Stegte sild – er de så gode for hjertet?

15. marts 2005

En amerikansk undersøgelse siger, at man kan undgå hjerteflimmer (atrieflimmer) ved at få fed fisk. Danske forskere kommer til det diametralt modsatte resultat. Er det fordi, danskere kan lide stegt fisk?

I midten af 2004 kunne forskere fra Harvard universitet i Boston offentliggøre, at hvis man spiser godt med fed fisk, har man mindre risiko for hjerteflimmer – forkammerflimmer, eller atrieflimmer.

Atrieflimmer er den stærkt uregelmæssige hjerteaktion, som før eller senere opstår hos et stort antal ældre, og som kræver livsvarig blodfortyndende behandling.

Helt præcist havde amerikanerne fundet, at risikoen for atrieflimmer var 35 % mindre hos dem, der fik fed fisk mindst fem gange om ugen, og 24 % mindre hos dem, der fik det 1-3 gange om måneden – sammenlignet med dem, der fik det meget sjældent.

Men det er mere indviklet end som så: I januar 2005 offentliggjorde to danske læger, at et stort indtag af fed fisk ifølge deres undersøgelse forøger risikoen for atrieflimmer. Nærmere bestemt er risikoen 44 % højere hos den femtedel, der får mest, end den er hos dem, der får mindst.

Er man så ikke lige vidt? Et groft gennemsnit af de to undersøgelser siger jo, at det er hip som hap, om man får fed fisk (TV-avisen omtalte dog kun den danske undersøgelse. Den har jo, ifølge sædvanlig logik, størst interesse).

Hvorfor de forskellige resultater? Går man under overfladen, viser det sig, at de to undersøgelser er stærkt forskellige.

Der var ca. 5.000 deltagerne i den amerikanske undersøgelse. De var gennemsnitligt 73 år. I den danske deltog ca. 50.000, men de var 18 år yngre, gennemsnitligt 55 år. Næsten hver femte af de ældre amerikanere fik atrieflimmer i de 12 år, undersøgelsen varede, mens det samme gjaldt mindre end 2% af danskerne, der desuden kun blev fulgt i knap seks år. Alt i alt observerede amerikanerne dobbelt så mange, der fik atrieflimmer, som danskerne (hhv. 980 og 456).

Stegning forvansker fiskeolien
Hvordan identificerede man dem, der fik atrieflimmer? De amerikanske deltagere fik hvert år en hjerteundersøgelse. Her blev alle med atrieflimmer opdaget. Oplysninger om danskerne blev derimod udelukkende indhentet fra sygehusene – man gik altså ud fra, at alle med atrieflimmer havde været indlagt.

Dette medfører en usikkerhed: Selv om de fleste blev indlagt, er det langt fra sikkert, alle blev. Atrieflimmer kan udmærket behandles i almen praksis.

Særligt vigtigt var det, at amerikanerne opdagede, at der er forskel på virkningen af stegt fisk og anden fisk. Stegt fed fisk forøgede risikoen en anelse, mens ikke-stegt (fed) fisk formindskede den. Fed fisk, der blev stegt, forhøjede tilsvarende ikke blodets indhold af fiskeolie (n-3-fedtsyrer). Til sammenligning oplyser den danske undersøgelse ikke, hvordan fisken blev tilberedt. Man skelnede slet ikke.

Ingen af undersøgelserne redegjorde for, hvor mange og hvem der tog tilskud af fiskeolie: Heller ikke dette – centrale – spørgsmål var stillet i den danske undersøgelse. I den amerikanske ændrede oplysningerne dog på den anden side ikke det samlede resultat.

Altså: En stor, detaljeret og nøjagtig amerikansk undersøgelse har vist, at fed fisk formindsker risikoen for atrieflimmer med omkring en tredjedel. En mindre – og mindre detaljeret – dansk undersøgelse har vist det modsatte.

Men størrelsen er næppe det afgørende. Det er nok væsentligere at gå den tanke, at tilberedningen af fisken spiller en rolle. Fiskeolie ødelægges af høj varme, som mere eller mindre forvandler n-3-fedtsyrerne til n-6-fedtsyrer, transfedtsyrer og skadelige iltnings-produkter.

Den amerikanske gruppe har for nylig offentliggjort, at fed fisk – som vel at mærke ikke er stregt – mindsker risikoen for hjerneblødning (der for det meste skyldes blodprop i hjernen) i omtrent samme omfang som risikoen for atrieflimmer. Stegt fed fisk gør det modsatte!
Vitalrådet.


Referencer:

1. Dariush Mozaffarian et al. Fish intake and risk of incident atrial fibrillation. Circulation 2004;116:368-73.
2. n-3 Fatty acids consumed from fish and risk of atrial fibrillation or flutter : The Danish Diet, Cancer and Health Study. Am J Clin Nutr 2005;81:50-4
3. Mozaffarian D et al. Fish consumption and stroke risk in elderly individuals: the cardiovascular health study.

