD16-medieret antistofafhængig cellulær cytotoksicitet (ADCC). Endelig moduleres NK-celleaktivitet af cytokiner, herunder, men ikke begrænset til, de aktiverende cytokiner IL-2, IL-12, IL-15, IL-18 og type I interferoner, som kan produceres af viralt inficerede celler eller aktiveres antigen-præsenterende celler17. Mange af disse cytokiner, alene eller i kombination, fremmer NK-celleoverlevelse, proliferation, cytotoksicitet og cytokinproduktion, herunder interferon-γ (IFNγ) produktion. Gennem disse mekanismer er NK-celler unikt udstyret til at føle og hurtigt reagere på virusinfektioner. I denne henseende virker de ofte i samspil med andre værtsimmunresponser ved at mediere antiviral immunitet”.

Kildetekst:
“Importantly, NK cells can also eliminate virus-infected cells via CD16-mediated antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC)16. Finally, NK cell activity is modulated by cytokines, including, but not limited to, the activating cytokines IL-2, IL-12, IL-15, IL-18 and type I interferons, which can be produced by virally infected cells or activated antigen-presenting cells17. Many of these cytokines, alone or in combination, promote NK cell survival, proliferation, cytotoxicity and cytokine production, including interferon-γ (IFNγ) production 18. Through these mechanisms, NK cells are uniquely equipped to sense and quickly respond to viral infections 7. In this respect, they often act in concert with other host immune responses in mediating antiviral immunity”.
https://www.nature.com/articles/s41577-021-00558-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8194386/

94) Cohen et al.: Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells. Cell Reports Medicine, 2021 Jul 20; 2(7): 100354.
”Her evaluerer vi 254 COVID-19-patienter løbende op til otte måneder og finder holdbare bredbaserede immunresponser. SARS-CoV-2 spike-bindende og neutraliserende antistoffer udviser et bi-fasisk henfald med en forlænget halveringstid på >200 dage, hvilket tyder på dannelsen af ​​længerelevende plasmaceller. SARS-CoV-2-infektion øger også antistofkoncentrationen mod SARS-CoV-1 og almindelige betacoronavirusser. Derudover fortsætter spike-specifikke IgG+-hukommelses-B-celler, hvilket lover godt for et hurtigt antistofrespons ved virusgeneksponering eller vaccination. Virusspecifikke CD4+ og CD8+ T-celler er polyfunktionelle og opretholdes med en estimeret halveringstid på 200 dage. Interessant nok er CD4+ T-celleresponser lige så rettet mod adskillige SARS-CoV-2-proteiner, hvorimod CD8+ T-celleresponserne fortrinsvis er målrettet mod nukleoproteinet, hvilket fremhæver den potentielle betydning af at inkludere nukleoproteinet i fremtidige vacciner. Tilsammen tyder disse resultater på, at bred og effektiv immunitet kan vare ved i lang tid hos personer der har haft COVID-19”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8253687/

Kildetekst:
“Here, we evaluate 254 COVID-19 patients longitudinally up to 8 months and find durable broad-based immune responses. SARS-CoV-2 spike binding and neutralizing antibodies exhibit a bi-phasic decay with an extended half-life of >200 days suggesting the generation of longer-lived plasma cells. SARS-CoV-2 infection also boosts antibody titers to SARS-CoV-1 and common betacoronaviruses. In addition, spike-specific IgG+ memory B cells persist, which bodes well for a rapid antibody response upon virus re-exposure or vaccination. Virus-specific CD4+ and CD8+ T cells are polyfunctional and maintained with an estimated half-life of 200 days. Interestingly, CD4+ T cell responses equally target several SARS-CoV-2 proteins, whereas the CD8+ T cell responses preferentially target the nucleoprotein, highlighting the potential importance of including the nucleoprotein in future vaccines. Taken together, these results suggest that broad and effective immunity may persist long-term in recovered COVID-19 patients”.

Studiet er baseret på Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8095229/  (preprint)

95) Jung et al.: SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells. Nature Communications, 2021; 12: 4043.
”In the present study, we report SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cell responses in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from individuals infected with SARS-CoV-2 over 10 months post-infection. Using diverse T cell assays, we show that SARS-CoV-2-specific memory T cell responses are maintained 10 months after the infection. In addition, we report the differentiation of SARS-CoV-2-specific memory T cells during the study period and the successful generation of TSCM cells. We demonstrated that PD-1 and TIGIT are rarely expressed in SARS-CoV-2-specific TSCM cells, indicating that SARS-CoV-2-specific TSCM cells are not exhausted-like progenitors, but bona fide stem-like memory cells. We also demonstrate the effector functions and the proliferation capacity of long-term memory CD4+ and CD8+ T cells. Our findings provide insights for understanding long-term SARS-CoV-2-specific T cell immunity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8245549/

96) Shrestha et al.: Necessity of COVID-19 Vaccination in Persons Who Have Already Had COVID-19. Clinical Infectous Diseases, 2022 Aug 24;75(1):e662-e671
”Personer, der har haft SARS-CoV-2-infektion, vil sandsynligvis ikke få gavn af COVID-19-vaccination, og vacciner kan trygt prioriteres til dem, der ikke har været smittet før.

Sammenfatning: Kumulativ forekomst af COVID-19 blev undersøgt blandt 52238 ansatte i et amerikansk sundhedssystem. COVID-19 forekom ikke hos nogen i løbet af undersøgelsens fem måneder blandt 2579 personer, der tidligere var inficeret med COVID-19, inklusive 1359, som ikke tog vaccinen”.

Kildetekst:
”Individuals who have had SARS-CoV-2 infection are unlikely to benefit from COVID-19 vaccination, and vaccines can be safely prioritized to those who have not been infected before”.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8807217/

97) S. Nielsen et al.: SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity, Ebiomedicine. 2021 Jun; 68: 103410.
“We included 203 recovered SARS-CoV-2 infected patients in Denmark between April 3rd and July 9th 2020, at least 14 days after COVID-19 symptom recovery. The participants had experienced a range of disease severities from asymptomatic to severe… Overall, the majority of patients had robust adaptive immune responses, regardless of their disease severity”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34098342/

98) Lumley et al.: An observational cohort study on the incidence of SARS-CoV-2 infection and B.1.1.7 variant infection in healthcare workers by antibody and vaccination status. Clinical Infectious Diseases, 2022 Apr 9;74(7):1208-1219
”Sammenlignet med uvaccinerede seronegative sundhedsarbejdere gav naturlig immunitet og to vaccinationsdoser tilsvarende beskyttelse mod symptomatisk infektion. Der var ingen tegn på forskelle i immunitet induceret af naturlig infektion og vaccination for infektioner med S-gen-målsvigt og B.1.1.7”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34216472/

99) S. Jordan: Innate and adaptive immune responses to SARS-CoV-2 in humans: relevance to acquired immunity and vaccine responses. Clinical and Experimental Immunology, 2021 Jun; 204(3): 310–320.
”Derudover vil langsigtet vurdering af SARS-CoV-2-hukommelse B- og T-celle-medierede immunresponser hos patienter, der kommer sig efter en infektion eller dem med krydsreaktiv immunologisk hukommelse, hjælpe med at definere risikoen for fremtidige SARS-CoV-infektioner. Endelig kan patienter, der kommer sig fra SARS-CoV-2-infektion, opleve forlænget immunaktivering sandsynligvis på grund af udmattelse af T-celler”.

Kildetekst:
“In addition, long-term assessment of SARS-CoV-2 memory B and T cell-mediated immune responses in patients recovering from an infection or those with cross-reactive immunological memory will help to define risk for future SARS-CoV infections. Finally, patients recovering from SARS-CoV-2 infection may experience prolonged immune activation probably due to T cell exhaustion”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33534923/

100) J. Turner et al.: SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature, 2021 Jul;595(7867): 421-425
”Konsekvent blev cirkulerende hvilende hukommelse B-celler rettet mod SARS-CoV-2 S, påvist i de rekonvalescente individer (raske efter infektion). Samlet set indikerer vores resultater, at mild infektion med SARS-CoV-2 inducerer robust antigenspecifik, langlivet humoral immunhukommelse hos mennesker”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34030176/

101) L. Yao et al.: Persistence of Antibody and Cellular Immune Responses in COVID-19 patients over Nine Months after Infection. Journal of Infectious Diseases, 2021 May 12 : jiab255
”Svært akut respiratorisk syndrom coronavirus 2-specifik immunhukommelsesrespons fortsætter hos de fleste patienter ca. 1 år efter infektion, hvilket giver et lovende tegn på forebyggelse mod geninfektion”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8243600/

102) P. Ahluwalia et a.: Infection and Immune Memory: Variables in Robust Protection by Vaccines Against SARS-CoV-2. Frontiers Immunology, 2021; 12: 660019
”Virus-specifikke CD8+ T-celler har vist sig at persistere i 6-11 år (102, 103). I en anden undersøgelse blev hukommelses-T-celler mod SARS-CoV-1 detekteret selv 17 år efter den forrige pandemi, hvilket antyder det langsigtede immunrespons mod patogenerne (17). I en nylig undersøgelse viste næsten halvdelen af ​​donorblodprøver mellem 2015 og 2018 reaktivitet over for SARS-CoV-2, længe før fremkomsten af ​​dette patogen i den menneskelige befolkning. Det spekuleres i, om dette kan skyldes krydsreaktiviteten af ​​andre almindelige forkølelsescoronavirus med SARS-CoV-2”.

Kildetekst:
“Virus-specific CD8+ T cells have been shown to persist for 6-11 years (102, 103). In another study, memory T cells against SARS-CoV-1 were detected even 17 years after the previous pandemic, hinting at the long-term immune response against the pathogens (17). In a recent study, almost half of donor blood samples between 2015 and 2018 showed reactivity to SARS-CoV-2, well before the emergence of this pathogen in the human population. It is speculated that this might be due to the cross-reactivity of other common cold coronaviruses with SARS-CoV-2”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8144450/

103) Lineburg et al.: CD8+ T cells specific for an immunodominant SARS-CoV-2 nucleocapsid epitope cross-react with selective seasonal coronaviruses. Immunity, 2021 May 11; 54(5): 1055–1065.e5.
“Screening of SARS-CoV-2 peptide pools revealed that the nucleocapsid (N) protein induced an immunodominant response in HLA-B7+ COVID-19-recovered individuals that was also detectable in unexposed donors. Our findings demonstrate the basis of selective T cell cross-reactivity for an immunodominant SARS-CoV-2 epitope and its homologs from seasonal coronaviruses, suggesting long-lasting protective immunity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8043652/

104) E. Murchu et al.: Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time. Reviews in Medical Virology, 2022 Jan; 32(1): e2260.
”Reinfection was an uncommon event (absolute rate 0%–1.1%), with no study reporting an increase in the risk of reinfection over time. Only one study estimated the population‐level risk of reinfection based on whole genome sequencing in a subset of patients; the estimated risk was low (0.1% [95% CI: 0.08–0.11%]) with no evidence of waning immunity for up to 7 months following primary infection. These data suggest that naturally acquired SARS‐CoV‐2 immunity does not wane for at least 10 months post‐infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8209951/

105) Ivanova et al.: Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection. Sneak Peak/MedRxiv/Pubmed pre-print, 3 May 2021
“In COVID-19 patients, immune responses were characterized by a highly augmented interferon response which was largely absent in vaccine recipients. Increased interferon signaling likely contributed to the observed dramatic upregulation of cytotoxic genes in the peripheral T cells and innate-like lymphocytes in patients but not in immunized subjects.
Analysis of B and T cell receptor repertoires revealed that while the majority of clonal B and T cells in COVID-19 patients were effector cells, in vaccine recipients clonally expanded cells were primarily circulating memory cells. Importantly, the divergence in immune subsets engaged, the transcriptional differences in key immune populations, and the differences in maturation of adaptive immune cells revealed by our analysis have far-ranging implications for immunity to this novel pathogen”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8077568/

106) Bert et al.: Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Journal of Experimental Medicine, 2021 May 3; 218(5): e20202617.
”Thus, asymptomatic SARS-CoV-2–infected individuals are not characterized by weak antiviral immunity; on the contrary, they mount a highly functional virus-specific cellular immune response”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7927662/

107) A. Breathnach et al.: Prior COVID-19 protects against reinfection, even in the absence of detectable antibodies. Journal of Infection, May 27, 2021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.05.024
“Studies did not address whether prior infection is protective in the absence of a detectable humoral immune response. Patients with primary or secondary antibody deficiency syndrome and reduced or absent B cells can recover from COVID-19…Although there have been few mechanistic studies, preliminary data show that such individuals generate striking T-cell immune responses against SARS-CoV-2 peptide pools…SARS-CoV-2 specific T cell immune responses but not neutralizing antibodies are associated with reduced disease severity suggesting the immune system may have considerable redundancy or compensation following COVID-19…our results add to the emerging evidence that detectable serum antibody may be an incomplete marker of protection against reinfection. This could have implications for public health and policy-making, for example if using seroprevalence data to assess population immunity, or if serum antibody levels were to be taken as official evidence of immunity – a minority of truly immune patients have no detectable antibody and could be disadvantaged as a result. Our findings highlight the need for further studies of immune correlates of protection from infection with SARS-CoV-2, which may in turn enhance development of effective vaccines and treatments.”
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00266-8/fulltext https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34052242/

108) Abu-Raddad et al.: SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy.  EClinicalmedicine, 2021 May;35:100861. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100861. Epub 2021 Apr 28
”Re-infektion er sjælden i den unge og internationale befolkning i Qatar. Naturlig infektion ser ud til at fremkalde stærk beskyttelse mod re-infektion med en effekt på ~95% i mindst syv måneder”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33937733/

109) P. Ahluwalia et al.: Infection and Immune Memory: Variables in Robust Protection by Vaccines Against SARS-CoV-2. Frontiers in Immunology, 2021; 12: 660019.
”Selvom neutraliserende antistoffer kan aftage over tid, kan langvarige B- og T-hukommelsesceller vare ved i restituerede individer. Den naturlige immunologiske hukommelse fanger det mangfoldige repertoire af SARS-CoV-2 epitoper efter naturlig infektion, hvorimod aktuelt godkendte vacciner er baseret på en enkelt epitop, spike proteinet”.

