EF-domstolens Generaladvokat udtaler: Kosttilskudsdirektivet er ugyldigt

5. april 2005

De mange milloner europæiske kosttilskudsbrugere har grund til at være glade i dag. På baggrund af helsefrihedsalliancen Alliance for Natural Health’s retslige udfordring af det meget omdiskuterade Kosttilskudsdirektiv ved EF-domstolen, har EF-domstolens chefjurist Generaladvokat Geelhoed udtalt, at EUs Kosttilskudsdirektiv er ugyldigt i forhold til EU-retten.

Dermed er chancen forøget for at de mange kosttilskudsbrugere, som ønsker at tage kosttilskud for at tage vare på deres helbred, kan bevare denne mulighed.

Modstanden mod det planlagte EU-direktiv har været voksende i de sidste fem år og kosttilskudsbrugere øjner nu en mulighed for at kunne vinde sagen, som vel bedst kan sammenlignes med kampen mellem David og Goliath.

Generaladvokaten fremkom med sine udtalelser i Luxembourg kl. 9.30 til morgen:

  • Kosttilskudsdirektivet overtræder proportionalitetsprincippet – et af EF-domstolens grundlæggende principper (fordi)
  • Direktivet tager ikke tilstrækkeligt hensyn til kravet om retslig beskyttelse, retslig sikkerhed og fornuftig administration.
  • Direktivet er dermed ugyldigt i forhold til EU-retten.

Generaladvokatens udtalelse ikke lig med en retsafgørelse; EF-domstolen vil komme med sin endelige afgørelse i juni i år, men domstolen følger normalt Generaladvokatens anbefalinger 80 procent.

Hvis EF-domstolen godkender anbefalingerne vil det kosttilskudsforbud, som ellers er planlagt til at skulle træde i kraft pr. 1. august i år, blive ophævet. Det planlagte forbud gælder (ca. 270) vitamin- og mineralformer, der ikke findes på EU-direktivets “Positivliste” og derfor vil blive forbudt at sælge og umulige at købe.

Oppositionen mod Positivliste-konceptet mener, at de videnskabelige krav til næringsstoffer for at komme på denne liste er alt for restriktive, snævre og baseret på en for svag forskning.

For eksempel ser det ud til, at kun syntetisk produceret selen kan risikere at blive tilladt på Positivlisten, hvorimod den naturlige form som findes i fx paranødder kan blive forbudt.

Det gælder også de syntetiske udgaver af E-vitamin (der ofte benyttes i de rapporterede forsøg, som giver negative resultater), der ifølge direktivet vil blive tilladt, mens de naturlige og mere kropsvenlige E-vitaminformer står til at blive forbudt.

Biopat Inge Lundberg-Hansen hilser med glæde Generaladvokatens melding velkommen, og udtaler: “Der findes så megen sygdom. Vi ved at kosttilskud forebygger og at kosttilskud kan spare mange for de meget udbredte lidelser som fx astma og allergi, og at folk ved hjælp af kosttilskud kan få mere energi, et bedre helbred og humør, bedre forhold til familie, arbejde og økonomi. Vi er mange, der vil være glade for, hvis Kosttilskudsdirektivets forbud ikke træder i kraft”.

Biopat og helsekostekspedient Agathe Langhof mener, at Kostilskudsdirektivets forbud vil gøre folk meget vrede, så hun er også glad for dagens positive nyhed. Hun siger: “Mange flere mennesker er afhængige af deres vitaminer og mineraler end myndighederne er klar over. Kosttilskudsbrugere udgør ikke længere en minoritet, men snarere halvdelen af befolkningen. Og Kosttilskudssagen har gjort modsætninger mellem medicinalindustriens produkter og kosttilskuddene tydeligere for folk, og de vil selv bestemme over deres helbred. Men måske må vi ikke blive for sunde og for gamle?”

Læge Claus Hancke, formand for Vitalrådet udtaler: “Generaladvokatens udtalelse er det første tegn vi ser på en sund dømmekraft i forbindelse med EUs Kosttilskudsdirektiv og det er mit inderlige håb, at EF-domstolen følger Generaladvokatens anbefaling”.

________________________________

For yderligere information:
Alliance for Natural Health (ANH)

www.iom.dk