Arch Intern Med 2005 Jan 24;165(2):200-6.
www.americanheart.org
www.americanheart.org/presenter.jhtml
www.ajcn.org
archinte.ama-assn.org
www.iom.dk

Der er nu afgørende enighed om fiskeolie

10. januar 2005

For første gang er der enighed om, at kronisk mangel på fiskeolie giver øget risiko for hjertesygdom. En officiel amerikansk rapport fastsætter et anbefalet indtag for alle voksne.

Det ser ud til, at der nu er afgørende enighed blandt eksperter om, at hjertesygdom og kronisk mangel på fedtsyrerne i fiskeolie hænger sammen. Det fremgår af en rapport, offentliggjort i Current Atherosclerosis Reports, og udarbejdet på foranledning af USAs føderale sundhedsmyndigheder.

Ifølge rapporten er indicierne for en sammenhæng mellem denne fedtsyremangel og dødsfald af hjertesygdom år for år blevet stærkere. Det er fiskeoliens indhold af de to n-3-fedtsyrer eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA), der tæller. Ifølge rapporten har DHA og EPA ”klare hjertebeskyttende virkninger”.

Det fremgår samtidig, at både nationale amerikanske og internationale ekspertpaneler nu anbefaler større indtag af n-3-fedtsyrerne. Det daglige indtag anbefales at være 450 mg om dagen (EPA+DHA), men for personer med kendt hjertesygdom 1.000 mg. Det svarer til hhv. ca. 1,5 gram almindelig fiskeolie til de fleste, men tre gram ved hjertesygdom – eller halvt så meget af et koncentreret fiskeolie-produkt i kapselform.

Rapporten fremhæver, at ifølge både celle- og dyreforsøg er n-3-fedtsyrerne i stand til at forebygge uregelmæssig hjerteaktion, og at dette nu yderligere er bekræftet ved forsøg på mennesker – som det også er fremgået tidligere her på siden. Specielt kan fedtsyrerne modvirke den uhyre udbredte og ofte generende forkammerflimmer. Alt i alt nedsættes risikoen for dødsfald som følge af hjertesygdom med 25 % ved tilstrækkeligt indtag af fiskeolie som anført.

Styrken af disse beviser er nu så omfattende, at rapporten opfordrer til måling af blodets indhold af disse fedtsyrer på lige fod med måling af blodtryk, kolesterol m.m., når risikoen for hjertesygdom skal vurderes. Det vurderes samtidig, at det nu må være en national prioritet at sikre alle et tilstrækkeligt indtag af fiskeolie.
Vitalrådet.


Referencer:

Harris WS. Are omega-3 fatty acids the most important nutritional modulators of coronary heart disease risk? Curr atheroscler Rep. 2004;6:447-52.

lansbury.bwh.harvard.edu/docosahexaenoic_acid_reviews_L.htm
www.iom.dk

Farligt at ophøre med fiskeolie!

8. september 2004

Af meddelelser i pressen de seneste dage er det fremgået, at fiskeolie ifølge en dansk undersøgelse ikke forebygger hjerteflimmer. Mange har fået det indtryk, at fiskeolie overhovedet ikke gavner hjertet. Dette er i højeste grad forkert! Af hensyn til de mange, der tager fiskeolie af hensyn til hjertet, er det utroligt vigtigt at denne fejl rettes! Det kan være farligt at ophøre med tilskuddet!

Adskillige undersøgelser har vist, at et beskedent indtag af fiskeolie effektivt forhindrer hjertestop. Den måske mest pålidelige undersøgelse, det såkaldte GISSI-forsøg, der i 1999 blev offentliggjort i The Lancet, omfattede 11.000 mænd, der alle på forhånd havde haft blodprop i hjertet og med stor sandsynlighed ville få en ny.

I dette lodtrækningsforsøg halverede fiskeolie risikoen for pludseligt hjertestop og nedsatte den samlede dødelighed med 20 %. Ingen anden medicin kan forebygge hjertedødsfald i det omfang!

Den danske undersøgelse er ikke, som GISSI, et behandlingsforsøg med de garantier for korrekte konklusioner dette indebærer. Studiet er ikke blindet og har f.eks. ingen kontrolgruppe, hvis deltagere får blindtabletter (placebo).

Desuden drejer spørgeskemaet sig om indtagelse af fisk, og hvis man svarer ja, fordi man spiser torskepinde og rødspættefileter, så er der ikke meget fiskeolie i den kost. Det er derfor højst tvivlsomt, hvad man kan udlede af en sådan spørgeskemaundersøgelse.