Kildetekst:
“Although neutralizing antibodies can wane over time, long-lasting B and T memory cells can persist in recovered individuals. The natural immunological memory captures the diverse repertoire of SARS-CoV-2 epitopes after natural infection whereas, currently approved vaccines are based on a single epitope, spike protein”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8144450/

110) J. Vitale et al.: Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Internal Medicine, 2021 Oct; 181(10): 1407–1408.
”Undersøgelsesresultaterne tyder på, at reinfektioner er sjældne hændelser, og patienter, der er blevet raske efter COVID-19, har en lavere risiko for reinfektion. Naturlig immunitet mod SARS-CoV-2 ser ud til at give en beskyttende effekt i mindst et år, hvilket svarer til beskyttelsen rapporteret i nyere vaccineundersøgelser”. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2780557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8164145/

111) Föhse et al.: The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune response. MedRxiv, May 06, 2021, doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.03.21256520 (Pre-print)
”Responsen af ​​medfødte immunceller på TLR4- og TLR7/8-ligander var lavere efter BNT162b2-vaccination, mens svampe-inducerede cytokin-responser var stærkere. Som konklusion inducerer mRNA BNT162b2-vaccinen kompleks funktionel omprogrammering af medfødte immunresponser, som bør overvejes i udviklingen og brugen af ​​denne nye klasse af vacciner”.

Kildetekst:
“ The response of innate immune cells to TLR4 and TLR7/8 ligands was lower after BNT162b2 vaccination, while fungi-induced cytokine responses were stronger. In conclusion, the mRNA BNT162b2 vaccine induces complex functional reprogramming of innate immune responses, which should be considered in the development and use of this new class of vaccines”.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1

112) WHO: COVID-19 natural immunity, Scientific brief. World Health Organization, 10 May 2021
”Available scientific data suggests that in most people immune responses remain robust and protective against reinfection for at least 6-8 months after infection (the longest follow up with strong scientific evidence is currently approximately 8 months). Some variant SARS-CoV-2 viruses with key changes in the spike protein have a reduced susceptibility to neutralization by antibodies in the blood. While neutralizing antibodies mainly target the spike protein, cellular immunity elicited by natural infection also target other viral proteins, which tend to be more conserved across variants than the spike protein”.

Current evidence points to most individuals developing strong protective immune responses following natural infection with SARSCoV-2. However, inaccurate immunodiagnostic tests may falsely indicate infected individuals as naïve to the virus (not previously infected) or may falsely label non-infected people as positive for immune markers of recent infection”.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341241/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Natural-immunity-2021.1-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y

113) E. Callaway: Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime. Nature, 2021 May 26. doi: 10.1038/d41586-021-01442-9.
“People who recover from mild COVID-19 have bone-marrow cells that can churn out antibodies for decades…the study provides evidence that immunity triggered by SARS-CoV-2 infection will be extraordinarily longlasting.” https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34040250/

114) Goldberg et al.: Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel. American Journal of Epidemiology, 2022 Mar 30: kwac060
“Our results should be considered by policymakers when deciding whether or not to prioritize vaccination of previously-infected adults”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8992290/

115) Alfego et al.: A population-based analysis of the longevity of SARS-CoV-2 antibody seropositivity in the United States. EClinicalmedicine, 2021 Jun;36:100902
“To track population-based SARS-CoV-2 antibody seropositivity duration across the United States using observational data from a national clinical laboratory registry of patients tested by nucleic acid amplification (NAAT) and serologic assays… specimens from 39,086 individuals with confirmed positive COVID-19…both S and N SARS-CoV-2 antibody results offer an encouraging view of how long humans may have protective antibodies against COVID-19, with curve smoothing showing population seropositivity reaching 90% within three weeks, regardless of whether the assay detects N or S-antibodies. Observational data from a national clinical laboratory, though limited by an epidemiological view of the U.S. population, offer an encouraging timeline for the development and sustainability of antibodies up to ten months from natural infection and could inform post-pandemic planning”.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370(21)00182-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34056568/

116) Majdoubi et al.: A majority of uninfected adults show preexisting antibody reactivity against SARS-CoV-2. JCI Insight. 2021 Apr 22; 6(8): e146316.
“Preexisting cross-reactivity to SARS-CoV-2 occurs in the absence of prior viral exposure…. we determined that more than 90% of uninfected adults showed antibody reactivity against the spike protein, receptor-binding domain (RBD), N-terminal domain (NTD), or the nucleocapsid (N) protein from SARS-CoV-2…
The common occurrence of circulating coronaviruses year after year and their structural similarity with SARS-CoV-2 raises the possibility that the former may stimulate cross-reactive responses toward SARS-CoV-2 and that this heterotopic immunity may impact clinical susceptibility to COVID-19… We conclude that most adults display preexisting antibody cross-reactivity against SARS-CoV-2, which further supports investigation of how this may impact the clinical severity of COVID-19”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8119195/

117) C. Ogega et al.: Durable SARS-CoV-2 B cell immunity after mild or severe disease. The Journal of Clinical Investigation, 2021 Apr 1; 131(7): e145516.
“Multiple studies have shown loss of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2–specific (SARS-CoV-2–specific) antibodies over time after infection, raising concern that humoral immunity against the virus is not durable.  If immunity wanes quickly, millions of people may be at risk for reinfection after recovery from coronavirus disease 2019 (COVID-19). However, memory B cells (MBCs) could provide durable humoral immunity even if serum neutralizing antibody titers decline…. Resting MBCs (rMBCs) made up the largest proportion of S-RBD–specific MBCs in both cohorts. FCRL5, a marker of functional memory on rMBCs, was more dramatically upregulated on S-RBD–specific rMBCs after mild infection than after severe infection. These data indicate that most SARS-CoV-2-infected individuals develop S-RBD–specific, class-switched rMBCs that resemble germinal center–derived B cells induced by effective vaccination against other pathogens, providing evidence for durable B cell–mediated immunity against SARS-CoV-2 after mild or severe disease”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8011891/

118) V. Hall et al.: SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN). The Lancet, 021 17-23 April; 397(10283): 1459–1469.
“A previous history of SARS-CoV-2 infection was associated with an 84% lower risk of infection, with median protective effect observed 7 months following primary infection. This time period is the minimum probable effect because seroconversions were not included. This study shows that previous infection with SARS-CoV-2 induces effective immunity to future infections in most individuals”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8040523/

119) G. Anichini et al.: SARS-CoV-2 Antibody Response in Persons with Past Natural Infection. New England Journal of Medicine, 2021 Apr 14 : NEJMc2103825.
”Det mest bemærkelsesværdige fund af denne undersøgelse var den signifikant lavere neutraliserende antistofmængde efter administration af en anden dosis vaccine hos tidligere uinficerede patienter end mængden efter kun en enkelt dosis vaccine hos tidligere inficerede deltagere. Det er uklart, hvordan de neutraliserende antistofmængder påvirker værtens evne til at overføre virussen. Disse resultater viser, at efter administration af en enkelt dosis vaccine, er den humorale respons mod SARS-CoV-2 hos personer med en historie med SARS-CoV-2-infektion større end responsen hos tidligere uinficerede deltagere, som har modtaget en anden dosis”.

Kildetekst:
”The most remarkable finding of this study was the significantly lower neutralizing antibody titer after administration of a second dose of vaccine in previously uninfected patients than the titer after only a single dose of vaccine in previously infected participants. It is unclear how the neutralizing antibody titers influence the ability of the host to transmit the virus. These findings provide evidence that after the administration of a single dose of vaccine, the humoral response against SARS-CoV-2 in persons with a history of SARS-CoV-2 infection is greater than the response in previously uninfected participants who have received a second dose”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8063888/

120) Saini et al.: SARS-CoV-2 genome-wide T cell epitope mapping reveals immunodominance and substantial CD8+ T cell activation in COVID-19 patients. Science Immunology, 
2021 Apr 14; 6(58): eabf7550
“Most vaccine development efforts are currently focusing on mounting antibody responses to the spike protein, with limited focus on T cell immunity…
Taken together, COVID-19 disease drives substantial T cell activation, with T cell recognition of a large number of SARS-CoV-2-derived peptides. There is also considerable T cell recognition of such peptides in healthy donors, arguing for cross-recognition, potentially from T cells raised against other coronaviruses… Data suggest a lower TCR avidity to the probed pMHC in healthy individuals compared to COVID-19 patients, which could represent potential cross-reactivity from existing T cell populations potentially raised against other coronaviruses (such as common cold viruses HCoV-HKU1, HCoV-229E, HCoV-NL63, and HCoV-OC43) that share some level of sequence homology with SARS-CoV-2, as suggested in recent reports…  Importantly the phenotype of the SARS-CoV-2-specific CD8+ T cells, revealed a strong T cell activation in COVID-19 patients, while minimal T cell activation was seen in healthy individuals. We found that patients with severe disease displayed significantly larger SARS-CoV-2-specific T cell populations compared to patients with mild diseases and these T cells displayed a robust activation profile. These results further our understanding of T cell immunity to SARS-CoV-2 infection and hypothesize that strong antigen-specific T cell responses are associated with different disease outcomes”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8139428/

121) B. Laidlaw et al.: Transcriptional regulation of memory B cell differentiation. Nature Rewies Immunology, 2021 Apr;21(4): 209-220
”Hukommelse B-celler (MBC’er) er afgørende for den hurtige udvikling af beskyttende immunitet efter geninfektion. MBC’er, der er i stand til at neutralisere forskellige underklasser af patogener, såsom influenza og HIV, er blevet identificeret hos mennesker. Bestræbelser på at udvikle vacciner, der inducerer bredt beskyttende MBC’er til hurtigt muterende patogener, har dog endnu ikke været succesfulde”.

Kildetekst:
”Memory B cells (MBCs) are critical for the rapid development of protective immunity following re-infection. MBCs capable of neutralizing distinct subclasses of pathogens, such as influenza and HIV, have been identified in humans. However, efforts to develop vaccines that induce broadly protective MBCs to rapidly mutating pathogens have not yet been successful”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33024284/

122) Cromer et al.: Prospects for durable immune control of SARS-CoV-2 and prevention of reinfection. Nature Rewievs Immunology, 2021 Jun;21(6):395-404
”Faldet i neutraliserende antistofresponser i løbet af det første år efter infektion tyder på, at reinfektioner kan blive hyppigere i de kommende måneder og/eller år. Imidlertid antyder de robuste B-celle- og T-cellehukommelsesresponser induceret af primær infektion, at geninfektionssværhedsgraden og potentiel transmission kan afbødes på længere sigt”.

Kildetekst:
“The waning of neutralizing antibody responses over the first year after infection suggests that reinfections may become more frequent in the coming months and/or years. However, the robust B cell and T cell memory responses induced by primary infection suggest that reinfection severity, and potentially transmission, may be mitigated over the longer term”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33927374/

123) L. Atlani-Duault et al.: Immune evasion means we need a new COVID-19 social contract.
The Lancet Public Health, 2021 Apr; 6(4): e199–e200.
”Denne virologiske game changer har adskillige konsekvenser, ikke kun for vacciner og behandling, men også for forebyggelses- og kontrolstrategier. Den inderligt ventede afslutning på denne globale sundhedskrise kan løbende blive udskudt, efterhånden som nye varianter dukker op, og immununddragelse reducerer vaccinationseffektiviteten på kort og mellemlang sigt.
Derfor er det tid til at opgive frygt-baserede tilgange baseret på tilsyneladende tilfældig stop-start generaliseret indespærring som den vigtigste reaktion på pandemien; tilgange, der forventer, at borgerne venter tålmodigt, indtil intensivafdelinger styrkes, fuld vaccination er opnået, og flokimmunitet er nået…
Vi forskere, der arbejder mod COVID-19, skal have modet til at henvende os til magthaverne, som bærer det endelige ansvar for de valgte politikker og deres konsekvenser. Hvis dette ansvar unddrages eller forsinkes, kan den uundgåelige regnskabsdag blive forfærdelig”.

Kildetekst:
”This virological game changer has numerous consequences, not only for vaccines and treatment, but also for prevention and control strategies. The fervently awaited end of this global health crisis might be continually postponed, as new variants emerge and immune evasion reduces vaccination effectiveness in the short and medium term.
Hence, it is time to abandon fear-based approaches based on seemingly haphazard stop-start generalised confinement as the main response to the pandemic; approaches which expect citizens to wait patiently until intensive care units are re-enforced, full vaccination is achieved, and herd immunity is reached…
We scientists working against COVID-19 must have the courage to address those in power, who bear ultimate responsibility for the policies chosen and their consequences. If this responsibility is shirked or delayed, the inevitable day of reckoning might be terrible.
We are members of the French COVID-19 Scientific Council”.
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00036-0/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7891047/

124) R. Goel et al.: Distinct antibody and memory B cell responses in SARS-CoV-2 naïve and recovered individuals following mRNA vaccination. Science Immunology, 2021 Apr 15; 6(58): eabi6950.
“In SARS-CoV-2 recovered individuals, antibody and memory B cell responses were significantly boosted after the first vaccine dose; however, there was no increase in circulating antibodies, neutralizing titers, or antigen-specific memory B cells after the second dose. This robust boosting after the first vaccine dose strongly correlated with levels of pre-existing memory B cells in recovered individuals, identifying a key role for memory B cells in mounting recall responses to SARS-CoV-2 antigens”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8158969/

125) J. Wu et al.: SARS-CoV-2 infection induces sustained humoral immune responses in convalescent patients following symptomatic COVID-19. Nature Communications,
2021; 12: 1813.
“…data indicate sustained humoral immunity in recovered patients who had symptomatic COVID-19, suggesting prolonged immunity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7985370/

126) Perez et al.: A 1 to 1000 SARS-CoV-2 reinfection proportion in members of a large healthcare provider in Israel: a preliminary report. MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.06.21253051 (pre-print)
Israel: “Out of 149,735 individuals with a documented positive PCR test between March 2020 and January 2021, 154 had two positive PCR tests at least 100 days apart, reflecting a reinfection proportion of 1 per 1000.”
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.06.21253051v1

127) Sheehan et al.: Reinfection Rates among Patients who Previously Tested Positive for COVID-19: a Retrospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases, 2021 Mar 15: ciab234.
“This retrospective cohort study of one multi-hospital health system included 150,325 patients tested for COVID-19 infection via PCR from March 12, 2020 to August 30, 2020. Prior infection in patients with COVID-19 was highly protective against reinfection and symptomatic disease. This protection increased over time, suggesting that viral shedding or ongoing immune response may persist beyond 90 days and may not represent true reinfection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7989568/

128) J. Klausner et al.: Op-Ed: Quit Ignoring Natural COVID Immunity – Antibody testing and proof of prior infection can allow more people to return to normal. Medpagetoday, May 28, 2021
”So why are we so focused on vaccine-induced immunity – in our goals to reach herd immunity, our gatekeeping on travel, public or private events, or mask use – while ignoring natural immunity? Shouldn’t those who have natural immunity also be able to return to “normal” activities”? https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/92836?xid=nl_secondopinion_2021-06-01&eun=g1666187d0r

129) Ansari et al.: Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection. Frontiers in immunology, 2021; 12: 636768
”We found detectable immune memory in mild COVID-19 patients several months after recovery in the crucial arms of protective adaptive immunity; CD4+ T cells and B cells, with a minimal contribution from CD8+ T cells. Interestingly, the persistent immune memory in COVID-19 patients is predominantly targeted towards the Spike glycoprotein of the SARS-CoV-2. This study provides the evidence of both high magnitude pre-existing and persistent immune memory in Indian population”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7991090/

130) Sokal et al.: Maturation and persistence of the anti-SARS-CoV-2 memory B cell response. Cell, 2021 Mar 4; 184(5): 1201–1213.e14
”Hukommelse B-celler spiller en fundamental rolle i værtsforsvar mod vira, men til dato har deres rolle været relativt uafklaret i forbindelse med SARS-CoV-2. Vi rapporterer her en longitudinel enkeltcelle- og repertoireprofilering af B-celleresponsen i op til 6 måneder hos milde og svære COVID-19-patienter. Samlet set viser disse resultater, at en antigen-drevet aktivering varede og modnede op til 6 måneder efter SARS-CoV-2-infektion og kan give langsigtet beskyttelse”.

