Om Vitalrådet

Der kommer i stigende omfang nye forskningsresultater, som forklarer virkningen og betydningen af vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler. Samtidig opleves der hos befolkningen og i den offentlige debat forvirring og uklarhed omkring mange af disse budskaber.

Det vil derfor gavne debatten med et nyt professionelt råd, der kan sætte øget fokus på området. Dette er baggrunden for initiativet til at etablere Vitalrådet (VR).

Formål
Vitalrådets formål er at oplyse danskere om vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed.

Vitalrådet henvender sig til offentligheden, sundhedspersonale og myndigheder.

Vitalrådet sætter fokus på forskningsresultater og sikre en nuanceret og seriøs offentlig debat på vitalområdet.

Initiativtagere
Initiativtagerne bag Vitalrådet er Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) samt seriøse, danske producenter og leverandører af vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler. Sidstnævnte dannede i sin tid en støtteforening til Vitalrådet (VRS) og financierede rådets udgifter de første tre år af dets eksistens.

Hvad kan vi forvente af Vitalrådet?
Vitalrådet indsamler og kortlægger forskningsresultater omkring næringsstoffers og naturlægemidlers virkning.

Vitalrådet informerer de relevante målgrupper – forbrugere, sundhedspersonale eller myndigheder – om nyheder på området.

Vitalrådet medvirker til en konstruktiv, alsidig og nuanceret offentlig debat omkring vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed.

Vitalrådet varetager udelukkende spørgsmål om stoffer som en generisk (fælles) gruppe og informerer ikke om enkelte leverandørers varemærker.

Vitalrådet kan ikke give individuel rådgivning.

Hvad får danskerne ud af Vitalrådets arbejde?
En præcis og hurtig oplysning om nye internationale forskningsresultater, der kan gavne folkesundheden.

Mindre forvirring og mere klarhed om hvad der er godt og hvad der er skidt ved vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler.

En mere alsidig offentlig debat omkring kost og sundhed samt behandling med naturlige lægemidler.

Formandens beretning ved Vitalrådets stiftelse

kan læses her!

Vitalrådets sammensætning og styring

Vitalrådet blev i sin tid udpeget af en støtteforening, men virker nu helt uafhængigt.

Formand:

Speciallæge i almen medicin, Claus Hancke

_______________________________________________
Vitalrådet er helt uafhængigt.
Støttebeløb til vedligeholdelse af websiten
modtages med tak. Kan indbetales på konto:

1551-10139937
_______________________________________________