Fiskeolie nedsætter bedre end nogen hjertemedicin risikoen for dødsfald som følge af blodprop i hjertet, dvs. i hjertets kransårer. Der er fuldkommen videnskabelig enighed om dette, og intet i den danske undersøgelse modsiger det. Det er højst ulykkeligt – ja direkte farligt – hvis presseforlydender lokker hjertepatienter til at standse tilskuddene.
Vitalrådet.


Referencer:

1) Albert C. Fish oil – an appetising alternative to anti-arrhytmic drugs? Lancet 2004;363:1412-3
2) Schrepf, R et al. Immediate effects of n-3 fatty acid infusion on the induction of sustained ventricular tachycardia. Lancet 2004;363:1441-2

www.thelancet.com
www.iom.dk

Fiskeolie effektiv mod hjertestop

7. juli 2004

Læger fra Münchens Universitetshospital har i en interessant undersøgelse vist, at fiskeolie antageligt i meget høj grad kan forebygge tilfælde af hjertestop.

Hvis åreforkalkning i hjertet er dødsårsagen, indtræder døden i hvert andet tilfælde som et uvarslet hjertestop. Den ramte falder ganske enkelt om. I ca. hvert andet af disse tilfælde er hjertestoppet både det første og sidste tegn på sygdommen, og ofte har en blodprop været den udløsende faktor.

Læger fra München’s Universitetshospital har i en interessant undersøgelse vist, at fiskeolie antageligt i meget høj grad kan forebygge disse tilfælde af hjertestop. Det skete i et eksperiment med ti hjertepatienter, der alle havde høj risiko for hjertedød og derfor havde fået indopereret en defibrillator, der kan sætte hjertet i gang igen.

Eksperimentet skulle undersøge, om fiskeolie beskytter mod de rytme-forstyrrelser, der kan føre til hjertedød. Alle ti patienter havde tendens til anfald, hvor hjertet slår med op mod 200 slag i minuttet. Dette er meget tit en forløber for såkaldt ventrikelflimmer, der er årsag til næsten alle såkaldte hjertestop. Ved ventrikelflimmer er hjertets aktion forvandlet til en meget hurtig og svag dirren.

I den tyske undersøgelse søgte man med elektrisk stimulation at fremkalde den risikable rytmeforstyrrelse, som patienterne var disponerede for at få. Som ventet var det let at fremprovokere anfald. Hos tre af de syv lykkedes det dog ikke, men det viste sig, at de i modsætning til de øvrige var vant til at spise fisk 2-3 gange om ugen. De syv resterende fik udløst anfald, som blev afbrudt med defibrillatoren.

Det opsigtsvækkende var, at efter at de derpå havde fået fiskeolie som infusion i en åre, var det hos fem af disse syv umuligt at fremkalde anfald! Tilbage var kun to, som tilsyneladende ikke blev beskyttet af fiskeolie. Den ene af disse havde trods infusionen (af hvad der svarer til ca. 12 gram almindelig fiskeolie) af uforklarlige grunde meget lavt indhold af fiskeolie i blodet.

Alt i alt var otte af de ti patienter så effektivt beskyttede af fed fisk eller fiskeolie, at det var umuligt at fremkalde de livsfarlige anfald hos dem. Men det tyske forsøg er kun et pilotforsøg. Det skal efterfølges af større og grundigere, før virkningen kan anses for sikker.

Resultatet stemmer dog med andre fund fra meget store undersøgelser. Den berømteste af disse er det italienske GISSI-studie fra 1999, der var et lodtrækningsforsøg med 11.000 mænd, der havde overlevet en nylig blodprop i hjertet. Det viste med stor sikkerhed, at tilskud af fiskeolie medførte et samlet fald i dødelighed på ca. 20 % og et fald i risikoen for pludselig hjertedød på mere end 50 %.

Den tyske undersøgelse, der er offentliggjort i The Lancet, kan ifølge tidsskriftets redaktionelle kommentar vise vejen til brug af fiskeolie som et ufarligt og mere appetitligt alternativ til traditionel hjertemedicin. Fiskeolie kan først og fremmest gøre det langt mindre farligt at få en blodprop i hjertet!
Vitalrådet.


Referencer:

1. Albert C. Fish oil – an appetising alternative to anti-arrhytmic drugs? Lancet 2004;363:1412-3.
2. Schrepf R et al. Immediate effects of n-3 fatty acid infusion on the induction of sustained ventricular tachycardia. Lancet 2004;363:1441-2.

www.thelancet.com
www.iom.dk

Fiskeolie – en hjertesag

7. marts 2003

Fedtsyrerne i fiskeolie kan forebygge hjertesygdomme hos ældre mennesker. Det har en del forbrugere og læger gode erfaringer med, men det er nu også bekræftet i en undersøgelse, som netop er offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition.

Forsøget omfattede 360 personer på 65 år, og forskerne nåede frem til, at en høj koncentration af fedtsyrerne DHA og EPA er forbundet med en lavere risiko for at dø af blodpropper i hjertet.