Kildetekst:
“Memory B cells play a fundamental role in host defenses against viruses, but to date, their role has been relatively unsettled in the context of SARS-CoV-2. We report here a longitudinal single-cell and repertoire profiling of the B cell response up to 6 months in mild and severe COVID-19 patients. Overall, these findings demonstrate that an antigen-driven activation persisted and matured up to 6 months after SARS-CoV-2 infection and may provide long-term protection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7994111/

131) Harvey et al.: Association of SARS-CoV-2 Seropositive Antibody Test With Risk of Future Infection. JAMA Internal Medicine, 2021 May; 181(5): 672–679.
“The cohort included 3 257 478 unique patients. In this cohort study, patients with positive antibody test results were initially more likely to have positive NAAT results, consistent with prolonged RNA shedding, but became markedly less likely to have positive NAAT results over time, suggesting that seropositivity is associated with protection from infection. The duration of protection is unknown, and protection may wane over time”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7905701/

132) J. Zuo et al.: Robust SARS-CoV-2-specific T-cell immunity is maintained at 6 months following primary infection. Nature Immunology,
2021 May 1; 22(5): 620–626.
“Median T-cell responses were 50% higher in donors who had experienced a symptomatic infection indicating that the severity of primary infection establishes a ‘setpoint’ for cellular immunity. T-cell responses to spike and nucleoprotein/membrane proteins were correlated with peak antibody levels. In conclusion, our data are reassuring that functional SARS-CoV-2-specific T-cell responses are retained at six months following infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7610739/

133) Tong et al.: Memory B cell repertoire for recognition of evolving SARS-CoV-2 spike. Cell, 2021 Sep 16; 184(19): 4969–4980.e15.
“Memory B cell reserves can generate protective antibodies against repeated SARS-CoV-2 infections, but with unknown reach from original infection to antigenically drifted variants. We charted memory B cell receptor-encoded antibodies from 19 COVID-19 convalescent subjects against SARS-CoV-2 spike (S) and found seven major antibody competition groups against epitopes recurrently targeted across individuals… Inclusion of published and newly determined structures of antibody-S complexes identified corresponding epitopic regions.. Group assignment correlated with cross-CoV-reactivity breadth, neutralization potency, and convergent antibody signatures… Although emerging SARS-CoV-2 variants of concern escaped binding by many members of the groups associated with the most potent neutralizing activity, some antibodies in each of those groups retained affinity—suggesting that otherwise redundant components of a primary immune response are important for durable protection from evolving pathogens.
Our results furnish a global atlas of S-specific memory B cell repertoires and illustrate properties driving viral escape and conferring robustness against emerging variants”.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.10.434840v1.full

(”Vores resultater giver et globalt atlas over S-specifikke hukommelse B-celle-repertoirer og illustrerer egenskaber, der driver virus på flugt og giver robusthed mod nye varianter”) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8299219/

134) K. Mølbak et al.: Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. The Lancet, 2021 27 March-2 April; 397(10280): 1204–1212.
“Protection against repeat infection was 80·5%. We found no difference in estimated protection against repeat infection by sex (male 78·4% [72·1–83·2] vs female 79·1% [73·9–83·3]) or evidence of waning protection over time (3–6 months of follow-up 79·3% [74·4–83·3] vs ≥7 months of follow-up 77·7% [70·9–82·9]).
Interpretation: Our findings could inform decisions on which groups should be vaccinated and advocate for vaccination of previously infected individuals because natural protection, especially among older people, cannot be relied on”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7969130/

135) Lozano-Ojalvo et al.: Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naive and COVID-19 recovered individuals. Cell Reports, 2021 Aug 24; 36(8): 109570.
”Overall, our data support the vaccination scheme determined in clinical trials with prompt administration of the second dose in individuals without previous SARS-CoV-2 exposure (Kadire et al., 2021), but they suggest that in individuals with pre-existing immunity against SARS-CoV-2 the second dose of the vaccine may not be necessary. Our results demonstrate that, while the second dose increases both the humoral and cellular immunity in naive individuals, COVID-19 recovered individuals reach their peak of immunity after the first dose. These results suggest that a second dose, according to the current standard regimen of vaccination, may be not necessary in individuals previously infected with SARS-CoV-2”. “In naive subjects, the T cell response is boosted in conjunction with spike-specific IgG levels after the second dose. On the contrary, the second vaccine dose not increase the spike-specific T cell response in individuals with a pre-existing immunity against SARS-CoV-2 and further evidences that a single-dose vaccine is sufficient to induce protective immunity in Covid-19 recovered individuals. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8332924/

136) H. Kared et al.: SARS-CoV-2–specific CD8+ T cell responses in convalescent COVID-19 individuals. Journal of Clinical Investigation, 2021 Mar 1; 131(5): e145476.
“A multiplexed peptide-MHC tetramer approach was used to screen 408 SARS-CoV-2 candidate epitopes for CD8+ T cell recognition in a cross-sectional sample of 30 coronavirus disease 2019 convalescent individuals…Modelling demonstrated a coordinated and dynamic immune response characterized by a decrease in inflammation, increase in neutralizing antibody titer, and differentiation of a specific CD8+ T cell response. Overall, T cells exhibited distinct differentiation into stem cell and transitional memory states (subsets), which may be key to developing durable protection.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7919723/

137) Brolin et al.: Risk of SARS-CoV-2 transmission from newly infected individuals with documented previous infection or vaccination. European Centre for Disease Prevention and Control, 2021 March 29.
”Gennemgangen af ​​beviser på naturlig immunitet og muligheder for overførsel fra tidligere inficerede til modtagelige kontakter fandt, at der er tegn på, at
– geninfektion forbliver en sjælden begivenhed…
Resultater fra kohorteundersøgelser bekræfter, at beskyttende virkning af tidligere SARS-CoV-2-infektion varierer fra 81 % til 100 % fra dag 14 efter initial infektion, i en opfølgningsperiode på fem til syv måneder. Beskyttelsen mod geninfektion er lavere personer i alderen 65 år og ældre…
Disse undersøgelser blev udført før fremkomsten af ​​SARS-CoV-2 varianter af bekymring (VOC’er) og derfor er der begrænset foreløbigt bevis for, at immunitet induceret mod tidligere cirkulation af SARS-CoV-2-varianter har muligvis ikke samme styrke eller varighed mod de VOC’er, der er identificeret til dato (i især varianterne B.1.351 og P.1.). Efterhånden som antallet af individer, der opnår naturlig immunitet, stiger, forventes det samlede antal infektioner at falde betydeligt, hvilket fører til nedsat transmission generelt, medmindre de genetiske ændringer i de cirkulerende varianter inducerer signifikant immunudslip”.

Kildetekst:
“The review of evidence on natural immunity and possibilities for transmission from previously infected to susceptible contacts found that
– There is evidence that reinfection remains a rare even
Results from cohort studies confirm that the protective effect of previous SARS-CoV-2 infection ranges from 81% to 100% from Day 14 following initial infection, for a follow-up period of five to seven months. Protection against reinfection is lower in individuals aged 65 years and older…
These studies were carried out before the emergence of SARS-CoV-2 variants of concern (VOCs) and therefore there is limited preliminary evidence that immunity induced against previously circulating SARS-CoV-2 variants may not have the same potency or duration against the VOCs identified to date (in particular the B.1.351 and P.1 variants.) • As the number of individuals acquiring natural immunity increases, the total number of infections is expected to decrease significantly, leading to decreased transmission overall, unless the genetic changes in the circulating variants induce significant immune escape”.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-of-transmission-and-reinfection-of-SARS-CoV-2-following-vaccination.pdf

138) Pilz et al.: SARS‐CoV‐2 re‐infection risk in Austria. European Journal of Clinical investigation, 
2021 Apr; 51(4): e13520
“We observed a relatively low re-infection rate of SARS-CoV-2 in Austria. Protection against SARS-CoV-2 after natural infection is comparable with the highest available estimates on vaccine efficacies. Further well-designed research on this issue is urgently needed for improving evidence-based decisions on public health measures and vaccination strategies”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7988582/

139) Bertoletti et al.: The T cell response to SARS-CoV-2: kinetic and quantitative aspects and the case for their protective role. Oxford Open immunology, 2021 Feb 23: iqab006
“SARS-CoV-specific T cells (CD4 and CD8 T cells) can be detected at 11 and 17 years after SARS-CoV infection [17, 76] in the absence of detectable antibodies… Early appearance, multi-specificity and functionality of SARS-CoV-2-specific T cells are associated with accelerated viral clearance and with protection from severe COVID-19”.
https://academic.oup.com/ooim/article/2/1/iqab006/6146940?login=false
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7928654/

140) Sette et al.: Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell, 2021 Feb 18; 184(4): 861–880.
“The adaptive immune system is important for control of most viral infections. The three fundamental components of the adaptive immune system are B cells (the source of antibodies), CD4+ T cells, and CD8+ T cells…a picture has begun to emerge that reveals that CD4+ T cells, CD8+ T cells, and neutralizing antibodies all contribute to control of SARS-CoV-2 in both non-hospitalized and hospitalized cases of COVID-19.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7803150/

141) Sage et al.: Pre-existing heterosubtypic immunity provides a barrier to airborne transmission of influenza viruses. PLOS Pathogens, 2021 Feb; 17(2): e1009273.
“We found that pre-existing H3N2 immunity did not significantly block transmission of the 2009 H1N1pandemic (H1N1pdm09) virus to immune animals. Surprisingly, airborne transmission of seasonal H3N2 influenza strains was abrogated in recipient animals with H1N1pdm09 pre-existing immunity. This protection from natural infection with H3N2 virus was independent of neutralizing antibodies. Pre-existing immunity with influenza B virus did not block H3N2 virus transmission, indicating that the protection was likely driven by the adaptive immune response. We demonstrate that pre-existing immunity can impact susceptibility to heterologous influenza virus strains, and implicate a novel correlate of protection that can limit the spread of respiratory pathogens through the air”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7891786/

142) Tarke et al.: Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+ and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccines. Cell Reports Medicine, 2021 Jul 20; 2(7): 100355.
“Performed a comprehensive analysis of SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cell responses from COVID-19 convalescent subjects recognizing the ancestral strain, compared to variant lineages B.1.1.7, B.1.351, P.1, and CAL.20C as well as recipients of the Moderna (mRNA-1273) or Pfizer/BioNTech (BNT162b2) COVID-19 vaccines…
the sequences of the vast majority of SARS-CoV-2 T cell epitopes are not affected by the mutations found in the variants analyzed. Overall, the results demonstrate that CD4+ and CD8+ T cell responses in convalescent COVID-19 subjects or COVID-19 mRNA vaccinees are not substantially affected by mutations”.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.27.433180v1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7941626/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8249675/

143) S. Reynolds: Lasting immunity found after recovery from COVID-19. National Institutes of Health, January 26, 2021
“The researchers found durable immune responses in the majority of people studied. Antibodies against the spike protein of SARS-CoV-2, which the virus uses to get inside cells, were found in 98% of participants one month after symptom onset. As seen in previous studies, the number of antibodies ranged widely between individuals. But, promisingly, their levels remained fairly stable over time, declining only modestly at 6 to 8 months after infection… virus-specific B cells increased over time. Several months ago, our studies showed that natural infection induced a strong response, and this study now shows that the responses last,” Weiskopf says. “We are hopeful that a similar pattern of responses lasting over time will also emerge for the vaccine-induced responses.”
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19

144) M. Shrotri et al.: T cell response to SARS-CoV-2 infection in humans: A systematic review. PLOS One, 2021; 16(1): e0245532
“A complex pattern of T cell response to SARS-CoV-2 infection has been demonstrated, but inferences regarding population level immunity are hampered by significant methodological limitations and heterogeneity between studies, as well as a striking lack of research in asymptomatic or pauci-symptomatic individuals. In contrast to antibody responses, population-level surveillance of the T cell response is unlikely to be feasible in the near term. Focused evaluation in specific sub-groups, including vaccine recipients, should be prioritized.. Symptomatic adult COVID-19 cases consistently show peripheral T cell lymphopenia, which positively correlates with increased disease severity, duration of RNA positivity, and non-survival; while asymptomatic and paediatric cases display preserved counts. People with severe or critical disease generally develop more robust, virus-specific T cell responses. T cell memory and effector function has been demonstrated against multiple viral epitopes, and, cross-reactive T cell responses have been demonstrated in unexposed and uninfected adults, but the significance for protection and susceptibility, respectively, remains unclear”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7833159/

145) Galais et al.: Intrafamilial Exposure to SARS-CoV-2 Associated with Cellular Immune Response without Seroconversion, France. CDC, Emerging Infectious Diseases, Volume 27, Number 1 – January 2021.
”Overall, our results indicate that persons exposed to SARS-CoV-2 may develop virus-specific T-cell responses without detectable circulating antibodies. This aspect of the immune response against SARS-CoV-2 contributes substantially to the understanding of the natural history of COVID-19. Furthermore, our data indicate that epidemiologic data relying solely on the detection of SARS-CoV-2 antibodies may lead to a substantial underestimation of prior exposure to the virus”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7774579/

146) J. Dan et al.: Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science, 2021 Jan 6: eabf4063
”Individuelle case-rapporter viser, at der forekommer reinfektioner med SARS-CoV-2 (76, 77). Imidlertid fandt en undersøgelse på 2.800 personer ingen symptomatiske geninfektioner over et ~118 dages vindue (78), og en undersøgelse på 1.246 personer observerede ingen symptomatiske geninfektioner over 6 måneder (79). Vi observerede heterogenitet i størrelsen af ​​adaptive immunresponser på SARS-CoV-2, der vedvarer i immunhukommelsesfasen. Det er derfor muligt, at en brøkdel af den SARS-CoV-2-inficerede befolkning med lav immunhukommelse relativt hurtigt ville blive modtagelig for re-infektion. Mens køn og sygdoms sværhedsgrad begge bidrager noget til heterogeniteten af ​​immunhukommelsen rapporteret her, er kilden til meget af heterogeniteten i immunhukommelsen til SARS-CoV-2 ukendt og værd at undersøge nærmere. Måske stammer heterogenitet fra lav kumulativ viral belastning eller et lille initialt inokulum hos nogle individer. Ikke desto mindre viser vores data, at immunhukommelse i mindst tre immunologiske rum var målbar i ~95% af forsøgspersoner 5 til 8 måneder efter Post Symptom Onset (symptomstart), hvilket indikerer, at holdbar immunitet mod sekundær COVID-19 sygdom er en mulighed hos de fleste individer”.

