Links DK

Links-ikon

Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin
Selskab for fagpersoner der beskæftiger sig med forebyggelse og behandling af sygdomme med fokus på ikke-legemsfremmede stoffer.
Link: www.dsom.dk/

British Medical Journal (BMJ)
Indeholder samtlige artikler publiceret i det ugentlige medicinske tidsskrift siden januar 1994.
Link: www.bmj.com

Circulation
American Heart Association (AHA)’s website.
Link: circ.ahajournals.org

Fødevarestyrelsen
Hører under Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender.
Link: www.fvst.dk

Helsedebatten
Helses sundhedsnyheder med nyt fra forskningsverdenen og fokus på kosttilskud. Mulighed for at kommentere og debattere.
Link: www.helse.dk/helsedebatten/

International Q10 Association
En almennyttig organisation hvis formål det er at udbrede essentiel forskningsviden om Q10’s biomedicinske aspekter for at sprede kendskab til grundlæggende biokemi samt forebyggende og terapeutiske effekter af Q10.
Link: http://icqaproject.org/

Journal of the American Medical Association (JAMA)
Tidsskrift for Den amerikanske Lægeforening (AMA).
Link: jama.ama-assn.org

Linus Pauling Institute
Bestemmer mikronutrienter og phytokemikaliers indvirkning på sundhed samt forebygge og behandle sygdom; at bestemme den oxidative og nitrative stress samt antioxidanters rolle inden for sundhed og sygdom; gennem forskning og undervisning at fremme kendskabet til Linus Paulings interesseområder.
Link: http://lpi.oregonstate.edu/

National Center for Biotechnology Information
En amerikansk kilde til information om molekylær biologi.
Link: www.ncbi.nlm.nih.gov

National Electronic Library for Health Programme
Et digitalt bibliotek bestående af helserelaterede kilder til brug for befolkning, sundhedspersonale og patienter i Storbritannien.
Link: https://pathways.nice.org.uk/

National Health Federation
En forbruger- og helsefrihedsorganisation som arbejder for at beskytte individets ret til at vælge at indtage helsekost, kosttilskud og benytte alternative behandlingsformer uden regeringsrestriktioner.
Link: www.thenhf.com

National Institute of Health, Office of Dietary Supplements (ODS)
Støtter og udbreder forskningsresultater inden for kosttilskudsområdet og forsyner regeringsinstanser med seneste resultater inden for kosttilskudsforskning.
Link: ods.od.nih.gov

Nature
Ugentlig internationalt forskningstidsskrift som tilvejebringer informationskilder inden for ledende biologiske og fysiske videnskaber.
Link: www.nature.com

New England Journal of Medicine (NEJM)
Indeholder både aktuelle udgivelser og et online-arkiv som er tilgængeligt via browsing, avanceret søgning og samlinger af sygdomme eller emner.
Link: http://www.nejm.org/

Q10facts.com
Forskningsbibliotekar Richard Morrill og gæsteskribenter beskriver og kommenterer ny og ældre forskning i coenzym Q10
Link: http://www.q10facts.com/

Selenmangel.dk
Forskningsbibliotekar Richard Morrill beskriver og kommenterer ny og ældre forskning i selen
Link: http://selenmangel.dk/

The Lancet
Internationalt forskningsmedicinsk tidsskrift.
Link: https://www.thelancet.com/

The Veris Research Information Service
Udbreder ernæringsmæssig information med vægt på den potentielle sundhedsfremmende nytte af antioxidanter, urter og andre nutrienter fundet i naturen.
Link: http://veriscommunity.net/vcdb.html

The Vitamin C Foundation
The Vitamin C Foundation er en amerikansk nonprofit organisation, hvis website indeholder omfattende information om vitamin C.
Link: www.vitamincfoundation.org/

United States National Library of Medicine (NLM)
Verdens største medicinske bibliotek.
Link: https://www.nlm.nih.gov/

Vitamin & Nutrition Center
Information om seneste forskning i vitaminer/mutivitaminer samt rådgivning omkring optimal indtagelse af disse.
Link: www.vitamins-nutrition.org

The Vitamin D Society
En canadisk non-profit-gruppe hvis formål blandt andet er at øge bevidstheden om de mange sundhedsmæssige forhold, der er stærkt forbundet med vitamin D-mangel.
Link: www.vitamindsociety.org/index.php

WHO Traditional and Complementary Medicine
Verdenssundhedsorganisationen WHO’s website om traditionel og komplementær medicin.
Link: http://www.who.int/health-topics/

John Campbell
Uddannet akut-sygeplejerske og underviser med en mastergrad i sundhedsvidenskab udsender gode og nøgterne infomationsvideoer på youtube
Link: https://www.youtube.com/channel/UCF9IOB2TExg3QIBupFtBDxg