– Her er igen et godt eksempel på, at det kan betale sig at forebygge med naturlige midler som fiskeolie, siger formanden for Vitalrådet, læge Claus Hancke.

– Fiskeolie nedsætter risikoen for både blodpropper og åreforkalkning, så der er sund fornuft i at tage fiskeolie, specielt hvis man ikke spiser så meget fisk.

– Forskningsresultater af denne type får desværre alt for lidt opmærksomhed i Danmark, tværtimod har vi ofte fået at vide, at kosttilskud slet ikke nytter. Som forbruger kan det derfor være svært at vide, hvad man skal tro.

– Derfor mener jeg, at en sober information om kosttilskud som fx fiskeolie bør være én af de oplagte opgaver for et kommende bredt råd for motion og ernæring, siger Hancke, der er speciallæge i almen medicin og daglig leder af Institut for Orthomolekylær Medicin i Lyngby.

Videnskaben ved i dag meget lidt om sammenhængen mellem hjertesygdomme hos ældre og kroppens indhold af disse fedtsyrer, og derfor hilses undersøgelser som denne velkommen af de læger, der til daglig arbejder med orthomolekylær medicin, populært sagt: Biologisk medicin.

Vitalrådet.

 

Reference:
American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 77, No. 2, 319-325, February 2003