Kildetekst:
Individual case reports show that reinfections with SARS-CoV-2 are occurring (76, 77). However, a 2,800 person study found no symptomatic re-infections over a ~118 day window (78), and a 1,246 person study observed no symptomatic re-infections over 6 months (79). We observed heterogeneity in the magnitude of adaptive immune responses to SARS-CoV-2 persisting into the immune memory phase. It is therefore possible that a fraction of the SARS-CoV-2-infected population with low immune memory would become susceptible to re-infection relatively soon. While gender and disease severity both contribute some to the heterogeneity of immune memory reported here, the source of much of the heterogeneity in immune memory to SARS-CoV-2 is unknown and worth further examination. Perhaps heterogeneity derives from low cumulative viral load or a small initial inoculum in some individuals. Nevertheless, our data show immune memory in at least three immunological compartments was measurable in ~95% of subjects 5 to 8 months PSO, indicating that durable immunity against secondary COVID-19 disease is a possibility in most individuals”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7919858/

147) Tan et al.: Early induction of functional SARS-CoV-2-specific T cells associates with rapid viral clearance and mild disease in COVID-19 patients. Cell Reports, 2021 Feb 9; 34(6): 108728.
”These findings provide support for the prognostic value of early functional SARS-CoV-2-specific T cells with important implications in vaccine design and immune monitoring… Although rapid induction and quantity of humoral responses associate with an increase in disease severity, early induction of interferon (IFN)-γ-secreting SARS-CoV-2-specific T cells is present in patients with mild disease and accelerated viral clearance”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7826084/

148) Gaebler et al.: Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. Nature, 2021 Mar; 591(7851): 639–644.
“We conclude that the memory B cell response to SARS-CoV-2 evolves between 1.3 and 6.2 months after infection in a manner that is consistent with antigen persistence”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8221082/

149) DiPiazza et al.: T cell immunity to SARS-CoV-2 following natural infection and vaccination. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2021 Jan 29; 538: 211–217
“Although T cell durability to SARS-CoV-2 remains to be determined, current data and past experience from human infection with other CoVs demonstrate the potential for persistence and the capacity to control viral replication and host disease”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7584424/

150) Newell et al.: Switched and unswitched memory B cells detected during SARS-CoV-2 convalescence correlate with limited symptom duration. PLOS One, 2021; 16(1): e0244855.
”Vi observerede en signifikant negativ sammenhæng mellem hyppigheden af ​​perifere blodhukommelses-B-celler og varigheden af ​​symptomer for rekonvalescente forsøgspersoner. Hukommelse B-celleundergrupper i rekonvalescente forsøgspersoner var sammensat af klassiske CD24+ klasse-switchede hukommelse B-celler, men også aktiverede CD24-negative og naturlige uskiftede CD27+ IgD+ IgM+ undergrupper. Hukommelse B-cellefrekvens var signifikant korreleret med både IgG1- og IgM-responser på SARS-CoV-2-spidsproteinreceptorbindingsdomænet (RBD) hos de fleste seropositive forsøgspersoner. IgM+ hukommelse, men ikke skiftet hukommelse, korrelerede direkte med virusspecifikke antistofresponser og forblev stabil over 3 måneder. Vores resultater tyder på, at frekvensen af ​​hukommelses-B-celler er en kritisk indikator for sygdomsopløsning, og at IgM+-hukommelses-B-celler kan spille en vigtig rolle i SARS-CoV-2-immunitet.

Kildetekst:
We observed a significant negative correlation between the frequency of peripheral blood memory B cells and the duration of symptoms for convalescent subjects. Memory B cell subsets in convalescent subjects were composed of classical CD24+ class-switched memory B cells, but also activated CD24-negative and natural unswitched CD27+ IgD+ IgM+ subsets. Memory B cell frequency was significantly correlated with both IgG1 and IgM responses to the SARS-CoV-2 spike protein receptor binding domain (RBD) in most seropositive subjects. IgM+ memory, but not switched memory, directly correlated with virus-specific antibody responses, and remained stable over 3 months. Our findings suggest that the frequency of memory B cells is a critical indicator of disease resolution, and that IgM+ memory B cells may play an important role in SARS-CoV-2 immunity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7843013/

151) J. Dan et al.: Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science, 2021 Jan 6: eabf4063.
”Betydelig immunhukommelse genereres efter COVID-19, der involverer alle fire hovedtyper af immunhukommelse. Omkring 95 % af forsøgspersonerne bevarede immunhukommelsen ca. 6 måneder efter infektion. Cirkulerende antistof koncentrationer var ikke prædiktive for T-cellehukommelse. Simple serologiske tests for SARS-CoV-2-antistoffer afspejler således ikke rigdommen og holdbarheden af ​​immunhukommelsen over for SARS-CoV-2. Dette arbejde udvider vores forståelse af immunhukommelse hos mennesker. Disse resultater har implikationer for beskyttende immunitet mod SARS-CoV-2 og tilbagevendende COVID-19”.

Navnlig blev hukommelses-B-celler, der var specifikke for Spike-proteinet eller RBD, detekteret i næsten alle COVID-19-tilfælde uden nogen synlig halveringstid 5 til 8 måneder efter infektion. Andre undersøgelser af RBD-hukommelse B-celler rapporterer lignende resultater (50, 60). B-cellehukommelsen til nogle andre infektioner er blevet observeret at være langvarig, inklusive 60+ år efter koppevaccination (61) eller 90+ år efter infektion med influenza”.

Kildetekst:
“Substantial immune memory is generated after COVID-19, involving all four major types of immune memory. About 95% of subjects retained immune memory at ~6 months after infection. Circulating antibody titers were not predictive of T cell memory. Thus, simple serological tests for SARS-CoV-2 antibodies do not reflect the richness and durability of immune memory to SARS-CoV-2. This work expands our understanding of immune memory in humans. These results have implications for protective immunity against SARS-CoV-2 and recurrent COVID-19”.

Notably, memory B cells specific for the Spike protein or RBD were detected in almost all COVID-19 cases, with no apparent half-life at 5 to 8 months post-infection. Other studies of RBD memory B cells are reporting similar findings (50, 60). B cell memory to some other infections has been observed to be long-lived, including 60+ years after smallpox vaccination (61), or 90+ years after infection with influenza”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7919858/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf4063

152) Wajnberg et al.: Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months. Science, 2020 Dec 4; 370(6521): 1227–1230
“Wajnberg et al. used a cohort of more than 30,000 infected individuals with mild to moderate COVID-19 symptoms to determine the robustness and longevity of the anti–SARS-CoV-2 antibody response. They found that neutralizing antibody titers against the SARS-CoV-2 spike protein persisted for at least 5 months after infection. Although continued monitoring of this cohort will be needed to confirm the longevity and potency of this response, these preliminary results suggest that the chance of reinfection may be lower than is currently feared”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7810037/

153) Hanrath et al.: Prior SARS-CoV-2 infection is associated with protection against symptomatic reinfection. Journal of Infection, 2020 Dec 26.
“Immunity to seasonal coronaviruses is maintained for up to 12 months. Recent unpublished studies in HCWs reported no evidence of symptomatic reinfection, suggesting that immunity is maintained for at least 6 months. In these studies there was a relatively low event rate (123 and 20 symptomatic infections respectively). It is possible that the protective immunity observed may have been explained in part by the relatively low incidence of SARS-CoV-2 infection. Our data confirms and extends these findings. Despite 290 symptomatic infections in 10,137 non-immune HCWs, there were no symptomatic reinfections in over 1000 HCWs with past infection. We conclude that SARS-CoV-2 infection appears to result in protection against symptomatic infection in working age adults, at least in the short term. This is consistent with the low rates of reinfection reported in the literature”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7832116/

154) M. Hellerstein: What are the roles of antibodies versus a durable, high quality T-cell response in protective immunity against SARS-CoV-2? Vaccine: X, 2020 Dec 11; 6: 100076.
“Progress in laboratory markers for SARS-CoV2 has been made with identification of epitopes on CD4 and CD8 T-cells in convalescent blood. These are much less dominated by spike protein than in previous coronavirus infections. Although most vaccine candidates are focusing on spike protein as antigen, natural infection by SARS-CoV-2 induces broad epitope coverage, cross-reactive with other betacoronviruses”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7452821/

155) Hartley et al.: Rapid generation of durable B cell memory to SARS-CoV-2 spike and nucleocapsid proteins in COVID-19 and convalescence. ScienceImmunology, 2020 Dec 22; 5(54): eabf8891
“Rapid decline of anti-SARS-CoV-2 serum IgG levels beyond 20 days post-diagnosis and the transient presence of circulating plasmablasts have led to questions about the longevity of immunity (17–21). In contrast, antigen-specific memory T cells and memory B (Bmem) cells can be detected in convalescence (22–24).
As these memory cells are programmed to respond rapidly upon subsequent antigen encounter, it is reasonable to hypothesize that these long-lived memory cells provide durable long-term immunity (4, 25). However, detailed insight into the nature and longevity of the Bmem cell compartment specific to SARS-CoV-2 is currently still unresolved (26)… COVID-19 patients rapidly generate B cell memory to both the spike and nucleocapsid antigens following SARS-CoV-2 infection…
The fact that nearly all RBD-specific IgG+ Bmem cells expressed CD27 and their numbers correlated with circulating TFH cells is indicative of long-lived immune memory… Several studies have reported a decrease in B cell frequencies during COVID-19 infection which normalized in convalescence (31–34). As these studies report frequencies rather than absolute numbers, the reported decrease might have been confounded by an increase in other immune subsets such as NK cells (31, 33)….
Our results indicate that SARS-CoV-2 infection generates long-lasting B cell memory up to 8 months post-infection that could be protective against systemic disease upon reinfection. In summary, RBD- and NCP-specific IgG and Bmem cells were detected in all 25 patients with a history of COVID-19. While specific IgG levels in serum declined with time post-symptom onset, SARS-CoV-2-specific Bmem cell numbers persisted, and RBD-specific Bmem cell numbers correlated with TFH cell numbers. This long-term presence of circulating Bmem cell subsets directed against both the major SARS-CoV-2 neutralization target (RBD) and a non-neutralizing target (NCP) is indicative of persisting immune memory following natural exposure and could provide a means to evaluate protection from severe COVID-19 following vaccination”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7877496/

156) Bernardes et al.: Longitudinal Multi-omics Analyses Identify Responses of Megakaryocytes, Erythroid Cells, and Plasmablasts as Hallmarks of Severe COVID-19. Immunity,2020  Dec 15; 53(6): 1296–1314.e9.
“The study demonstrates broad cellular effects of SARS-CoV-2 infection beyond adaptive immune cells…
In summary, we observed an increase in B cell clonality in COVID-19, and there was an increase of memory B cells and PBs, dominated by the IgA and IgG isotypes and a skewed use of the IGHV gene early during the disease course”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7689306/

157) Lumley et al.: Antibodies to SARS-CoV-2 are associated with protection against reinfection.
MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.18.20234369 (pre-print)
“Critical to understand whether infection with Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) protects from subsequent reinfection… 12219 HCWs participated…prior SARS-CoV-2 infection that generated antibody responses offered protection from reinfection for most people in the six months following infection.”
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.18.20234369v1

158) Ripperger et al.: Orthogonal SARS-CoV-2 Serological Assays Enable Surveillance of Low-Prevalence Communities and Reveal Durable Humoral Immunity. Immunity, 2020 Nov 17;53(5):925-933.e4
“We conducted a serological study to define correlates of immunity against SARS-CoV-2. Compared to those with mild coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases, individuals with severe disease exhibited elevated virus-neutralizing titers and antibodies against the nucleocapsid (N) and the receptor binding domain (RBD) of the spike protein. Age and sex played lesser roles.
We conclude that neutralizing antibodies are stably produced for at least 5-7 months after SARS-CoV-2 infection”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129373/

159) Beretta et al.: Is Cross-Reactive Immunity Triggering COVID-19 Immunopathogenesis? Frontiers in Immunology, 2020; 11: 567710.
”Der er også beviser for, at allerede eksisterende T-celle-immunitet over for almindelige forkølelsesvira kan styrke responsen på SARS-CoV-2”.

Kildetekst: ”There is also evidence that pre-existing T cell immunity to common cold coronaviruses can prime the response to SARS-CoV-2”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7594548/

160) Faulkner et al.: Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. Science, 2020 Dec 11; 370(6522): 1339–1343.
“Our results from multiple independent assays demonstrate the presence of preexisting antibodies recognizing SARS-CoV-2 in uninfected individuals… SARS-CoV-2 spike glycoprotein (S)–reactive antibodies were detectable using a flow cytometry–based method in SARS-CoV-2–uninfected individuals and were particularly prevalent in children and adolescents”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7857411/

161) Yang et al.: Naturally activated adaptive immunity in COVID-19 patients. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2020 Nov;24(21):12457-12463
”Vi demonstrerede, at T- og B-cellerne aktiveres naturligt og er funktionelle under SARS-CoV-2-infektion. Disse data giver bevis for, at den adaptive immunitet hos de fleste patienter kunne primes til at inducere et signifikant immunrespons mod SARS-CoV-2-infektion ved modtagelse af standard medicinsk behandling”.

Kildetekst:
”We demonstrated that the T and B cells are activated naturally and are functional during SARS-CoV-2 infection. These data provide evidence that the adaptive immunity in most patients could be primed to induce a significant immune response against SARS-CoV-2 infection upon receiving standard medical care”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32975374/

162) Peng et al.: Broad and strong memory CD4+ and CD8+ T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescent individuals following COVID-19. Nature Immunology, 2020 Nov 1; 21(11): 1336–1345.
“We studied T cell memory in 42 patients following recovery from COVID-19 (28 with mild disease and 14 with severe disease)… The identification of T cell responses associated with milder disease will support an understanding of protective immunity. The breadth and magnitude of T cell responses were significantly higher in severe compared with mild cases. Broad, and frequently strong, SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cell responses were seen in the majority of convalescent patients, with significantly larger overall T cell responses in those who had severe compared with mild disease. However, there was a greater proportion of CD8+ T cell compared with CD4+ T cell responses in mild cases, with higher frequencies of multi-cytokine production by matrix (M)- and NP- specific CD8+ T cells”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7611020/

163) Rodda et al.: Functional SARS-CoV-2-Specific Immune Memory Persists after Mild COVID-19. Cell, 2021 Jan 7;184(1):169-183.e17
”Vores data afslører yderligere, at SARS-CoV-2-specifikke IgG-hukommelse B-celler steg over tid. Derudover udviste SARS-CoV-2-specifikke hukommelseslymfocytter karakteristika forbundet med potent antiviral funktion: hukommelses-T-celler udskilte cytokiner og udvidede sig ved genmøde af antigen, hvorimod hukommelses-B-celler udtrykte receptorer, der var i stand til at neutralisere virus, når de blev udtrykt som monoklonale antistoffer. Derfor fremkalder mild COVID-19 hukommelseslymfocytter, der vedvarer og viser funktionelle kendetegn ved antiviral immunitet”.

