Åbent bekymringsbrev til Styrelsen for Patientsikkerhed

26. oktober 2023

Åbent bekymringsbrev til Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Lægemiddelstyrelsens godkendelse- og Sundhedsstyrelsens anbefaling af Covid-19 vacciner

Vitalrådet har modtaget et ”åbent bekymringsbrev” fra cand.scient. Ole Vestergaard vedrørende de nye vacciner, som for tiden udrulles til ældre borgere. Da dette bekymringsbrev ligger i forlængelse af de informationer, Vitalrådet tidligere har bragt, bliver det åbne brev hermed også sendt til vore abonnenter som nyhedsbrev.

Højst usædvanligt har Vitalrådet modtaget en anmeldelse af Sundhedsstyrelsen (SST) og Lægemiddelstyrelsen (LMST).
Anmeldelsen er sendt som et ” åbent bekymringsbrev” til Styrelsen for patientsikkerhed (STPS).

Det er STPS, som holder øje med, at der ikke forekommer uforsvarlig behandling af borgere fra autoriserede sundhedspersoner, og normalt initieres det typisk ved at en læge sender et bekymringsbrev til STPS vedrørende en kollega, som lægen skønner er til fare for sine patienter, hvorefter STPS tager affære.

I dette tilfælde er det noget så usædvanligt som en borger, der sender et bekymringsbrev til STPS vedrørende to myndigheders uforsvarlige behandling af ”patienter”, nemlig landets ældre borgere.

Nyhedsbrevets kyndige læsere vil vide at læse dette, og kan gennemgå den ret stærke dokumentation, der ligger til grund for dette bekymringsbrev, som bringes nedenstående.

Pas på dig selv og andre.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

—————————————-

Læsø 25-10-2023

Til:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Fra:
Ole Vestergaard, cand. scient.
Kongevejen 29
9940 Læsø

Andragende:
Som 65+ årig dansker (’patient’) er jeg bekymret på egne – og andre 65+ åriges vegne – over Sundhedsstyrelsens (Jonas Egebart) og Lægemiddelstyrelsens (Mette Aaboe Hansen) anbefalinger og håndtering vedrørende den pågående vaccination til 65+ årige med ”Pfizer Comirnaty Omicron XBB.1.5”.

Problemet:
1) Det er bekymrende, at SST anbefaler 65+ årige at blive vaccineret, og at LMST ikke har trukket deres godkendelse tilbage. Nye statistiske data viser klart, at især ældre borgere hermed ikke behandles forsvarligt.

Den nye Omicron XBB 1.5 vaccine synes at være blevet godkendt på et nærmest fraværende grundlag (godkendt til nødstilfælde). Til grund for godkendelsen af XBB 1.5 vaccine fra Pfizer var et enkelt eksperiment med 10 mus tildelt den tidligere BA4/BA5 bivalente og 10 mus tildelt den nye XBB.1.5 monovalente vaccine. De blev injiceret to gange med 21 dages mellemrum.

Ingen kontrolgruppe, ingen test på mennesker. Den nye booster blev godkendt til et enkelt 30 mcg skud hos mennesker 1).
Efterfølgende er der foretaget flere forsøg på mennesker med XBB 1.5 vaccinen. Man kan fra scratch beskrive bivirkninger, og Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen skal have den cadeau, at den nye COVID-19 vaccine markedsføres med skærpet indberetningspligt – med særlig OBS på myokarditis og perikarditis. Men bekymrende, at der nu er oplysninger om, at der i nogle af disse forsøg med de ’nye COVID-19 vacciner’ var uoverensstemmelse mellem testvacciner og den markedsførte vaccine 2). For dansk vinkel uoverensstemmelse vedrørende Pfizer Comirnaty Omicron XBB.1.5. At der nu også er oplysninger om, at Pfizer inden markedsføring og i starten af deres markedsføring af ’den gamle COVID-19 vaccine’ ganske var klar over, at deres vaccine kunne slå nogle ihjel 3)4), gør det generelt belastende, at der står Pfizer på en vaccine.

Diskursen omkring COVID-19-vacciner har løbende været præget af en foruroligende stigning i rapporterede bivirkninger, og der har været alarmerende rapporter om overdødelighed 5)6)7)8)9)10)11).

Uden nogen form for reaktion fra sundhedsmyndigheder – endsige suspension af COVID-19 vacciners markedsførings-tilladelser. Måske sundhedsmyndigheder mener, de har manglet signifikante beviser på en årsagssammenhæng. Det er der nu.