Essentielle fedtsyrer, forskningsreferencer

Januar 1999

1. Adler AJ, Holub BJ: Effect of garlic and fish-oil supplementation on serum lipid and lipoprotein concentrations in hypercholesterolemic men. Am J Clin Nutr 65:445-450, 1997.
2. Albert CM, Hennekens CH, Willett WC, Manson JE, et al.: Fish consumption and risk of sudden cardiac death. JAMA 279:23-28, 1998.
3. Amusquivar E, Ruperez FJ, Barbas C, Herrera E: Low arachidonic acid rather than alpha-tocopherol is responsible for the delayed postnatal development in off… J Nutr 130:11:2855-65, 2000.
4. Annuzzi G, Rivellese A, Capaldo B, Di Marino L, et al.: A controlled study on the effects of n-3 fatty acids on lipid and glucose metabolism in non-insulin-dependent diabet. Atherosclerosis 87:1:65-73, 1991.
5. Appel LJ: The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on blood pressure. Omega-3 News:1:1-4 , 1994.
6. Ariza-Ariza R, Mestanza-Peralta M, Cardiel MH: Omega-3 fatty acids in rheumatoid arthritis: an overview. Semin Arthritis Rheum 27:6:366-370, 1998.
7. Ascherio A, Rimm EB, Stampfer MJ, Giovannucci EL, et al.: Dietary intake of marine n-3 fatty acids, fish intake, and the risk of coronary disease among men. N Engl J Med 332:15:977-982, 1995.
8. Bagga D, Capone S, Wang HJ, Glaspy JA, et al.: Dietary modulation of omega-3/omega-6 polyunsaturated fatty acid ratios in patients with breast cancer. J Natl Cancer Inst 89:15:1123-31, 1997.
9. Barham JB, Edens MB, Fonteh AN, Johnson MM, et al.: Addition of eicosapentaenoic acid to gamma-linolenic acid-supplemented diets prevents serum arachidonic acid… J Nutr 130:8:1925-1931, 2000.
10. Bartels M, Nagel E, Pichlmayr R What is the role of nutrition in ulcerative colitis? A contribution to the current status of diet therapy in treatm. Langenbecks Archiv fur Chirurgie 380:1:4-11, 1995.
11. Begin ME, Das UN, Ells G, Horrobin DF: Selective killing of human cancer cells by polyunsaturated fatty acids. Prostaglandins Leukotrienes and Medicine 19:177-186, 1985.
12. Begin ME, Das UN: A deficiency in dietary gamma-linolenic and/or eicosapenta- enoic acids may determine individual susceptibility to AIDS. Medical Hypotheses 20 20:1-8, 1986.
13. Belluzzi A, Brignola C, Campieri M, Pera A, et al.: Effect of an enteric-coated fish-oil preparation on relapses in Crohn’s disease. New England Journal of Medicine 334:24:1557-60, 1996.
14. Berth-Jones J, Graham-Brown RA: Placebo-controlled trial of essential fatty acid supplementation in atopic dermatitis published erratum appea. Lancet 341:8860:1557-1560, 1993.
15. Bittiner SB, Tucker WF, Cartwright I, Bleehen SS: A double-blind, randomised, placebo-controlled trial of fish oil in psoriasis. Lancet 1:8582:378-380, 1988.
16. Bjørneboe A, Søyland E, Bjørneboe GE, Rajka G, et al.: Effect of dietary supplementation with eicosapentaenoic acid in the treatment of atopic dermatitis. Br J Dermatol 117:4:463-469, 1987.
17. Bonefeld-Jørgensen EC, Møller SM, Hansen JC: Modulation of atherosclerotic risk factors by seal oil: a preliminary assessment. International. J. of Circumpolar Health 60:25-33, 2001.
18. Brown JE, Wahle KW: Effect of fish-oil and vitamin E supplementation on lipid peroxidation and whole-blood aggregation in man. Clin Chim Acta 193:3:147-56, 1990.
19. Brown M: Do vitamin E and fish oil protect against ischaemic heart disease? Lancet 354:441-442, 1999.
20. Burkow IC, Henderson RJ: Analysis of polymers from autoxidized marine oils by gel permeation HPLC using a light-scattering detector. Lipids 26:3:227-231, 1991.
21. Cathcart ES, Mortensen RF, Leslie CA, Conte JM, et al.: A fish oil diet inhibits amyloid P component (AP) acute phase responses in arthritis susceptible mice. J Immunol 139:1:89-91, 1987.
22. Cathcart ES, Gonnerman WA, Leslie CA, Hayes KC: Dietary n-3 fatty acids and arthritis. J Intern Med Suppl 225:731:217-23, 1989.
23. Cathcart ES, Gonnerman WA: Fish oil fatty acids and experimental arthritis. Rheum Dis Clin North Am 17:2:235-242, 1991.
24. Christensen M S, Mortimer B, Høy C, Redgrave T G: Clearance of Chylomicrons following Fish Oil and seal Oil Feeding Nutr. Res. 15:3:359-368, 1995.
25. Cleland LG, Hill CL, James MJ: Diet and arthritis. Baillieres Clin Rheumatol 9:4:771-85, 1995.
26. Cleland LG, French JK, Betts WH, Murphy GA, et al.: Clinical and biochemical effects of dietary fish oil supplements in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 15:10:1471-5, 1988.
27. Cleland LG, Gibson RA, Neumann M, French JK: The effect of dietary fish oil supplement upon the content of dihomo-gammalinolenic acid in human plasma phospholipids. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 40:1:9-12, 1990.
28. Cleland LG, James MJ: Rheumatoid arthritis and the balance of dietary N-6 and N-3 essential fatty acids :editorial. Br J Rheumatol 36:5:513-4, 1997.