Kildetekst:
“Our data further reveal that SARS-CoV-2-specific IgG memory B cells increased over time. Additionally, SARS-CoV-2-specific memory lymphocytes exhibited characteristics associated with potent antiviral function: memory T cells secreted cytokines and expanded upon antigen re-encounter, whereas memory B cells expressed receptors capable of neutralizing virus when expressed as monoclonal antibodies. Therefore, mild COVID-19 elicits memory lymphocytes that persist and display functional hallmarks of antiviral immunity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7611020/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33296701/

164) Moderbacher et al.: Antigen-Specific Adaptive Immunity to SARS-CoV-2 in Acute COVID-19 and Associations with Age and Disease Severity. Cell, 2020 Nov 12; 183(4): 996–1012.e19.
“We completed a combined examination of all three branches of adaptive immunity at the level of SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cell and neutralizing antibody responses in acute and convalescent subjects. SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cells were each associated with milder disease. Coordinated SARS-CoV-2-specific adaptive immune responses were associated with milder disease, suggesting roles for both CD4+ and CD8+ T cells in protective immunity in COVID-19. Notably, coordination of SARS-CoV-2 antigen-specific responses was disrupted in individuals ≥ 65 years old. Scarcity of naive T cells was also associated with aging and poor disease outcomes. A parsimonious explanation is that coordinated CD4+ T cell, CD8+ T cell, and antibody responses are protective, but uncoordinated responses frequently fail to control disease, with a connection between aging and impaired adaptive immune responses to SARS-CoV-2”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3782116/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7494270/

165) Saini et al.: SARS-CoV-2 genome-wide mapping of CD8 T cell recognition reveals strong immunodominance and substantial CD8 T cell activation in COVID-19 patients. SCIENCE IMMUNOLOGY, 2 Apr 2021, Vol 6, Issue 58.
“COVID-19 patients showed strong T cell responses, with up to 25% of all CD8+ lymphocytes specific to SARS-CoV-2-derived immunodominant epitopes, derived from ORF1 (open reading frame 1), ORF3, and Nucleocapsid (N) protein. A strong signature of T cell activation was observed in COVID-19 patients, while no T cell activation was seen in the ‘non-exposed’ and ‘high exposure risk’ healthy donors”.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.19.344911v1?rss=1%22
”The phenotype of the SARS-CoV-2–specific CD8+ T cells revealed a strong T cell activation in patients with COVID-19, whereas minimal T cell activation was seen in healthy individuals. We found that patients with severe disease displayed significantly larger SARS-CoV-2–specific T cell populations compared with patients with mild diseases, and these T cells displayed a robust activation profile. These results further our understanding of T cell immunity to SARS-CoV-2 infection and hypothesize that strong antigen-specific T cell responses are associated with different disease outcomes”.
https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abf7550
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33853928/

166) Mateus et al.: Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. Science, 2020 Oct 2; 370(6512): 89–94.
”Mateus et al. found that the preexisting reactivity against SARS-CoV-2 comes from memory T cells and that cross-reactive T cells can specifically recognize a SARS-CoV-2 epitope as well as the homologous epitope from a common cold coronavirus. These findings underline the importance of determining the impacts of preexisting immune memory in COVID-19 disease severity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7574914/

167) P. Doshi.: Covid-19: Do many people have pre-existing immunity? British Medical Journal, 2020 Sep 17;370:m3563
“Six studies have reported T cell reactivity against SARS-CoV-2 in 20% to 50% of people with no known exposure to the virus… in a study of donor blood specimens obtained in the US between 2015 and 2018, 50% displayed various forms of T cell reactivity to SARS-CoV-2… Researchers are also confident that they have made solid inroads into ascertaining the origins of the immune responses. “Our hypothesis, of course, was that it’s so called ‘common cold’ coronaviruses, because they’re closely related…we have really shown that this is a true immune memory and it is derived in part from common cold viruses.”
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563.long
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32943427/

168) Peng et al.: Broad and strong memory CD4+ and CD8+ T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescent individuals following COVID-19. Nature immunology, 2020 Nov 1; 21(11): 1336–1345.
“Taken together, this study has demonstrated strong and broad SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cell responses in the majority of humans who had recovered from COVID-19”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7611020/

169) Jones et al.: Persistence and decay of human antibody responses to the receptor binding domain of SARS-CoV-2 spike protein in COVID-19 patients. Nature Immunology, 2020 Nov 1; 21(11): 1336–1345.
”We measured plasma and/or serum antibody responses to the receptor-binding domain (RBD) of the spike (S) protein of SARS-CoV-2 in 343 North American patients infected with SARS-CoV-2 (of which 93% required hospitalization) up to 122 days after symptom onset and compared them to responses in 1548 individuals whose blood samples were obtained prior to the pandemic.. IgG antibodies persisted at detectable levels in patients beyond 90 days after symptom onset, and seroreversion was only observed in a small percentage of individuals… The concentration of these anti-RBD IgG antibodies was also highly correlated with pseudovirus NAb titers, which also demonstrated minimal decay. The observation that IgG and neutralizing antibody responses persist is encouraging, and suggests the development of robust systemic immune memory in individuals with severe infection”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7857394/

170) Cox et al.: Not just antibodies: B cells and T cells mediate immunity to COVID-19. Nature Rewies Immunology, 2020; 20(10): 581–582.
“Recent reports that antibodies to SARS-CoV-2 are not maintained in the serum following recovery from the virus have caused alarm. However, the absence of specific antibodies in the serum does not necessarily mean an absence of immune memory”.
COVID-19 is caused by infection with SARS-CoV-2, which is a member of the coronavirus family. There are currently four human coronaviruses (HCoVs) that cause respiratory infections or the ‘common cold’ (namely, 229E, NL63, OC43 and HKU1), as well as three coronaviruses that have arisen through zoonosis and cause severe diseases in humans, namely, SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2, which emerged in 2003, 2012 and 2019, respectively…

A recent report suggesting that antibodies to the virus may only be maintained for 2 months has caused speculation that ‘immunity’ to the virus may not be long lived. Similarly, a rapid decline in antibodies was reported in mild cases. It is important to remember that memory B cells and T cells may be maintained even if there are not measurable levels of serum antibodies…
Although spike-specific CD4+ T cells are found in patients with COVID-19, 30–50% of healthy people with no detectable COVID-19 infection also had SARS-CoV-2-specific CD4+ T cells and 20% had CD8+ cytotoxic T cells. These T cells are probably cross-reactive with other HCoVs, but whether they can provide protection from COVID-19 disease remains to be determined.

Studies of patients who became infected with SARS-CoV in 2003 suggested that the infection induced durable T cell responses lasting for 6 years but no long-term memory B cells. Importantly, these T cells were shown to cross-react with the SARS-CoV-2 virus 17 years later”.
https://www.nature.com/articles/s41577-020-00436-4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7443809/

171) P. Nguyen-Contant et al.: S Protein-Reactive IgG and Memory B Cell Production after Human SARS-CoV-2 Infection Includes Broad Reactivity to the S2 Subunit. American Society for Microbiology ASM, 2020 Sep-Oct; 11(5): e01991-20
“Most importantly, we demonstrate that SARS-CoV-2 infection generates both IgG and IgG MBCs reactive to the novel RBD and the conserved S2 subunit of the S protein…. In conclusion, our analysis investigated Ab and MBC immunity to SARS-CoV-2 in unexposed subjects and individuals soon after recovery from SARS-CoV-2 infection. The findings emphasized the novelty of the SARS-CoV-2 S protein RBD in unexposed subjects. However, IgG reactive to the S2 was widespread in unexposed subjects and likely resulted from exposure to HCoVs. Although our approach was unable to directly identify S2-reactive MBCs in the unexposed subjects, we suggest that these cells were present and strongly contributed S2-reactive IgG early in the response to SARS-CoV-2 infection. The IgG response in convalescent SARS-CoV-2 subjects was also strong against the RBD and, less consistently, against the N protein. Importantly, the convalescent SARS-CoV-2 subjects had generated RBD-reactive and S2-reactive IgG MBCs. The RBD-reactive MBCs are likely to provide strong long-term protection if RBD-reactive neutralizing Ab levels wane and reinfection occurs”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7520599/

172) Gudbjartsson et al.: Humoral Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland. New England Journal of Medicine, 2020 Oct 29;383(18):1724-173
”Our results indicate that antiviral antibodies against SARS-CoV-2 did not decline within 4 months after diagnosis. We estimate that the risk of death from infection was 0.3%”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871063/

173) Juno et al.: Humoral and circulating follicular helper T cell responses in recovered patients with COVID-19. Nature Medicine, 2020 Sep;26(9):1428-1434
”We found that S-specific antibodies, memory B cells and cTFH are consistently elicited after SARS-CoV-2 infection, demarking robust humoral immunity and positively associated with plasma neutralizing activity. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32661393/

174) Isho et al.: Evidence for sustained mucosal and systemic antibody responses to SARS-CoV-2 antigens in COVID-19 patients. MedRxiv, August 04, 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.01.20166553 (pre-print)
“Whereas anti-CoV-2 IgA antibodies rapidly decayed, IgG antibodies remained relatively stable up to 115 days PSO in both biofluids. Importantly, IgG responses in saliva and serum were correlated, suggesting that antibodies in the saliva may serve as a surrogate measure of systemic immunity”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.01.20166553v1

175) T. Hicklin, Immune cells for common cold may recognize SARS-CoV-2. National Institute of Health NIH, August 18, 2020 (scientific article)
“Now a new study led by scientists at La Jolla Institute for Immunology (LJI) shows that memory helper T cells that recognize common cold coronaviruses also recognize matching sites on SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. The research, published Aug. 4, 2020 in Science, may explain why some people have milder COVID-19 cases than others—though the researchers emphasize that this is speculation and much more data is needed. “We have now proven that, in some people, pre-existing T cell memory against common cold coronaviruses can cross-recognize SARS-CoV-2, down to exact molecular structures,” says LJI Research Assistant Professor Daniela Weiskopf, Ph.D., who co-led the new study with LJI Professor Alessandro Sette, Dr. Biol. Sci. “This could help explain why some people show milder symptoms of disease while others get severely sick.”
https://www.lji.org/news-events/news/post/exposure-to-common-cold-coronaviruses-can-teach-the-immune-system-to-recognize-sars-cov-2/
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/immune-cells-common-cold-may-recognize-sars-cov-2

176) Braun et al.: SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19. Nature, 2020 Nov;587(7833):270-274
“Spike-protein-reactive T cell lines generated from SARS-CoV-2-naive healthy donors responded similarly to the C-terminal region of the spike proteins of the human endemic coronaviruses 229E and OC43, as well as that of SARS-CoV-2. This results indicate that spike-protein cross-reactive T cells are present, which were probably generated during previous encounters with endemic coronaviruses… the presence of spike-protein cross-reactive T cells in a considerable fraction of the general population may affect the dynamics of the current pandemic”. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2598-9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32726801/

177) Sette et al.: Pre-existing immunity to SARS-CoV-2: the knowns and unknowns. Nature Rewies Immunology, 2020 Aug;20(8):457-458
“T cell reactivity against SARS-CoV-2 was observed in unexposed people… it is speculated that this reflects T cell memory to circulating ‘common cold’ coronaviruses”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32636479/

Fulltext:
“In conclusion, it is now established that SARS-CoV-2 pre-existing immune reactivity exists to some degree in the general population. It is hypothesized, but not yet proven, that this might be due to immunity to CCCs. This might have implications for COVID-19 disease severity, herd immunity”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7339790/

178) Bert et al.: SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature, 2020 Aug;584(7821):457-462
“In all of these individuals, we found CD4 and CD8 T cells that recognized multiple regions of the N protein. Next, we showed that patients (n = 23) who recovered from SARS (the disease associated with SARS-CoV infection) possess long-lasting memory T cells that are reactive to the N protein of SARS-CoV 17 years after the outbreak of SARS in 2003; these T cells displayed robust cross-reactivity to the N protein of SARS-CoV-2. We also detected SARS-CoV-2-specific T cells in individuals with no history of SARS, COVID-19 or contact with individuals who had SARS and/or COVID-19 (n = 37).
Thus, infection with betacoronaviruses induces multi-specific and long-lasting T cell immunity against the structural N protein”.
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668444/

179) F. Collins: Immune T Cells May Offer Lasting Protection Against COVID-19. National institute of Health, Blog, July 28th, 2020
“Much of the study on the immune response to SARS-CoV-2, the novel coronavirus that causes COVID-19, has focused on the production of antibodies. But, in fact, immune cells known as memory T cells also play an important role in the ability of our immune systems to protect us against many viral infections, including—it now appears—COVID-19. An intriguing new study of these memory T cells suggests they might protect some people newly infected with SARS-CoV-2 by remembering past encounters with other human coronaviruses. This might potentially explain why some people seem to fend off the virus and may be less susceptible to becoming severely ill with COVID-19.”
https://directorsblog.nih.gov/2020/07/28/immune-t-cells-may-offer-lasting-protection-against-covid-19/

180) A. Grifoni et al.: Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell, 2020 Jun 25; 181(7): 1489–1501.e15.
”Using HLA class I and II predicted peptide “megapools,” circulating SARS-CoV-2-specific CD8+ and CD4+ T cells were identified in ∼70% and 100% of COVID-19 convalescent patients.
Importantly, we detected SARS-CoV-2-reactive CD4+ T cells in ∼40%–60% of unexposed individuals, suggesting cross-reactive T cell recognition between circulating “common cold” coronaviruses and SARS-CoV-2”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7237901/

181) Robiani et al.: Convergent Antibody Responses to SARS-CoV-2 in Convalescent Individuals. Nature. 2020 Aug; 584(7821): 437–442.
“Antibody sequencing revealed expanded clones of RBD-specific memory B cells expressing closely related antibodies in different individuals. Despite low plasma titers, antibodies to three distinct epitopes on RBD neutralized at half-maximal inhibitory concentrations (IC50s) as low as single digit ng/mL. Thus, most convalescent plasmas obtained from individuals who recover from COVID-19 do not contain high levels of neutralizing activity. Nevertheless, rare but recurring RBD-specific antibodies with potent antiviral activity were found in all individuals tested”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7442695/

