Når myndigheder lyver, bliver sandheden ”fake news”
Når myndigheder lyver, bliver sandheden ”fake news”

                     24. maj 2024

Klar til næste pandemi?

Medierne varmer op med nye virushistorier et par gange om måneden, og WHO er ved at være klar med en ny traktat, som vil få den forgangne pandemi til at blegne mod de kommende indgreb i borgerrettigheder, personlig frihed og ytringsfrihed.

Men vi hører ikke et ord.

Er det fordi politikerne ikke aner, hvad der foregår?

Eller er de så optaget af det kommende EU-valg, at WHO kan få lov til at agere diskret i skyggen af valget?

I disse uger arbejder WHO diskret og hurtigt for at få medlemsstaterne til at ratificere ret så omfattende ændringer til det internationale pandemiregulativ.

Alle disse tiltag sigter blandt andet mod at give WHO mere magt på bekostning af medlemsstaterne.

Hvorfor skal det ændres i al hast og uden offentlig debat?

Hvad er det for ændringer, som offentligheden kunne tænkes at opponere imod?

De første ændringsforslag var ret så rabiate og er nærmere beskrevet i nyhedsbrev og kronik i Nordjyske 1/3-23. Disse blev mødt med en del modstand af de samme kredse, som ændringsforslaget vil kunne bortcensurere.

Man havde et centralt forslag om at oprette en særlig afdeling til at formidle ”den rette viden” samt censurere information, der måtte stride mod denne; -et bolværk mod det, som efter WHO’s opfattelse var fake news og misinformation.

Mange har den opfattelse, at WHO er en neutral, offentlig institution under FN.

Det er den ikke.

En meget stor del af WHO’s budget er finansieret af private donorer, herunder den farmaceutiske industri.
Rimeligheden af dette har aldrig haft politisk interesse, og alligevel er man på vej ind i en jungle af paragraffer, som i fremtiden vil kunne knægte vor personlige frihed og borgerrettigheder.

Den norske professor i retsvidenskab Morten Walløe Tvedt har 21/10-23 publiceret en meget grundig juridisk gennemgang af udviklingen i WHO og analyse af udkastet til ny Pandemitraktat, som WHO ønsker gennemført. Disse tiltag er mere bindende og særdeles håndfaste ordrer til de enkelte medlemslande, som skal udvise loyalitet over for Generaldirektørens anbefalinger. Samme Generaldirektør er også den, der udvælger medlemmerne til den rådgivende gruppe, nemlig den meget magtfulde ”Emergency Committee”, som dog skal have medlemmer fra de ramte lande, men i artikel 49 nævnes desværre ikke, at komiteens medlemmer skal være uafhængige af vaccineindustrien.
Når man betænker WHO’s flossede image fra pandemien (svineinfluenza) i 2009, er dette en alvorlig mangel i ændringsforslaget.

Det er derfor også et problem, at det er Generaldiretøren, som beslutter, om verden eller en region befinder sig i en folkesundhedskrise af international interesse.
Indpakket i smukke ord betyder det mere direkte magt til WHO og til Generaldirektørens person i særdeleshed, da denne alene beslutter, om en tilfældig influenza skal erklæres for ”pandemi”, hvorefter hele orkesteret spiller med alle de indskrænkninger i vores frihed, vi var underkastet for 4 år siden.

Jeg mindes, da jeg i maj-2020 i et interview fortalte, at man kunne forebygge svær sygdom og død af covid-19 med tilstrækkeligt D-vitamin i kroppen. Interviewet blev lagt på YouTube, men da det nåede 50.000 seere, blev det fjernet som ”medicinsk misinformation”.

Dette til trods for, at der allerede da var videnskab, der begrundede mine udtalelser, som nævnt i nyhedsbrev d.6/5-20.

Det var dengang.

Siden er der publiceret et hav af videnskabelige studier, som bekræfter netop dette udsagn (se litteraturliste nedenfor).

Dette er blot ét af mange eksempler på de udsagn, som under pandemien blev stemplet og censureret som misinformation, men som siden har vist sig at hvile på solid videnskabelig evidens.