29. Christensen JH, Aaroe J, Knudsen N, Dideriksen K, et al.: Heart rate variability and n-3 fatty acids in patients with chronic renal failure–a pilot study. Clinical Nephrology 49:2:102-106, 1998.
30. Christensen JH, Christensen MS, Dyerberg J, Schmidt EB: Heart rate variability and fatty acid content of blood cell membranes: a dose-response study with n-3 fatty acids. Am J Clin Nutr 70:3:331-7, 1999.
31. Christensen JH, Gustenhoff P, Korup E, Aarøe J, et al.: Effect of fish oil on heart rate variability in survivors of myocardial infarction. BMJ 312:677-78, 1996.
32. Christophe A: Effects of feeding a supplement of gamma-linolenic acid containing oils with fish oil on the fatty acid composition. In: Gamma-Linolenic Acid, ed. Yung-Sheng Huang, D.:168-174, 1996.
33. Connor SL, Connor WE: Are fish oils beneficial in the prevention and treatment of coronary artery disease?. Review[53 refs] American Journal of Clinical Nutrition 66:4 Suppl:1020S-1031, 1997.
34. Connor W: Fish oil prevents death from heart disease. PUFA Newsletter 3:3:1 (1999)
35. Connor WE: Importance of n-3 fatty acids in health and disease. Am J Clin Nutr 71:1 Suppl:171S-5S, 2000.
36. Darlington G, Jump A, Ramsey N: Dietary treatment of rheumatoid arthritis. Practitioner 234:1488:456-460, 1990.
37. Das G: Fish oil in heart disease. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 27:12:569-77, 1989.
38. D’Aquino M, Benedetti PC, Di Felice M, Gentili V, et al.: Effect of fish oil and coconut oil on antioxidant defence system and lipid peroxidation in rat liver. Free Radic Res Commun 12-13 Pt 1:147-152, 1991.
39. de Deckere EA: Possible beneficial effect of fish and fish n-3 polyunsaturated fatty acids in breast and colorectal cancer. Eur J Cancer Prev 8:3:213-21, 1999.
40. de Deckere EA, Korver O, Verschuren PM, Katan MB: Health aspects of fish and n-3 polyunsaturated fatty acids from plant and marine origin. Eur J Clin Nutr 52:10:749-753 , 1998.
41. Dehmer GJ, Popma JJ, van den Berg EK, Eichhorn EJ, et al.: Reduction in the rate of early restenosis after coronary angioplasty by a diet supplemented with n-3 fatty acids. N Engl J Med 319:12:733-40 (1988)
42. Deutch B, Bonefeld Jørgensen E, Hansen JC: Menstrual discomfort in Danish women reduced by dietary supplements of omega-3 PUFA and B12 (Fishoil or Sealoil)
43. Rome: Women’s Health in the Year 2000 (conf. paper:1 (1998)
44. Deutch B, Jørgensen EB, Hansen JC: N-3 PUFA from fish-oil or seal-oil reduce atherogenic risk indicators in Danish women. Nutrition Research 20:8:1065-1077 (2000)
45. Deutch B, Jørgensen EB, Hansen JC: Menstrual discomfort in Danish women reduced by dietary supplements of omega-3 PUFA (fish-oil or seal-oil) and B12. Nutrition Research 20:5:621-631 (2000)
46. Deutch B: Menstrual pain in Danish women correlated with low n-3 polyunsaturated fatty acid intake. European Journal of Clinical Nutrition 49:7:508-16 (1995)
47. DeLuca P, Rothman D, Zurier RB: Marine and botanical lipids as immunomodulatory and therapeutic agents in the treatment of rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 21:3:759-77 (1995)
48. Dolecek TA: An ongoing evaluation of dietary polyunsaturated fatty acids and mortality in the multiple risk factor intervention trial. Omega 3 News 7:4:1-3 (1992)
49. Dyerberg J: Bioavailability of n-3 fatty acid formulations. Annual Meeting, Eur Soc for Clin Invest:1-2 (1995)
50. El Boustani S, Colette C, Monnier L, Descomps B, et al.: Enteral absorption in man of eicosapentaenoic acid in different chemical forms. Lipids 22:10:711-4 (1987)
51. Endres S, Ghorbani R, Kelley VE, Georgilis K, et al.: The effect of dietary supplementation with n-3 PUFA’s on the synthesis of interleukin-1 and TNF… N Engl J Med 320:5:265-71 (1989)
52. Espersen GT, Grunnet N, Lervang HH, Nielsen GL, et al.: Decreased interleukin-1 beta levels in plasma from rheumatoid arthritis patients after dietary supplementation. Clin Rheumatol 11:3:393-5 (1992)
53. Fahrer H, Hoeflin F, Lauterburg BH, Peheim E, et al.: Diet and fatty acids: can fish substitute for fish oil? Clin Exp Rheumatol 9:4:403-6 (1991)
54. Fernandez E, Chatenoud L, La Vecchia C, Negri E, et al.: Fish consumption and cancer risk. Am J Clin Nutr 70:1:85-90 (1999)
55. Fish oil: Lancet 1:8594:1081-3 (1988)
56. Gadek JE, DeMichele SJ, Karlstad MD, Pacht ER, et al.: Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in patients with acut … Crit Care Med 27:8:1409-20 (1999)
57. Geusens P, Wouters C, Nijs J, Jiang Y, et al.: Long-term effect of omega-3 fatty acid supplementation in active rheumatoid arthritis. A 12-month, double-blind, contr … Arthritis Rheum 37:6:824-9 (1994)
58. Gibson RA: The effect of diets containing fish and fish oils on disease risk factors in humans. Aust N Z J Med 18:5:713-22 (1988)
59. Gogos CA, Ginopoulos P, Salsa B, Kalfarentzos F, et al.: Dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids plus vitamin E restore immunodeficiency and prolong survival for severely… Cancer 82:2:395-402 (1998)