182) Ling Ni et al.: Detection of SARS-CoV-2-Specific Humoral and Cellular Immunity in COVID-19 Convalescent Individuals. Immunity, 2020 Jun 16; 52(6): 971–977.e3.
“Collected blood from COVID-19 patients who have recently become virus-free, and therefore were discharged, and detected SARS-CoV-2-specific humoral and cellular immunity in eight newly discharged patients. Follow-up analysis on another cohort of six patients 2 weeks post discharge also revealed high titers of immunoglobulin G (IgG) antibodies. In all 14 patients tested, 13 displayed serum-neutralizing activities in a pseudotype entry assay. Notably, there was a strong correlation between neutralization antibody titers and the numbers of virus-specific T cells. Our work provides a basis for further analysis of protective immunity to SARS-CoV-2, and understanding the pathogenesis of COVID-19, especially in the severe cases”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7196424/

183) Wang et al.: Neutralizing Antibodies Responses to SARS-CoV-2 in COVID-19 Inpatients and Convalescent Patients. Clinical infectious Diseases, 2020 Jun 4 : ciaa721.
”The neutralizing antibodies were detected even at the early stage of disease, and a significant response showed in convalescent patients”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7314147/

184) Weiskopf et al.:  Phenotype of SARS-CoV-2-specific T-cells in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome. SCIENCE IMMUNOLOGY, 26 Jun 2020 Vol 5, Issue 48
“We detected SARS-CoV-2-specific CD4+ and CD8+ T cells in 100% and 80% of COVID-19 patients, respectively. We also detected low levels of SARS-CoV-2-reactive T-cells in 20% of the healthy controls, not previously exposed to SARS-CoV-2 and indicative of cross-reactivity due to infection with ‘common cold’ coronaviruses”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.20062349v2?ijkey=747f090d21ac4834150ea548be0f6628059c1053&keytype2=tf_ipsecsha
https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abd2071

185) Smetana et al.: Decreasing Seroprevalence of Measles Antibodies after Vaccination – Possible Gap in Measles Protection in Adults in the Czech Republic. PLOS One, 2017 Jan 13;12(1): e0170257.
”A long term high rate of seropositivity persists after natural measles infection. By contrast, it decreases over time after vaccination”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28085960/

186) A. Chia et al.: Memory T cell responses targeting the SARS coronavirus persist up to 11 years post-infection. Vaccine, 2016 Apr 12; 34(17): 2008–2014.
“Severe acute respiratory syndrome (SARS) is a highly contagious infectious disease which first emerged in late 2002, caused by a then novel human coronavirus, SARS coronavirus… In this study, the screening for the presence of SARS-specific T cells in a cohort of three SARS-recovered individuals at 9 and 11 years post-infection was carried out, and all memory T cell responses detected target the SARS-CoV structural proteins. Two CD8+ T cell responses targeting the SARS-CoV membrane (M) and nucleocapsid (N) proteins were characterized by determining their HLA restriction and minimal T cell epitope regions. Furthermore, these responses were found to persist up to 11 years post-infection… The knowledge of the persistence of SARS-specific celullar immunity targeting the viral structural proteins in SARS-recovered individuals is important…”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7115611/

187) Shridhar et al.: Cellular immune correlates of protection against symptomatic pandemic influenza. Nature Medicine, 2013 Oct;19(10):1305-12
“The 2009 H1N1 pandemic (pH1N1) provided a unique natural experiment to determine whether crossreactive cellular immunity limits symptomatic illness in antibody-naive individuals… Higher frequencies of pre-existing T cells to conserved CD8 epitopes were found in individuals who developed less severe illness, with total symptom score having the strongest inverse correlation with the frequency of interferon-γ (IFN-γ)(+) interleukin-2 (IL-2)(-) CD8(+) T cells (r = -0.6, P = 0.004)… CD8(+) T cells specific to conserved viral epitopes correlated with crossprotection against symptomatic influenza.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24056771/

188) Petrova et al.: Cross-Reactivity of T Cells and Its Role in the Immune System. Critical Reviews in Immunology. 2012; 32(4): 349–372.
”T-celle krydsreaktivitet baseret på genkendelse af mere end ét peptid af en T-Celle Receptor (TCR) kan være en meget vigtig facet af immunresponser. Netværk af krydsreaktive T-celler kan generere et robust system, der kan håndtere de fleste nye patogener i fravær af storstilet de novo-produktion af jomfruelige T-celler, som findes i human post-thymisk involution”.

Kildetekst:e
“T-cell cross-reactivity based on recognition of more than one peptide by a TCR can be a very important facet of immune responses. Networks of cross-reactive T cells might generate a robust system that can deal with most novel pathogens in the absence of large-scale de novo production of naïve T cells, as is found in human post-thymic involution”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3595599/

189) Wilkinson et al.: Preexisting influenza-specific CD4+ T cells correlate with disease protection against influenza challenge in humans. Nature Medicine, 2012 Jan 29;18(2):274-80
“Protective immunity against influenza virus infection is mediated by neutralizing antibodies, but the precise role of T cells in human influenza immunity is uncertain. We conducted influenza infection studies in healthy volunteers with no detectable antibodies to the challenge viruses H3N2 or H1N1. We mapped T cell responses to influenza before and during infection. We found a large increase in influenza-specific T cell responses by day 7, when virus was completely cleared from nasal samples and serum antibodies were still undetectable. Preexisting CD4+, but not CD8+, T cells responding to influenza internal proteins were associated with lower virus shedding and less severe illness. These CD4+ cells also responded to pandemic H1N1 (A/CA/07/2009) peptides and showed evidence of cytotoxic activity. These cells are an important statistical correlate of homotypic and heterotypic response and may limit severity of influenza infection by new strains in the absence of specific antibody responses”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22286307/

190) Tang et al.: Lack of Peripheral Memory B Cell Responses in Recovered Patients with Severe Acute Respiratory Syndrome: A Six-Year Follow-Up Study, The Journal of immunology, June 15, 2011, 186 (12) 7264-7268;
”Som konklusion forsvinder specifikt IgG Ab (antistof) til SARS-CoV til sidst hos de fleste SARS-patienter. Perifer hukommelse B-celle-responser er uopdagelige hos alle patienter. Men en hel del af patienterne opretholder T-cellehukommelse selv 6 år efter infektion. Hvorvidt det anamnestiske T-celle-respons er tilstrækkelig til at beskytte en person mod geninfektion kræver yderligere undersøgelse”.

Kildetekst:
“In conclusion, specific IgG Ab to SARS-CoV eventually vanish in most SARS patients. Peripheral memory B cell responses are undetectable in all the patients. However, quite a portion of the patients maintain T cell memory even 6 y postinfection. Whether the T cell anamnestic response is adequate to protect a person from reinfection requires further investigation”.
https://www.jimmunol.org/content/186/12/7264
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21576510/

191) Vivier et al.: Innate or adaptive immunity? The example of natural killer cells. Science, 2011 Jan 7;331(6013):44-9
”For nylig er der opstået et mere nuanceret syn på NK-celler. NK-celler er nu anerkendt for at udtrykke et repertoire af aktiverende og hæmmende receptorer, der er kalibreret til at sikre selvtolerance, samtidig med at de tillader effektivitet mod angreb såsom viral infektion og tumorudvikling. Desuden reagerer NK-celler ikke på en uforanderlig måde, men tilpasser sig snarere deres miljø. Endelig har nyere undersøgelser afsløret, at NK-celler også kan opbygge en form for antigen-specifik immunologisk hukommelse. NK-celler udøver således sofistikerede biologiske funktioner, der er attributter for både medfødt og adaptiv immunitet, hvilket udvisker de funktionelle grænser mellem disse to arme af immunresponset”.
Kildetekst:
“More recently, a more nuanced view of NK cells has emerged. NK cells are now recognized to express a repertoire of activating and inhibitory receptors that is calibrated to ensure self-tolerance while allowing efficacy against assaults such as viral infection and tumor development. Moreover, NK cells do not react in an invariant manner but rather adapt to their environment. Finally, recent studies have unveiled that NK cells can also mount a form of antigen-specific immunologic memory. NK cells thus exert sophisticated biological functions that are attributes of both innate and adaptive immunity, blurring the functional borders between these two arms of the immune response”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21212348/

192) Wrammert et al.: Broadly cross-reactive antibodies dominate the human B cell response against 2009 pandemic H1N1 influenza virus infection. Journal of Experimental Medicine, 2011 Jan 17; 208(1): 181–193.
“The 2009 pandemic H1N1 influenza pandemic demonstrated the global health threat of reassortant influenza strains. Herein, we report a detailed analysis of plasmablast and monoclonal antibody responses induced by pandemic H1N1 infection in humans. Unlike antibodies elicited by annual influenza vaccinations, most neutralizing antibodies induced by pandemic H1N1 infection were broadly cross-reactive against epitopes in the hemagglutinin (HA) stalk and head domain of multiple influenza strains.
The antibodies were from cells that had undergone extensive affinity maturation. Based on these observations, we postulate that the plasmablasts producing these broadly neutralizing antibodies were predominantly derived from activated memory B cells specific for epitopes conserved in several influenza strains…
We propose that the expansion of these rare types of memory B cells may explain why most people did not become severely ill, even in the absence of preexisting protective antibody titers. Recent studies in mice strongly support the idea that consecutive immunizations with antigens from divergent influenza stains can indeed hone the antibody response to preferentially target broadly protective conserved epitopes…
In conclusion, analyses of the 46 mAbs induced by pandemic H1N1 infection indicated frequent activation of broadly reactive B cells. We propose that these cells had a memory cell origin caused by cross-reactivity to conserved and functionally important epitopes”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3023136/

193) Bodewes et al.: Yearly influenza vaccinations: a double-edged sword? Bodewes et al. The Lancet Infectious Diseases, Volume 9, Issue 12, December 2009, Pages 784-788
”Det har vist sig – hovedsageligt hos dyr – at infektion med influenza A-vira kan inducere beskyttende immunitet mod influenza A-vira af andre ubeslægtede undertyper. Denne såkaldte heterosubtypiske immunitet giver ikke fuld beskyttelse, men kan begrænse virusreplikation og reducere morbiditet og mortalitet hos værten. Denne type immunitet kan være relevant for mennesker, når en ny undertype af influenza A-virus introduceres i befolkningen.
Forebyggelse af infektion mod sæsonbestemt influenzavirus med vaccination kan forhindre induktion af heterosubtypisk immunitet over for pandemiske stammer, hvilket kan være en ulempe for mennesker uden  influenza immunologisk hukommelse – f.eks. spædbørn”.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1473309909702634
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19879807/

194) Greenbaum et al.: Pre-existing immunity against swine-origin H1N1 influenza viruses in the general human population. 2009 Dec 1; 106(48): 20365–20370
“A major concern about the ongoing swine-origin H1N1 influenza virus (S-OIV) outbreak is that the virus may be so different from seasonal H1N1 that little immune protection exists in the human population. Memory T-cell immunity against S-OIV is present in the adult population and that such memory is of similar magnitude as the pre-existing memory against seasonal H1N1 influenza…the conservation of a large fraction of T-cell epitopes suggests that the severity of an S-OIV infection, as far as it is determined by susceptibility of the virus to immune attack, would not differ much from that of seasonal flu.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC2777968/

195) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Serum cross-reactive antibody response to a novel influenza A (H1N1) virus after vaccination with seasonal influenza vaccine. Morbidity and Mortality weekly Report, 2009 May 22;58(19):521-4.
“No increase in cross-reactive antibody response to the novel influenza A (H1N1) virus was observed among adults aged >60 years. These data suggest that receipt of recent (2005–2009) seasonal influenza vaccines is unlikely to elicit a protective antibody response to the novel influenza A (H1N1) virus”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19478718/

196) X. Ju et al.: Neutralizing antibodies derived from the B cells of 1918 influenza pandemic survivors. Nature, 2008 Sep 25;455(7212):532-6
“Here we show that of the 32 individuals tested that were born in or before 1915, each showed seroreactivity with the 1918 virus, nearly 90 years after the pandemic. Seven of the eight donor samples tested had circulating B cells that secreted antibodies that bound the 1918 HA. Thus, these studies demonstrate that survivors of the 1918 influenza pandemic possess highly functional, virus-neutralizing antibodies to this uniquely virulent virus, and that humans can sustain circulating B memory cells to viruses for many decades after exposure—well into the tenth decade of life”.
https://www.nature.com/articles/nature07231
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18716625/

197) Welsh et al.: No one is naive: the significance of heterologous T-cell immunity. Nature Reviewa Immunology, 2002 Jun;2(6):417-26.
”Memory T cells that are specific for one virus can become activated during infection with an unrelated heterologous virus, and might have roles in protective immunity and immunopathology. The course of each infection is influenced by the T-cell memory pool that has been laid down by a host’s history of previous infections, and with each successive infection, T-cell memory to previously encountered agents is modified”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12093008/

198) Berczi et al.: Neuroimmunoregulation and natural immunity. Domestic Animal Endocrinilogy,  1998 Sep;15(5):273-81
”Knoglemarvsaktivitet og leukocytfunktion er høj, og leveren omstiller til den hurtige produktion af akut-fase proteiner (APP). APP inkluderer LBP, CRP, fibrinogen, nogle komplementkomponenter, enzymhæmmere og anti-inflammatoriske proteiner, som kan stige i serum fra flere hundrede til tusinde gange inden for 24-48 timer. Derfor er naturlig immunitet en polyspecifik reaktion på homotoper, der fungerer som en øjeblikkelig forsvarsmekanisme i sundhed og som hurtigt forstærkes af cytokiner og hormoner under febersygdom. Dette er en yderst vellykket forsvarsreaktion, da febril sygdom i langt de fleste tilfælde fører til bedring og udvikling af adaptiv immunitet hos mennesker og højerestående dyr”.