Samme kunne siges om den manglende effekt af isolation og afstandskrav på to meter, om manglende effekt af masker, om undertrykkelse af viden om, at naturlig immunitet var mere effektiv og længere varende end vaccineimmunitet, om fejlinformationen om at vaccinerede ikke smitter videre, hvilket var hele rationalet bag vaccination af børn; -og mange flere eksempler på ting, som politikere og myndigheder mere eller mindre bevidst har bildt os ind på diverse pressemøder.

Og hvad har politikerne og Sundhedsstyrelsen så lært af Covid-19-pandemien fra 2020?

Har de indset og erkendt, at de aktivt har forholdt befolkningen viden om muligheder for at beskytte sig? Har de forstået, hvor alvorligt det er?

Har de forstået, at de har hæmmet mennesker i at få viden om at beskytte sig selv mod alvorlig sygdom og død?

Jeg har forståelse for, at en sådan erkendelse kan rumme en del samvittighedsnag, og dette kan naturligvis blokere for en erkendelse af de faktiske forhold.

Men lad det så være. Vi kan alle tage fejl.

Men vi bør også lære af vore fejl.

Hvis politikerne ratificerer de nye ændringsforslag fra WHO, så cementerer de ikke blot de gamle fejl, men de øger også muligheden for igen at censurere videnskabelige publikationer, som går WHO’s interesser for nær.

Så vil vi igen se forbud mod at ordinere medicin, som kunne hjælpe. Vi vil igen se bortcensurering af gode råd, der måtte hjælpe, og befolkningen vil igen blive efterladt hjælpeløs i WHO’s vold uden viden om, at der er let tilgængelige muligheder for at undgå at blive syg.

Og det sker i disse uger.

Pas på dig selv og andre.
Du får brug for det.

Claus Hancke
Speciallæge i almen medicin

 

Litt:

Vitamin D reduces with very high confidence mortality, ICU admission, hospitalization, recovery, cases, viral clearance, and in pooled analysis, high confidence for progression, and very low confidence for ventilation. 8th treatment shown with ≥3 clinical studies in October 2020, now with p <0.00000000001 from 120 studies, and recognized in 8 countries.
Vitamin D for COVID-19: real-time meta analysis of 316 studies (120 treatment studies and 196 sufficiency studies) Covid Analysis, May 18, 2024, Version 282
https://c19early.org/dmeta.html

 

As a safe, widely available, and affordable treatment, Vitamin D may help to reduce the severity of the COVID-19 pandemic.
Association between vitamin D supplementation and COVID-19 infection and mortality.
Jason B. Gibbons et al. Nature Scientific Reports volume 12, Article number: 19397 (2022).
https://www.nature.com/articles/s41598-022-24053-4

 

In this observational study, low levels of 25(OH)D were associated with a higher risk of severe COVID‐19.
Vitamin D status and severity of COVID‐19.
Nete Munk Nielsen et al. Nature, Scientific Reports volume 12, art.19823 (2022)
https://www.nature.com/articles/s41598-022-21513-9

 

Reduced vitamin D values resulted in a higher infection risk, mortality and severity COVID-19 infection. Supplementation may be considered as preventive and therapeutic measure.
Therapeutic and prognostic role of vitamin D for COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies.
Fausto Petrelli et al. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology Volume 211, July 2021, 105883.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076021000765

 

Effect of Calcifediol Treatment and best Available Therapy versus best Available Therapy on Intensive Care Unit Admission and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Pilot Randomized Clinical study. Castillo ME, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, Alcalá Díaz JF,  Miranda JL, Bouillon R, Quesada Gomez JM, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology (2020).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764

 

Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths.
William B Grant, Henry Lahore, Sharon L McDonnell, Carole A Baggerly, Christine B French, Jennifer L Aliano, Harjit P Bhattoa, Nutr. 2020 Apr 2;12(4):988.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252338/

 

In conclusion, we found significant crude relationships between vitamin D levels and the number COVID-19 cases and especially the mortality caused by this infection. The most vulnerable group of population for COVID-19, the aging population, is also the one that has the most deficit Vitamin D levels.
The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality.
Petre Cristian Ilie,Simina Stefanescu,Lee Smith, Aging Clinical and Experimental Research (2020) 32:1195–1198.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-020-01570-8

 