60. Grimsgaard S, Bønaa KH, Hansen JB, Myhre ESP: Effects of highly purified eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on hemodynamics in humans. Am J Clin Nutr 68:52-59 (1998)
61. Grubb BP: Hypervitaminosis A following long-term use of high-dose fish oil supplements. Chest 97:5:1260 (1990)
62. Guallar E, Hennekens CH, Sacks FM, Willett WC, et al.: A prospective study of plasma fish oil levels and incidence of myocardial infarction in U.S. male physicians. J Am Coll Cardiol 25:2:387-94 (1995)
63. Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T: Effects of a new fluid fish oil concentrate, ESKIMO-3, on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and blood pressure. J Intern Med 227:5:347-53 (1990)
64. Haglund O, Luostarinen R, Wallin R, Wibell L, et al.: The effects of fish oil on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and MDA in humans supplemented with vitamin E. J Nutr 121:2:165-9 (1991)
65. Harel Z, Biro FM, Kottenhahn RK, Rosenthal SL: Supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of dysmenorrhea in adolescents Am J Obstet Gynecol 174:1335-38 (1996).
66. Harris WS. n-3 Long-chain polyunsaturated fatty acids reduce risk of coronary heart disease death: extending the evidence to the elderly. Am J Clin Nutr 2003;77 279-280. http://www.ajcn.org/cgi/content/full/77/2/279
67. Hartmann G, Endres S: n-3 polyunsaturated fatty acids and human cytokine synthesis. In: Handbook of Essential Fatty Acid Biology (Yehu:Chapt. 5:103-113 (1997)
68. Heller A, Koch T, Schmeck J, van Ackern K: Lipid mediators in inflammatory disorders. Drugs 55:4:487-96 (1998)
69. Hibbeln JR: Fish consumption and major depression. Lancet 351:1213 (1998)
70. Hodge L, Salome CM, Peat JK, Haby MM, et al: Consumption of oily fish and childhood asthma risk see comments. Med J Aust 164:3:137-40 (1996)
71. Hogg RJ: A randomized, placebo-controlled, multicenter trial evaluating alternate-day prednisone and fish oil supplements. Am J Kidney Dis 26:5:792-6 (1995)
72. Hogg RJ: A randomized, placebo-controlled, multicenter trial evaluating alternate-day prednisone and fish oil supplements. Am J Kidney Dis 26:5:792-6 (1995)
73. Holm T, Andreassen AK, Aukrust P, Andersen K, et al.: Omega-3 fatty acids improve blood pressure control and preserve renal function in hypertensive heart transplant… Eur Heart J 22:5:428-36. (2001)
74. Holub B, Hunter E: Health effects of fish, fish oils. JAOCS 65:11 (Nov):1722-1726 (1988)
75. James MJ, McClelland LG: Dietary n-3 fatty acids and therapy for rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 27:2:85-97 (1997)
76. James MJ, Gibson RA, Cleland LG: Dietary polyunsaturated fatty acids and inflammatory mediator production. Am J Clin Nutr 71 (suppl):1 (s):343s-8s (2000)
77. Kaasgaard SG, Hølmer G, Høy CE, Behrens WA, et al.: Effects of dietary linseed oil and marine oil on lipid peroxidation in monkey liver in vivo and in vitro. Lipids 1992 27:10:740-5 (1992)
78. Kang JX, Leaf A: Prevention of fatal cardiac arrhythmias by polyunsaturated fatty acids. Am J Clin Nutr 71:1 S:202S-07S (2000)
79. Knapp HR, FitzGerald GA: The antihypertensive effects of fish oil. A controlled study of PUFA supplements in essential hypertension. N Engl J Med 320:16:1037-43 (1989)
80. Kromhout D: Fish consumption and sudden cardiac death (Editorial). JAMA 279:65-66 (1998)
81. Kremer JM, Jubiz W, Michalek A, Rynes RI, et al.: Fish-oil fatty acid supplementation in active rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 106:4:497-503 (1987)
82. Kremer JM, Lawrence DA, Petrillo GF, Litts LL, et al.: Effects of high-dose fish oil on rheumatoid arthritis after stopping nonsteroidal antiinflammatory drugs. Arthritis Rheum 38:8:1107-14 (1995)
83. Kremer JM: n-3 fatty acid supplements in rheumatoid arthritis. Am J Clin Nutr 71:1 Suppl:349S-51S (2000)
84. Kremer JM, Lawrence DA, Jubiz W, DiGiacomo R, et al.: Dietary fish oil and olive oil supplementation in patients with rheumatoid arthritis. Clinical and immunologic effects. Arthritis Rheum 33:6:810-20 (1990)
85. Kelley DS, Bendich A: Essential nutrients and immunologic functions. Am J Clin Nutr 63:6:994S-996S (1996)
86. Kramer TR, Schoene N, Douglass LW, Judd JT, et al.: Increased vitamin E intake restores fish-oil-induced suppressed blastogenesis of mitogen-stimulated T lymphocytes. Am J Clin Nutr 54:5:896-902 (1991)
87. Kremer JM, Bigauoette J, Michalek AV, Timchalk MA, et al.: Effects of manipulation of dietary fatty acids on clinical manifestations of rheumatoid arthritis. Lancet 1:8422:184-7 (1985)
88. Kremer JM: Effects of modulation of inflammatory and immune parameters in patients with rheumatic and inflammatory disease receivin. Lipids 31 Suppl:S243-7 (1996)