Kildetekst:
”Bone marrow activity and leukocyte function are high and the liver is converted to the rapid production of acute-phase proteins (APP). APP include LBP, CRP, fibrinogen, some complement components, enzyme inhibitors, and anti-inflammatory proteins, which may rise in the serum from several hundred to a thousand times within 24-48 hr. Therefore, natural immunity is a polyspecific response to homotopes, which functions as an instantaneous defense mechanism in health and which is rapidly boosted by cytokines and hormones during febrile illness. This is a highly successful defense reaction, as in the overwhelming majority of cases, febrile illness leads to recovery and the development of adaptive immunity in man and higher animals”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9785030/

199) Valk et al.: SARS-Cov-2: The Relevance and Prevention of Aerosol Transmission. Journal of Occupational and Environmeltal Medicine. 2021 Jun 1;63(6):e395-e401
“However, the large number of COVID-19 infections cannot be explained only by droplet deposition or contact contamination. It seems very plausible that aerosols are important in transmitting SARS-Cov-2. It has been demonstrated that SARS-CoV-2 remains viable in aerosols for hours, facilitating rapid distribution of the virus over great distances. Aerosols may, therefore, also be responsible for so-called super-spreader events.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871953/

200) Hawks et al.: Infectious SARS-CoV-2 Is Emitted in Aerosol Particles. American Society for Microbiology, 2021 Oct 26;12(5): e0252721
“Respiratory viruses such as SARS-CoV-2 are transmitted in respiratory droplets and aerosol particles, which are released during talking, breathing, coughing, and sneezing. Noncontact transmission of SARS-CoV-2 has been demonstrated, suggesting transmission via virus carried through the air…. The majority of virus was contained within particles <5 μm in size. Thus, we provide direct evidence that, in hamsters, SARS-CoV-2 is an airborne virus.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34663099/

201) Setti et al.: Airborne Transmission Route of COVID-19: Why 2 Meters/6 Feet of Inter-Personal Distance Could Not Be Enough. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020 Apr 23;17(8):2932.
“Recently published studies support the hypothesis of virus transmission over a distance of 2 m from an infected person. Researchers have proved the higher aerosol and surface stability of SARS-COV-2 as compared with SARS-COV-1 (with the virus remaining viable and infectious in aerosol for hours) and that airborne transmission of SARS-CoV can occur besides close-distance contacts. Indeed, there is reasonable evidence about the possibility of SARS-COV-2 airborne transmission due to its persistence into aerosol droplets in a viable and infectious form. Based on the available knowledge and epidemiological observations, it is plausible that small particles containing the virus may diffuse in indoor environments covering distances up to 10 m from the emission sources, thus representing a kind of aerosol transmission”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340347/

202) Gohli et al.: Dispersion of SARS-CoV-2 in air surrounding COVID-19-infected individuals with mild symptoms. Indoor Air, 2022 Feb;32(2): e13001.
“Accumulating evidence suggests that SARS-CoV-2 can be transmitted by aerosols, and not only via larger respiratory droplets”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35225394/

203) Bahl et al.: Airborne or Droplet Precautions for Health Workers Treating Coronavirus Disease 2019? The Journal of Infectious Diseases, 2022 May 4;225(9):1561-1568
“Of 10 studies on horizontal droplet distance, 8 showed droplets travel more than 2 meters (≈6 feet), in some cases up to 8 meters. Available studies also show that SARS-CoV-2 can be detected in the air, and remain viable 3 hours after aerosolization”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32301491/

204) Port et al.: Increased small particle aerosol transmission of B.1.1.7 compared with SARS-CoV-2 lineage A in vivo. Nature Microbiology, 2022 Feb;7(2):213-223
“The major transmission route for SARS-CoV-2 is airborne. However, previous studies could not elucidate the contribution between large droplets and aerosol transmission of SARS-CoV-2 and its variants… Aerosol transmission of both variants was confirmed in all sentinels after 24 h of exposure as demonstrated by respiratory virus shedding and seroconversion. Productive transmission also occurred after 1 h of exposure, highlighting the efficiency of this transmission route… Interestingly, after donors were infected with a mix of both variants, the Alpha variant outcompeted the lineage A variant in an airborne transmission chain. Overall, these data indicate that a lower infectious dose of the Alpha variant, compared to lineage A, could be sufficient for successful transmission.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35017676/

205) Mallach et al.: Aerosol SARS-CoV-2 in hospitals and long-term care homes during the COVID-19 pandemic. PLOS One, 2021 Sep 30;16(9):e0258151
“We deployed particulate air samplers in rooms with COVID-19 positive patients in hospital ward and ICU rooms, rooms in long-term care homes experiencing outbreaks, and a correctional facility experiencing an outbreak. Samplers were placed between 2 and 3 meters from the patient. Aerosol (small liquid particles suspended in air) samples were collected onto gelatin filters by Ultrasonic Personal Air Samplers… In total, 138 samples were collected from 99 rooms. RNA samples were positive in 9.1% (6/66) of samples obtained with the UPAS 2.5μm samplers, 13.5% (7/52) with the UPAS 10μm samplers, and 10.0% (2/20) samples obtained with the Coriolis samplers. Viral RNA was detected in 15.1% of the rooms sampled. There was no significant difference in viral RNA recovery between the different room locations or samplers. Method development experiments indicated minimal loss of SARS-CoV-2 viability via the personal air sampler operation”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591919/

206) Tang et al.: Aerosol transmission of SARS-CoV-2? Evidence, prevention and control. Environmental International, 2020 Nov; 144: 106039
“We aimed to review the evidence of aerosol transmission of SARS-CoV-2. Several studies support that aerosol transmission of SARS-CoV-2 is plausible, and the plausibility score (weight of combined evidence) is 8 out of 9”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7413047/

207) Doremalen et al.: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine, 2020 Mar 17: NEJMc2004973.
“Our results indicate that aerosol and fomite transmission of SARS-CoV-2 is plausible, since the virus can remain viable and infectious in aerosols for hours and on surfaces up to days (depending on the inoculum shed)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7121658/

208) Jayaweera et al.: Transmission of COVID-19 virus by droplets and aerosols: A critical review on the unresolved dichotomy. Environmental Research, 020 Sep; 188: 109819
“The case studies found worldwide indicate that the behavior of the SARS-CoV-2 virus has been unprecedentedly unique with more survival and viable rates in the air and believed to linger in the air for an extended period.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293495/

209) Chatterjee et al.: How coronavirus survives for hours in aerosols. Physics of Fluids, 2021 Aug;33(8):081708
“Recently published titer measurements of SARS-CoV-2 in aerosols have disclosed that the coronavirus can survive for hours”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34471334/

210) M C Jarvis: Aerosol Transmission of SARS-CoV-2: Physical Principles and Implications. Frontiers in Public Health, 2020 Nov 23;8:590041
“Evidence has emerged that SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19, can be transmitted airborne in aerosol particles as well as in larger droplets or by surface deposits.
There are also opportunities to inactivate SARS-CoV-2 in aerosol form with sunlight or UV lamps”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33330334/

211) Finch et al.:  SARS-CoV-2 antibodies protect against reinfection for at least 6 months in a multicentre seroepidemiological workplace cohort. PLOS Biology Collection – Antiviral innate Immunity, 2022 Feb 10;20(2):e3001531
“The presence of SARS-CoV-2 antibodies at baseline is associated with around 72% to 86% reduced odds of a subsequent PCR positive test based on our point estimates. This suggests that primary infection with SARS-CoV-2 provides protection against reinfection in the majority of individuals, at least over a 6-month time period”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35143473/

212) Flacco et al.: Rate of reinfections after SARS-CoV-2 primary infection in the population of an Italian province: a cohort study. Journal of Public Health, Oxford Academics, 2021 Sep 8 : fdab346.
This study confirms previous findings on a low risk of SARS-CoV-2 reinfection. If confirmed, these findings suggest that more targeted restriction policies can be applied to the subjects that recovered after a first infection. Overall, these findings are in line with the available literature,3–6,8 suggesting that the natural immunity confers substantial protection in the first months after the primary infection: all the published cohort studies reported reinfection rates lower than 1%,3–6 and the only Italian study, on a sample of 1579 positive subjects, reported a virtually identical reinfection rate (0.32%).6 However, this is the first study with a follow-up longer than 12 months, and the first to provide data separately for the minors: notably, no reinfections were recorded after 12 months of follow-up, and none of the 832 included minors experienced a reinfection. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8522392/

213) Deadline, DR tv: Thea Kølsen Fischer, professor i public health, virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, forskningschef på Nordsjællands Hospital, tidligere leder af den nationale virusovervågning på Statens Serum Institut og uddannet disease detective på Centers for Disease Control i USA: ”80% får ingen eller kun milde symptomer med denne virus”.
Kildehenvisning: DR tv, Deadline 23.11.2021. i 22.50 minut.

214) Andeweg et al. Elevated risk of infection with SARS-CoV-2 Beta, Gamma, and Delta variant compared to Alpha variant in vaccinated individuals. Science Translational Medicine, 2022 Jul 21; eabn4338.
”We analyzed 28,578 sequenced SARS-CoV-2 samples from individuals with known immune status obtained through national community testing in the Netherlands from March to August 2021. We found evidence of an increased risk of infection by the Beta (B.1.351), Gamma (P.1), or Delta (B.1.617.2) variants compared to the Alpha (B.1.1.7) variant after vaccination. No clear differences were found between vaccines. However, the effect was larger in the first 14-59 days after complete vaccination compared to ≥60 days.
In contrast to vaccine-induced immunity, there was no increased risk for re-infection with Beta, Gamma or Delta variants relative to Alpha variant in individuals with infection-induced immunity”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35862508/

215) Borsche et al.COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients, 2021 Oct; 13(10): 3596.
”Konklusioner: Datasættene giver stærke beviser for, at lav D3 er en prædiktor snarere end blot en bivirkning af infektionen. På trods af igangværende vaccinationer anbefaler vi at hæve serum 25(OH)D-niveauerne til over 50 ng/mL for at forhindre eller afbøde nye udbrud på grund af undslippemutationer eller faldende antistofaktivitet”.

Kildetekst:
”Conclusions: The datasets provide strong evidence that low D3 is a predictor rather than just a side effect of the infection. Despite ongoing vaccinations, we recommend raising serum 25(OH)D levels to above 50 ng/mL to prevent or mitigate new outbreaks due to escape mutations or decreasing antibody activity”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8541492/

216) Cardozo et al.: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. International Journal of Clinical Practice, 2021 Mar;75(3):e13795.
“COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated… these vaccines… may worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE)… The specific and significant COVID-19 risk of ADE should have been and should be prominently and independently disclosed to research subjects currently in vaccine trials, as well as those being recruited for the trials and future patients after vaccine approval, in order to meet the medical ethics standard of patient comprehension for informed consent”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

217) Shelley et al: Impact of Microbiota: A Paradigm for Evolving Herd Immunity against Viral Diseases. Viruses, 2020 Oct; 12(10): 1150.
“Here, we outline several factors that can directly or indirectly alter the acquisition of immunity. Among those factors, the gut microbiota is an essential element that contributes to shaping individual immunity and thereby mapping the population immunity. Gut microbiota, along with nutrients and environmental factors, play an indispensable and cumulative role in establishing herd immunity against any infectious disease. We propose that heterologous immunity is the most important factor contributing protection against SARS-CoV-2 infection in India… Imbalance of nutrients perturbs microbiota and abrogates immunity. Thus, a particular population can become vulnerable to the infection…  Intestinal dysbiosis leads to environmental enteropathy (EE). As a consequence, the generation of herd immunity can either be delayed or not start in a particular cohort”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7599628/

218) Sanders: Stronger, More Robust Natural Immunity Thwarts Any Case for “Vaccine Passports”. American Institute for Economic Research, September 9, 2021.
“A growing body of research is making it increasingly clear that natural immunity to Covid-19 owing to previous infection is stronger, more durable, and broader than vaccine-induced immunity. Apart from not being unusual among infectious diseases, this fact has significant implications for governmental, school, employer, and business plans to harass and restrict people who aren’t vaccinated”.
https://www.aier.org/article/stronger-more-robust-natural-immunity-thwarts-any-case-for-vaccine-passports/?gclid=EAIaIQobChMI-uChscjc9QIV8EaRBR234AeWEAMYAyAAEgJuEPD_BwE

219) Sekine et al: Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell, 2020 Oct 1;183(1):158-168.
”Vores samlede datasæt viser, at SARS-CoV-2 fremkalder bredt rettede og funktionelt fyldte hukommelses-T-celle-responser, hvilket tyder på, at naturlig eksponering eller infektion kan forhindre tilbagevendende episoder af alvorlig COVID-19”.

Kildetekst:
“Our collective dataset shows that SARS-CoV-2 elicits broadly directed and functionally replete memory T cell responses, suggesting that natural exposure or infection may prevent recurrent episodes of severe COVID-19”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32979941/

220) https://www.berlingske.dk/danmark/coronapas-aendres-tidligere-smitte-beskytter-daarligere-end-vaccine
https://www.sst.dk/da/nyheder/2022/sundhedsstyrelsen-anbefaler-kortere-varighed-af-coronapasset

221) Trougakos et al: Adverse effects of COVID-19 mRNA vaccines: the spike hypothesis. Trends in Molecular Medicine, 2022 Jul; 28(7): 542–554.
“Adverse effects (AEs) following vaccination have been noted which may relate to a proinflammatory action of the lipid nanoparticles used or the delivered mRNA (i.e., the vaccine formulation), as well as to the unique nature, expression pattern, binding profile, and proinflammatory effects of the produced antigens – spike (S) protein and/or its subunits/peptide fragments – in human tissues or organs…
In mRNA vaccines, which are characterized by relatively rapid prototyping and manufacturing on a large scale, the S protein-encoding mRNA is delivered via lipid nanoparticles (LNPs) to human cells that produce the mature viral protein or related antigens…
Finally, as we essentially do not know for how long and at what concentration the LNPs and the antigen(s) remain in human tissues or the circulation of poor vaccine responders, the elderly, or children (see Outstanding questions), and given the fact that cellular immunity likely persists despite reduced in vitro neutralizing titers [28], boosting doses should be delivered only where the benefit–risk profile is clearly established”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9021367/

222) Ntouros et al: Effective DNA damage response after acute but not chronic immune challenge: SARS-CoV-2 vaccine versus Systemic Lupus Erythematosus. Clinical Immunology, 2021 Aug; 229: 108765.
“Whether and how an acute immune challenge may affect DNA Damage Response (DDR) is unknown. By studying vaccinations against Influenza and SARS-CoV-2 (mRNA-based) we found acute increases of type-I interferon-inducible gene expression, oxidative stress and DNA damage accumulation in blood mononuclear cells of 9 healthy controls, coupled with effective anti-SARS-CoV-2 neutralizing antibody production in all.

Increased DNA damage after SARS-CoV-2 vaccine, partly due to increased oxidative stress, was transient, whereas the inherent DNA repair capacity was found intact.