17. september 2023 blev der publiceret en rapport 12) (epidemiologiske data fra sytten ækvatoriale og sydlige halvkuglelande – spændende over 4 kontinenter – omfattende 9,10% af verdens befolkning og 10,3% af de verdens-omspændende COVID-19 vaccinationer), der klart viser, at kausaliteten i overdødelighed nu er tilstrækkelig påvist, så man kan konkludere, den er bevist. Endvidere får man via detaljerede data i undersøgelsen en hidtil uset sikkerhed for, at der er en aldersafhængighed af den dødelige toksicitet fra COVID-19 vacciner. Risikoen for død per vaccination stiger eksponentielt med alderen. Som jeg har forstået, forventes og ’tilgiver’ man i traditionelle vacciner cirka én alvorlig bivirkning pr. 1 million 13) . De data vedrørende alvorlige bivirkninger (dødsfald), der nu foreligger, er himmelråbende langt herfra. I den nye rapport 12) konstateres, at det samlede resultat fra de 17 lande mht. overskydende dødsfald forårsaget af COVID-19-vaccinationer (alle aldre) svarer til 1 dødsfald pr. 800 injektioner. Hos 65+ årige er der forskellige delresultater, der er endnu mere foruroligende.

Sundhedsstyrelsen bør straks gennemføre en absolut pause af den grundløse folkesundhedspolitik med at prioritere ældre til indsprøjtning med COVID-19-vacciner, indtil valide risk-benefit-analyser er lavet og offentligt rapporteret.

2) At det nu er bevist, at alle 65+ årige bringes i fare med COVID-19 vaccination, gør det ydermere betænkeligt, at COVID-19 vaccinationerne sker på apoteker, i sportshaller, m.m., hvor der ikke er akut beredskab.
På f.eks. apoteker findes adrenalinpakker jo på lageret, men apotekspersonalet kan ikke bruge dem. Og ingen steder kan der gives iltbehandling.

3) Summa summarum
Hvis COVID-19 vaccinationer ikke øjeblikkeligt bliver standset, ser jeg ikke Jonas Egebart og Mette Aaboe Hansen som tovholdere for beskyttelse af 65+ årige danskere, men som tovholdere i et spil russisk roulette, hvor jetonerne er alle 65+ årige danskere.

Referencer

1] https://petermcculloughmd.substack.com/p/breaking-pfizer-xbb15-Xxx
2] https://marceldegraaff.nl/wp content/uploads/2023/10/Letter-suspension-marketing-authorizations-_231005_093400.pdf?utm_source=substack&utm_medium=email
3] Michels, C.et al. Forensic Analysis of the 38 Subject Deaths in the 6-Month Interim Report of the Pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA Vaccine Clinical Trial. Preprints. 2023. 2023090131. Doi.org/10.20944/preprints202309.0131.v1
4] https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-withdrawn-worldwide/5780561
5] Rancourt, D.G.Probable causal association between India’s extraordinary April-July 2021 excess-mortality event and the vaccine rollout /// Correlation Research in the Public Interest. 2022. https://correlation-canada.org/report-probable-causalassociation-between-indias-
extraordinary-april-july-2021-excess-mortality-event-and-thevaccine-rollout.
6] Rancourt, D.G. et al. Age-stratified COVID-19 vaccine-dose fatality rate for Israel and Australia /// Correlation Research in the Public Interest. 2023. https://correlation-canada.org/report-age-stratified-covid-19-vaccine-dose-fatality-rate-for-israel-and-australia.
7] Hulscher, N. et al. A Systematic Review of Autopsy Findings in Deaths after COVID-19 Vaccination. Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=4496137 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4496137.
8] Tuvali, O. et al. The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients-A Large Population-Based Study. J Clin Med. 2022 11,8; side 2219. Doi: 10.3390/jcm11082219. PMID: 35456309; PMCID: PMC9025013.0
9] Sun, C.L.F. et al. Increased emergency cardiovascular events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID-19 wave. Sci 2) Tuvali, O. et al. The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients-A Large Population-Based Study. J Clin Med. 2022 11,8; side 2219. Doi: 10.3390/jcm11082219. PMID: 35456309; PMCID: PMC9025013.
10] Aarstad, J.et al. Is there a Link between the 2021COVID-19 Vaccination Uptake in Europe and 2022 Excess All-Cause Mortality?. Preprints2023, 2023020350. https://doi.org/10.20944/preprints202302.0350.v1
11] de Boer et al. (2023): Pieter T. de Boer, Jan van de Kassteele, Eric R.A. Vos et al. /// Age-specific severity of SARS-CoV-2 in February 2020 – June 2021 in the Netherlands /// medRxiv. 2023. doi.org/10.1101/2023.02.09.23285703.
12] Rancourt, D.G.et al. COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere. CORRELATION. 2023. Research in the Public Interest, Report, 17 September 2023. https://correlation-canada.org/covid-19-vaccine-associated-mortality-in-the-Southern- Hemisphere/ 
13] Malhotr,,A.M. How Pharmaceutical Overreach, Corruption and HealthSystem Failures Birthed COVID /// Chapter 13 (pp. 166-177) in: Canary In a Covid World: How Propaganda and Censorship Changed Our (My) World, C.H. Klotz (Ed.), Canary House Publishin., 2023. ISBN: 978-1-7390525-3-9.

Bemærk: Nogle af disse referencer er fjernet på Google. Men alle var pr. 25. oktober 2023 tilgængelige via andre søgemaskiner. Prøv evt. Vivaldi. Styrelsen for Patientsikkerhed afviste allerede dagen efter brevet var afsendt (25. okt. 23) at behandle klagen/bekymringen.