89. Kremer JM: Clinical studies of omega-3 fatty acid supplementation in patients who have rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 17:2:391-402 (1991)
90. Kinsella JE: Dietary n-3 polyunsaturated fatty acids of fish oils, autoxidation ex vivo and peroxidation in vivo: implications. Adv Exp Med Biol 289:255-68 (1991)
91. Kudo N, Kawashima Y: Fish oil-feeding prevents perfluorooctanoic acid-induced fatty liver in mice. Toxicology & Applied Pharmacology 145:2:285-93 (1997)
92. Laganiere S, Yu BP, Fernandes G: Studies on membrane lipid peroxidation in omega-3 fatty acid-fed autoimmune mice: effect of vitamin E supplementatio. Adv Exp Med Biol 262:95-102 (1990)
93. Landmark K, Abdelnoor M, Urdal P, Kilhovd B, et al.: Use of fish oils appears to reduce infarct size as estimated from peak creatine kinase and lactate dehydrogenase activiti… Cardiology 89:2:94-102 (1998)
94. Lavine JB: Blood pressure and cholesterol in fish-eaters versus vegetarians (Letter) Lancet 348:1460 (1996)
95. Leaf A, Weber PC: Cardiovascular effects of n-3 fatty acids. New England Journal of Medicine 318:9:549-557 (1988)
96. Lee TH, Arm JP: Benefits from oily fish – may help in coronary artery disease and several inflammatory conditions. BMJ 297:1421-22 (1988)
97. Lund E, Bønaa KH: Reduced breast cancer mortality among fishermen’s wives in Norway. Cancer Causes Control 4:3:283-7 (1993)
98. Margolin G, Huster G, Glueck CJ, Speirs J, et al. Blood pressure lowering in elderly subjects: a double-blind crossover study of omega-3 and omega-6 fatty acids. Am J Clin Nutr 53:2:562-72 (1991)
99. Malasanos TH, Stacpoole PW Biological effects of omega-3 fatty acids in diabetes mellitus. Diabetes Care 14:12:1160-79 (1991)
100. Mayser P, Mrowietz U, Arenberger P, Bartak P, et al.: Omega-3 fatty acid-based lipid infusion in patients with chronic plaque psoriasis: results of a double-blind, randomi… Journal of the American Academy of Dermatology 38:4:539-47 (1998)
101. McCarty MF: Vascular heparan sulfates may limit the ability of leukocytes to penetrate the endothelial barrier–implication. Med Hypotheses 51:1:11-5 (1998)
102. Marchioli R, Tognoni G, GISSI Prevention Study, Valagussa F: Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction. Lancet 354:447-455 (1999)
103. Maurice PD, Allen BR, Barkley AS, Cockbill SR, et al.: The effects of dietary supplementation with fish oil in patients with psoriasis. Br J Dermatol 117:5:599-606 (1987)
104. Mori TA, Burke V, Puddey IB, Watts GF, et al.: Purified eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids have differential effects on serum lipids and lipoproteins, LDL.. Am J Clin Nutr 71:5:1085-94 (2000)
105. Miller CC, Tang W, Ziboh VA, Fletcher MP: Dietary supplementation with ethyl ester concentrates of fish oil (n-3) and borage oil (n-6) polyunsaturated fatty ac. J Invest Dermatol 96:1:98-103 (1991)
106. Meydani M, Natiello F, Goldin B, Free N, et al.: Effect of long-term fish oil supplementation on vitamin E status and lipid peroxidation in women. J Nutr 121:4:484-91 (1991)
107. Navarro E, Esteve M, Olive A, Klaassen J, et al.: Abnormal fatty acid pattern in rheumatoid arthritis. A rationale for treatment with marine and botanical lipids. J Rheumatol 27:2:298-303 (2000)
108. Nordvik I, Myhr KM, Nyland H, Bjerve KS: Effect of dietary advice and n-3 supplementation in newly diagnosed MS patients. Acta Neurol Scand 102:3:143-9 (2000)
109. Nøding R, Schønberg SA, Krokan HE, Bjerve KS: Effects of polyunsaturated fatty acids and their n-6 hydroperoxides on growth of five malignant cell lines and th… Lipids 33:3:285-93 (1998)
110. O’Connor TP, Roebuck BD, Peterson F, Campbell TC: Effect of dietary intake of fish oil and fish protein on the development of L-azaserine-induced preneoplastic lesions. J Natl Cancer Inst 75:5:959-62 (1985)
111. Oomen CM, Feskens EJ, Rasanen L, Fidanza F, et al.: Fish consumption and coronary heart disease mortality in Finland, Italy, and The Netherlands. Am J Epidemiol 151:10:999-1006 (2000)
112. Olsen SF, Sørensen JD, Secher NJ, Hedegaard M, et al.: Randomised controlled trial of effect of fish-oil supplementation on pregnancy duration. Lancet 339:8800:1003-7 (1992)
113. Olsen SF, Secher NJ, Tabor A, Weber T, et al.: Randomised clinical trials of fish oil supplementation in high risk pregnancies. Fish Oil Trials In Pregnancy (FOTIP). BJOG 107:3:382-95 (2000)
114. Opstvedt J: Fish lipids: more than n-3 fatty acids? Med Hypotheses 48:6:481-3 (1997)
115. Rozenn N Lemaitre, Irena B King, Dariush Mozaffarian, Lewis H Kuller, Russell P Tracy, and David S Siscovick. n-3 Polyunsaturated fatty acids, fatal ischemic heart disease, and nonfatal myocardial infarction in older adults: the Cardiovascular Health Study. Am J Clin Nutr 2003;77 319-325. http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/77/2/319

 

Kilder:
Joseph E. Pizzorno Jr., Michael T. Murrey & Melvyn R. Werbach.