In the randomized trials and meta-analysis, vitamin D supplementation has been shown to have protective effects against respiratory tract infections; therefore, people who are at higher risk of vitamin D deficiency during this global pandemic should consider taking vitamin D supplements to maintain the circulating 25(OH)D in the optimal levels (75–125 nmol/L).
Nurshad Ali, J Infect Public Health. 2020 Oct; 13(10): 1373–1380.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7305922/

 

Aggregated evidence from 11 randomized controlled trials indicates that supplementation with vitamin D could be an effective means of preventing respiratory tract infection.
Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
Peter Bergman, Åsa U. Lindh, Linda Björkhem-Bergman, and Jonatan D. Lindh. PLoS One. 2013; 8(6): e65835.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686844/

 

Deaths of treatment for COVID-19 leaves us with no choice but to take precautionary and prophylactic measures to stand a better chance to fight this pandemic. We conclude that correlation exists between Vit D levels and COVID-19 susceptibility and Vit D could prove to be an essential element in our fight against COVID-19.
Vitamin D Levels and COVID-19 Susceptibility: Is there any Correlation?
Karan Razdan, Kuldeep Singh and Dilpreet Singh, Med Drug Discov. 2020 Sep; 7:100051.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7266578/

 

Vitamin D Insufficiency May Account for Almost Nine of Ten COVID-19 Deaths: Time to Act. Comment on: “Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients”.
Hermann Brenner and Ben Schöttker. Nutrients 2020, 12, 2757.
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/12/3642

 

COVID-19 fatalities, latitude, sunlight, and vitamin D. Paul B. Whittemore, PhD Am J Infect Control. 2020 Sep; 48(9): 1042–1044.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319635/

 

As a conclusion, in this period when we fought against the COVID-19 pandemic, which affected many countries around the world and caused thousands of people to die, no clear agent has been found in its treatment. In fact, an easily accessible agent such as vitamin D may be an important weapon in our hands. However, there was no clear evidence for high-dose or dose of vitamin D supplementation in patients with SARS-CoV-2 infection.
Although there is a need for more research related to this subject, we think that supplementing vitamin D as a part of standard nutrition may be somewhat effective in providing clinical benefit.
Is Vitamin D One of the Key Elements in COVID-19 Days?
M. T. Aslan, İ.Ö.Aslan and Öner Özdemir.
J Nutr Health Aging. 2020 Jun 13:1–2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293167/

 

African Americans (AAs) have a much higher risk of COVID-19 infection and death than white Americans. Now, however, it is well-known that AAs have much higher COVID-19 infection and mortality rates. Based on the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001–2010, the prevalence of serum 25(OH)D concentrations <50nmol/l was 72% for blacks, 43% for Hispanics, and 19% for whites. Of all the risk factors, AAs have for becoming infected with COVID-19, raising serum 25(OH)D concentrations is the easiest one to counter”.
Evidence That Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. William Burgess Grant, Carole Baggerly, Henry Lahore. Nutrients, June 2020, 12(6):1620.
https://www.researchgate.net/publication/341810531

 

Vitamin D treatment shortened hospital stay and decreased mortality in COVID-19 cases, even in the existence of comorbidities.
Rapid and Effective Vitamin D Supplementation May Present Better Clinical Outcomes in COVID-19 (SARS-CoV-2) Patients by Altering Serum INOS1, IL1B, IFNg, Cathelicidin-LL37, and ICAM1.
Mustafa Sait Gönen et al., Nutrients. 2021 Nov; 13(11): 4047.
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/11/4047

 

SARS-CoV-2 positivity is strongly and inversely associated with circulating 25(OH)D levels, a relationship that persists across latitudes, races/ethnicities, both sexes, and age ranges. Our findings provide impetus to explore the role of vitamin D supplementation in reducing the risk for SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease.
SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. Harvey W. Kaufman et al. PlosOne 2020 september 17.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252

 

Low serum vitamin-D levels were significantly associated with the risk of COVID-19 infection.
Vitamin D Deficiency and Comorbidities as Risk Factors of COVID-19 Infection: A Systematic Review and Meta-analysis.
Pinki Mishra et al. J Prev Med Public Health 2022;55:321-333.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9371781/

Rediger dit abonnement    |    Se online