Home

Velkommen til Vitalrådets website

Kære læser

Vitalrådet blev i sin tid grundlagt for at give befolkningen et modsvar til den daværende ensidige misinformation for at sikre en balance i informationen jævnfør Vitalrådets formål. Vitalrådet har derfor – ligesom Holger Danske – sovet rævesøvn i flere år, hvor der ikke har været betydende misinformation på vitamin-området.

Men i disse fake-news tider er det blevet moderne at overfortolke ret svage videnskabelige resultater og give den en ekstra skalle i medierne og intimidere befolkningen på et forkert grundlag.

Så nu er vi vågnet op.

Links til Claus Hanckes artikelserie om nyttige næringsstoffer i forbindelse med Covid-19 sygdom:
Covid-19 og D-vitamin  –  om selen her  – om zink her om C-vitamin her – Opsummering med tilskuds-forslag – og Opdatering i Corona-tider.

Aktuelt:

  • Video på Free Observer: “Covid-19 og immunforsvar”, hvor Claus Hancke taler om forebyggelse, vacciner samt politikeres og sundheds-myndigheders håndtering af smitten.

  • Debat på DR, hvor Claus Hancke debatterer med læge Anders Beich, Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Klik her. Indslaget begynder 01:09:50.

Vitalrådet

    • Mener, at det er i befolkningens interesse, at den har fri adgang til ufarlige kosttilskud samt korrekt og dokumenteret information herom.
    • Har til formål at oplyse den danske befolkning om vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed.
    • Sætter fokus på forskningsresultater og sikrer en nuanceret offentlig debat på vitalområdet.
    • Henvender sig til forbrugere, sundhedspersonale og myndigheder.