Særrapport til Vitalrådets læsere

20. januar 2022

Kære læser
Dette er ikke et nyhedsbrev, som du plejer at se det.
Det er indledningen til en større rapport som analyserer og bringer orden i de mange misvisende og modstridende udsagn, der har præget mediernes og myndighedernes information om Covid-19. 

——————————

Vitalrådet har i de seneste måneder fået flere opfordringer til at analysere Covid-19-situationen for at bringe klarhed i den overvældende mængde af informationer, som synes at stritte i alle retninger.

Det illustreres meget tydeligt med et aktuelt eksempel fra Færøerne, hvor 2/3 af triple-vaccinerede og gennemtestede sygeplejersker  blev påvist smittet med Covid-19’s Omicron-variant få dage efter deres sammenkomst.

  • 33 sygeplejersker holdt julefrokost 3. december.
  • Alle var fuldvaccinerede + booster (3. stik).
  • Alle var testet negative, heraf et flertal med PCR-test inden for de sidste 36 timer.
  • Efter 3 dage var 21 af de 33 smittet med Omicron.

Som forklaring på dette siger myndighederne så, at vaccinerne kan forebygge alvorlig sygdom og død, men ikke smitte og videresmitte.

Og det er her, informationerne stritter i alle retninger og har fået vore læsere til at bede Vitalrådet om at udrede trådene.

Det er jo vanskeligt at se logikken i, at vi skal vaccinere vore børn, når de ikke selv bliver syge af Covid-19.  Men de skal vaccineres for ikke at smitte deres bedsteforældre – siger man.

Men når vaccinen ikke beskytter mod smitte og videresmitte, så er det argument jo væk.
Et andet eksempel, hvor logikken svigter, er coronapasset, som udelukkende skal sikre, at indehaveren ikke smitter andre.

Men når vaccinen ikke beskytter mod smitte og videresmitte, så bør det jo kun være tidligere syge samt nyligt testede, der kan få et grønt coronapas.  De vaccinerede kan jo godt smitte og burde således ikke have et coronapas uden testning som alle andre.

Flere af de restriktioner, som tynger det danske erhvervsliv og befolkningen, er uden nogen form for logik, og den dokumentation, som ligger til grund for disse, stritter i alle retninger.

Mange af de informationer, vi får fra myndighederne, er direkte modstridende. Vitalrådet skal derfor med denne analyse søge at bibringe læseren klarhed over specielt tre vigtige spørgsmål, når vi anskuer Covid-19’s sidste 3 vinter-epidemier i lyset af de sædvanlige influenza epidemier:

  1. Hvor farlig er Delta-varianten?
  2. Hvor farlig er Omicron-varianten?
  3. Hvad er cost/benefit ved vaccinen?

Vi vil desuden supplere med informationer om de immunologiske mekanismer, testmetoder samt forebyggelses- og behandlingsmuligheder.

Resumé
Hvad angår farlighed sammenlignet med influenza, er der ikke den store forskel. Delta-varianten synes at være som en svær influenza for nogle få procent, hvor den sætter sig i de nedre luftveje. Den smitter ikke så stor en del af befolkningen, men har nogenlunde samme dødelighed som influenza.

Omikron varianten spredes væsentlig hurtigere end deltavarianten og influenza med en fordoblingstid på 1,2 døgn. Til gengæld er den væsentligt mildere, sætter sig hovedsageligt kun i de øvre luftveje og har betydet et stort fald i behovet for indlæggelse og intensiv behandling, ligesom dødeligheden er meget lav, nærmest ubetydelig.

Der synes at hvile en grundliggende biologisk misforståelse bag udviklingen af vacciner, hvis tanken var, at de skulle være ”et supervåben” til at stoppe en epidemi, endsige en pandemi.

Vaccinerne beskytter ikke mod smitte eller videresmitte, men yder i godt 3 måneder en faldende beskyttelse mod svær sygdom og død. Men efter 3-4 måneder er vaccineeffekten direkte negativ for Omikron, således at risikoen for at blive smittet er 76 % større, end hvis man slet ikke er vaccineret. Hvad angår smitte, har vaccinerne ingen effekt på Omikron-varianten, hvilket fjerner ethvert argument for at vaccinere børn.

De foreliggende data viser desuden, at reinfektion hovedsageligt sker hos vaccinerede, og ikke hos personer med naturlig immunitet efter Covid-19.

Læs hele rapporten                                                                                                                                                                                                                       Download Vitalrådets Covid-19-Rapport

 

God læselyst

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

Niels Harrit
Lektor KU (pens)
Lic.scient. (kemi)