In contrast, in 26 patients with Systemic Lupus Erythematosus, who served as controls in the context of chronic immune activation, we validated increased DNA damage accumulation, increased type-I interferon-inducible gene expression and induction of oxidative stress, however aberrant DDR was associated with deficiencies in nucleotide excision repair pathways. These results indicate that acute immune challenge can indeed activate DDR pathways, whereas, contrary to chronic immune challenge, successful repair of DNA lesions occurs”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8171000/

223) Kowarz et al: Vaccine-induced COVID-19 mimicry syndrome. Elife, Cell Biology, Microbiology and infectious Disease, Jan 27, 2022.
”Meanwhile, scientists have proposed an immune-based pathomechanism and the condition has been coined vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)”.
https://elifesciences.org/articles/74974

224) Harvard researchers: COVID-19 vaccines could permanently alter human genomic DNA
https://www.imuno-medica.ro/news/Harvard-researchers-say-COVID-19-vaccines-could-permanently-alter-human-genomic-DNA-29

225) Danmark har 8,8% ikke-vestlige indvandrere (2020)
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/INTEGRATION-STATUS-OG-UDVIKLING

226) Sverige har 22% indvandrere (2020)
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/kronik-rammer-coronavirussen-isaer-indvandrere-og-fattige
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE10023884/206-procent-i-sverige/

227) Kanstrup og Petersen, København Universitet: Danmark og Sverige har »klaret sig fuldstændig ens – trods vidt forskellige strategier. Berlingske, den 08.7.2022.
https://www.berlingske.dk/kronikker/professor-og-virolog-om-doedstal-under-corona-danmark-og-sverige-har

228) Sundhedsmagasinet: Danmark kan spare 15-16% (30-32 mia. kr.) på de årlige sundhedsudgifter, ved at udrydde D-vitaminmangel, Dr tv, 2016.
https://youtu.be/ZMmce4TF7ZE?t=1323

229) 15% flere ældre over 80 år i Sverige ift. Danmark. Nordic Counsil of Minister: State of the Nordic Region, 201815, figur 2.4, side 28.
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1180241/FULLTEXT01.pdf

230) EBMPHET Consortium: COVID-19 Severity in Europe and the USA: Could the Seasonal Influenza Vaccination Play a Role? EBMPHET Consortium, June 7, 2020 (pre-print)
”Our analysis indicates that receiving seasonal influenza vaccination(s) in the past might be an additional risk factor for the elderly in terms of enhanced susceptibility to infection with SARS-CoV-2 and higher likelihood of a lethal outcome in case of infection. More research about this possible risk factor is urgently needed”.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621446

231) Kim et al: Duration of SARS-CoV-2 Natural Immunity and Protection against the Delta Variant: A Retrospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases, 2021 Dec 3 : ciab999.
”SARS-CoV-2 infection is highly protective against reinfection with Delta. Immunity from prior infection lasts at least 13 months. Countries facing vaccine shortages should consider delaying vaccinations for previously infected patients to increase access”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864907/

Meta-analyse, omfattende 15 mio mennesker:
232) Flacco et al: Risk of reinfection and disease after SARS-CoV-2 primary infection: Meta-analysis. European Journal of Clinical investigation, 2022 Oct;52(10):e13845
”A strong natural immunity follows the primary infection and may last for more than one year, suggesting that the risk and health care needs of recovered subjects might be limited. Although the reinfection rates considerably increased during the Omicron wave, the risk of a secondary severe or lethal disease remained very low. The risk-benefit profile of multiple vaccine doses for this subset of population needs to be carefully evaluated.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35904405/
Den her er interessant, henviser til flere af vores studier:
https://epicentre.org.za/2022/03/08/covid-protection/?gclid=EAIaIQobChMI3_m0mquC-wIVSeh3Ch2A3Qi8EAMYASAAEgLiDfD_BwE

233) Gazit et al: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Naturally Acquired Immunity versus Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: A Retrospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases, 2022 Aug 24;75(1):e545-e551.
”Methods: A retrospective observational study of 124 500 persons, compared 2 groups: (1) SARS-CoV-2-naive individuals who received a 2-dose regimen of the BioNTech/Pfizer mRNA BNT162b2 vaccine, and (2) previously infected individuals who have not been vaccinated.
Results: SARS-CoV-2-naive vaccinees had a 13.06-fold (95% confidence interval [CI], 8.08-21.11) increased risk for breakthrough infection with the Delta variant compared to unvaccinated-previously-infected individuals, when the first event (infection or vaccination) occurred during January and February of 2021. The increased risk was significant for symptomatic disease as well. When allowing the infection to occur at any time between March 2020 and February 2021, evidence of waning naturally acquired immunity was demonstrated, although SARS-CoV-2 naive vaccinees still had a 5.96-fold (95% CI: 4.85-7.33) increased risk for breakthrough infection and a 7.13-fold (95% CI: 5.51-9.21) increased risk for symptomatic disease.
Conclusions: Naturally acquired immunity confers stronger protection against infection and symptomatic disease caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 2-dose vaccine-indued immunity”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35380632/

234) Ridgway et al: Rates of COVID-19 Among Unvaccinated Adults With Prior COVID-19. Jama Network, JAMA Netw Open. 2022;5(4):e227650
“Among 121 615 patients with more than 10 million days of follow-up, unvaccinated individuals with prior symptomatic COVID-19 had 85% lower risk of acquiring COVID-19 than unvaccinated individuals without prior COVID-19. Prior studies investigating protection against SARS-CoV-2 reinfection found similar results, with protection associated with natural immunity ranging from 80.5% to 100%”.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791312

235) Verschoor et al: Natural immunity helps overcome the age-related decline of SARS-CoV-2 vaccine immunogenicity. The Lancet, July 2022
“Regarding SARS-CoV-2, most studies support this idea, with evidence of higher antibody responses in previously infected compared to uninfected vaccinees. In line with this, vaccine effectiveness against infection following second dose in previously uninfected adults declines from 85% after 1–2 months to 51% approximately 9 months later, whereas for those previously infected, effectiveness remains around 90% after 9 months”.
https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(22)00146-5/fulltext

236) Pugh et al: The unnaturalistic fallacy: COVID-19 vaccine mandates should not discriminate against natural immunity. British Medical Journal, Journal of Medical Ethics, Volume 48, Issue 6
”At the present time, however, it appears that requiring those with natural immunity to undergo vaccination is not clearly necessary to obtain a substantial public health benefit. If so, it is discriminatory to treat natural immunity differently to vaccine-mediated immunity, and this is something that ethical, evidence-based public health policy should reflect”.
https://jme.bmj.com/content/48/6/371

237) Townsend et al: The durability of natural infection and vaccine-induced immunity against future infection by SARS-CoV-2. PNAS, 2022 Aug 2; 119(31):
”Vaccines typically go through several phases of clinical trials prior to deployment. However, during this time, viral antigens will continue to accrue new sequence variation that will gradually or abruptly shift them away from the target of the vaccine. Consequently, the immune response to a vaccine will, by necessity, target an earlier strain of the pathogen than would the immune response to a contemporaneous natural infection. This difference in strain targeting will mean that immune evasion by the virus will likely be more advanced against immunity conveyed by a vaccine than against immunity conveyed by natural infection. Indeed, neutralization efficacy of the ancestrally targeted SARS-CoV-2 vaccines against successive selected strains declined precipitously against the insurgent delta and omicron variants (57), and natural infection by a predominant strain has been shown to update vaccine-mediated immune targeting, increasing the antigenic breadth of neutralizing capacity”.
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2204336119

238) Margiotti et al: Natural immune response and protection from SARS-CoV-2 reinfection. Acta Virologica Vol.65, No.4, p.333-338, 2021
”Although more studies are needed, evidence suggests that virus-specific B cell response in people with SARS-CoV-2 infection is rapidly generated and seems to be more reliable marker of long-lasting humoral responses than serum antibodies”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34796710/

239) Chemaitelly et al: Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural infection against reinfection. Journal of Travel Medicine, 2022 Sep 30;taac109
”Protection of natural infection against reinfection wanes and may diminish within a few years. Viral immune evasion accelerates this waning. Protection against severe reinfection remains very strong, with no evidence for waning, irrespective of variant, for over 14 months after primary infection”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36179099/

240) Mischlmayr et al: Observed protection against SARS-CoV-2 reinfection following a primary infection: A Danish cohort study among unvaccinated using two years of nationwide PCR-test data. The Lancet Regional Health – Europe, 2022 Sep; 20: 100452
”SARS-CoV-2 infection offered a high level of sustained protection against reinfection, comparable with that offered by vaccines…
The level of estimated protection against serious disease was somewhat higher than that against infection and possibly longer lasting”.
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00146-6/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9245510/

241) Flacco et al: Risk of SARS-CoV-2 Reinfection 18 Months After Primary Infection: Population-Level Observational Study.  Frontiers in Public Health, 2022 May 2;10:884121
“…the incidence of reinfection did not vary substantially over time: after 18-22 months from the primary infection, the reinfection rate was still 6.7‰, suggesting that protection conferred by natural immunity may last beyond 12 months. The risk of reinfection was significantly higher among females, unvaccinated subjects, and during the Omicron wave”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35586006/

242) Carazo et al: Estimated Protection of Prior SARS-CoV-2 Infection Against Reinfection With the Omicron Variant Among Messenger RNA–Vaccinated and Nonvaccinated Individuals in Quebec, Canada. Jama Network open, 2022 Oct; 5(10): e2236670.
“The findings of this study suggest that vaccination with 2 or 3 mRNA vaccine doses among individuals with prior heterologous SARS-CoV-2 infection provided the greatest protection against Omicron-associated hospitalization. In the context of program goals to prevent severe outcomes and preserve health care system capacity, a third mRNA vaccine dose may add limited protection in twice-vaccinated individuals with prior SARS-CoV-2 infection”.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9568797/

Q10 øger overlevelsen ved hjertesvigt

24. maj 2022

Ny oversigtsartikel fremhæver ubiquinon/Q10 som førstehåndsvalg ved hjertesvigt.

Hjertesvigt er en relativt hyppig lidelse, og opstår ofte som en følge af en blodprop i hjertet, som har efterladt et ar i hjertemusklen. Dette arvæv er bindevæv, som ikke har myokardiets normale muskelfunktion, og hvis en stor del af specielt venstre hjertekammers muskulatur er ude af drift, er det klart, at hjertet ikke kan pumpe så effektivt mere.

Det hyppigste symptom er dyspnø, det vil sige, at man trækker vejret hurtigere ved fysisk anstrengelse, fordi iltkoncentrationen i blodet ikke kan holdes oppe, når hjertet har nedsat evne til at pumpe blodet til iltning i lungerne.

Denne tilstand klassificeres klinisk i de såkaldte ”NYHA” grupper 1-4, som i sin tid blev defineret af New York Heart Association, deraf navnet.

I grove træk er det sådan, at i klasse 1 har man ingen gener ved almindelig aktivitet, i klasse 2 kan man ikke løbe, kun gå, i klasse 3 kun sidde, og i klasse 4 er man stort set sengeliggende.

Alt dette begrænses netop af dyspnø.

Man diagnosticerer og graduerer hjertesvigtet ved ultralyd-doppler-undersøgelse og måler specielt venstre hjertekammers ”slagvolumen” / EF (Ejection Fraction), som normalt er omkring 60% og tilfredsstilende ved 50%.

(Det er med hjertets volumen lidt som med lungerne. Man kan ikke tømme det helt for blod, ligesom man ikke kan tømme lungerne helt for luft. Derfor er det tilfredsstillende, hvis hjertet kan pumpe halvdelen af sit indhold ud ved hvert pulsslag).

Hjertemusklen kan svækkes af mange andre ting end en blodprop, og ved nogen af de forbigående tilstande, som f.eks. inflammation i hjertemusklen (myokardit), vil pumpefunktionen også kunne restitueres efterfølgende.

Men efter en blodprop er det vanskeligt, fordi det arvæv, som er dannet efter blodproppen, aldrig kommer til at pumpe aktivt igen.
Imidlertid er der håb, fordi den del af hjertemusklen, som ikke er beskadiget, godt kan blive stærkere.

Dette er der fokus på med genoptræning efter en blodprop, men der er også andet, der kan gøres. -Man kan nemlig optimere energiproduktionen i myokardiets celler.

Behandling af hjertesvigt
Den gængse behandling af hjertesvigt var i sin tid begrænset til vanddrivende medicin og digoxin, men har været under løbende udvikling og er i dag suppleret med ACE-hæmmere, Procoralan, SGLT-2-hæmmere og endda betablokkere, som en gang var kontraindiceret ved hjertesvigt.

Sådan udvikler behandlingerne sig løbende, og ideen med behandlingen er primært at aflaste hjertet og forebygge arytmier eller, at man får en blodprop igen.

Der er også patienter med hjertesvigt, som har gavn af en pacemaker, og hvis det er helt galt, -så en hjertepumpe eller en transplantation.

Stop en halv
Inden vi kører helt ud ad tangenten, skulle vi måske lige prøve at få lidt overblik. Hvad er det egentlig, vi ønsker at opnå?

Vi vil gerne opnå, at en person med hjertesvigt lever så godt som muligt så længe som muligt.

Skulle vi så ikke prøve det mindst indgribende, så vi undgår mange af de tunge bivirkninger, der er ved alle de ovennævnte behandlinger?

Alle de gængse behandlinger går på at aflaste hjertet. Men der er også muligheder for at gøre hjertet stærkere, så det pumper bedre med det tilbageværende muskelvæv. Motion er som nævnt en af mulighederne, men man kan også øge energiproduktionen i hver eneste hjertemuskelcelle.

Ubiquinon/Q10
I sidste uge blev publiceret en oversigtsartikel i Journal of Cardiovascular Development and Disease , som gennemgår 22 videnskabelige artikler (20 RCT) om Q10 anvendt mod hjertesvigt.

I de 16 artikler fandt de signifikant forbedring af pumpefunktion (EF) eller overlevelse eller begge dele. Der var i alle tilfælde omvendt korrelation mellem blodets koncentration af Q10 og forværring af symptomerne hos patienter med hjertesvigt, ligesom koncentrationen af Q10 var en indikator for levetiden.

Altså de, som havde lavest indhold af Q10 i blodet, havde hurtigt forværring af symptomerne, ligesom de levede kortere.
I tråd med dette fandt man tilsvarende, at tilskud af Q10 forbedrede hjertets pumpefunktion og øgede levetiden for disse patienter.

Artiklen fokuserer desuden på den uhensigtsmæssige effekt af statiner, som ikke blot sænker kolesterolproduktionen, men også produktionen af coenzym Q10, idet disse danner fælles syntesevej fra AcetylcoA over mevalonat til farnesylpyrofosfat. Denne syntese kræver bl.a. enzymet HMG-CoA reduktase, og dette enzym hæmmes af statiner.

Ofte ordineres statiner faktisk til patienter med hjertesvigt, selv om dette ifølge ovenstående burde være kontraindiceret.
Det bemærkes meget lakonisk, at Q10 har mindst lige så god dokumentationsvægt som den behandling, der i dag betragtes som guld-standarden for behandling af hjertesvigt. Motion er særdeles veldokumenteret, hvorimod digoxin og SGLT-2-hæmmere er ringe dokumenteret. Her må vi vist sige, at Q10 er betydeligt bedre dokumenteret.

I betragtning af den solide dokumentation og et fravær af interaktioner og bivirkninger med ubiquinon/Q10, er det et oplagt førstehåndsmiddel ved hjertesvigt, og bør implementeres overalt i det offentlige sundhedsvæsen.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Litt:

2022 Maj 16, Krzysztof J. Filipiak et al: Heart Failure, -Do We Need New Drugs or Have Them Already? A Case of Coenzyme Q10, J. Cardiovasc. Dev. Dis. 2022, 9, 161